โรงพยาบาลจักษุรัตนิน ENG

80/1 21 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลจักษุรัตนิน

ข้อมูลบริการ

 
 โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นโรงพยาบาลตาแห่งแรกในประเทศไทย
มีความมุ่งมั่นด้านดวงตา อย่างไม่หยุดยั้ง
เป็นรากฐานการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นที่ยอมรับในวงการจักษุวิทยาของโลก
และยังเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวิทยาการ และเทคโนโลยีการรักษาตาของไทย ให้เทียบเท่าสากล
 
“ จักษุ รัตนิน ” โรงพยาบาลเฉพาะทางตาแห่งแรกของประเทศไทย
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507 โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์อุทัย รัตนิน จักษุแพทย์
ผู้วางรากฐานและดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยาคนแรกของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งยังเป็นผู้ค้นคว้าวิจัยลักษณะภายในของจอประสาทตา
(Peripheral Retina) ในภาวะปกติได้สำเร็จ กลายเป็นหลักวิชาพื้นฐานทางจักษุวิทยา
ที่จักษุแพทย์ทั่วโลกใช้เป็นบรรทัดฐานอ้างอิงจนถึงปัจจุบัน
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

สมัครเข้าร่วมงานกับทางโรงพยาบาลในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. พยาบาลผู้ป่วยใน แผนกผู้ป่วยใน

2. พยาบาลห้องผ่าตัด (OR Nurse) แผนกห้องผ่าตัด

3. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ (Medical Assistant) แผนกผู้ช่วยแพทย์

4. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ห้องผ่าตัด แผนกผู้ช่วยแพทย์ (ศูนย์เลสิค รัตนินกิมเบล)

5. พยาบาลคัดกรองผู้ป่วย แผนกคัดกรองผู้ป่วย

6. ผู้ช่วยพยาบาล (PN) แผนก OPD

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

ตำแหน่งงานว่าง

1. เจ้าหน้าที่การเงิน (Cashier) แผนกการเงิน

2. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (Nurse Aid) แผนกIPD

3. เจ้าหน้าที่ยืนยันนัดตรวจผู้ป่วย แผนกประชาสัมพันธ์

4. เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์ข้อมุล (SAO) แผนกQMR

5. เจ้าหน้าที่เวรเปล แผนกSER

6. เจ้าหน้าที่จดบันทึกทางการแพทย์ / Medical Transcriber แผนกจดบันทึกทางการแพทย์

7. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ต้อนรับ (Receptionist) แผนกประชาสัมพันธ์

8. เจ้าหน้าที่วัดสายตา แผนกวัดสายตา
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com