โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

906 ถนน กำแพงเพชร 6 แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

บริการ/ข่าว/ประกาศ

ข้อมูลบริการ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนต่อขยายขนาด 400 เตียง ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
More info view site
Contact
Phone:
0 2576 6565 , 0 2576 6594 , 0 2576 6589

Service Hours
วันจันทร์-วันศุกร์:
08.00 - 16.00 น.

คลินิกนอกเวลา:
วันจันทร์-วันศุกร์:
16.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ :
09.00 -16.00 น.

วันอาทิตย์ :
9.00 -12.00 น.

Location
ศูนย์สุขภาพสตรี
ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 9 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
More info view site
Phone:
0 2576 6141
Service Hours
ในเวลาราชการ
วันจันทร์ - วันอังคาร:

08.00 - 16.00 น.

วันพฤหัสบดี :
08.00 - 16.00 น.

นอกเวลาราชการ
วันอังคาร : 16.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 12.00 น.
Location
ศูนย์เต้านม
ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
More info view site
Phone:
0 2574 3355

นัดหมาย:
09 6091 8369

E-mail:
ncpc.cyclo2m@gmail.com

Service Hours
วันจันทร์, พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์ และอาทิตย์ :
08.00 - 20.00 น.

วันอังคาร และศุกร์ :
08.00 - 16.00 น.Location
ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ
ตึกไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
More info view site
Phone:
0 2576 6298 , 0 2576 6299

Fax:
0 2576 6300

E-mail:
xray@pccms.ac.th

Line Official account:
@470ubqth

Service Hours
วันจันทร์-ศุกร์ :
08.00 - 20.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ :
08.00 - 16.00 น.

Location
ศูนย์รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา
ชั้น 4 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
More info view site
0 2576 6021 , 0 2576 6022

Service Hours
วันจันทร์-วันศุกร์:
กรณีพบแพทย์ 08.00 - 16.00 น.

วันจันทร์-วันศุกร์:
กรณีฉายแสง 08.00 - 20.00 น.

วันเสาร์:
08.00 - 12.00 น.

Location
ศูนย์รังสีรักษามะเร็งวิทยา
ชั้น B1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
More info view site
Phone:
0 2576 6192 , 0 2576 6193

Service Hours
ในเวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์

08.00 - 16.00 น.

Location
ชั้น 3 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
More info view site
Phone:
0 2576 6233 , 0 2576 6234 ,
0 2576 6226

Service Hours
เวลาทำการในเวลาราชการ
วันจันทร์-วันศุกร์: 08.00-16.00 น.
คลินิกนอกเวลาราชการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00 น.

Location
อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ ชั้น 3
More info view site
Phone:
0 2576 6837 , 0 2576 6855 ,
0 2576 6856

Service Hours
วันจันทร์-วันศุกร์:
08.00-16.00 น.

Location
คลินิกมะเร็งตับ
อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ ชั้น 3 โซน B
More info view site
Phone:
0 2576 6848 , 0 2576 6801

Service Hours
วันอังคาร - พฤหัสบดี
08.00 - 12.00 น.

Location
คลินิกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
More info view site
Phone:
02-576-0000 ต่อ 6163, 6170
Service Hours
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี:
13.00 - 16.00 น.
Location
คลินิกจิตเวช
ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
More info view site
Phone:
0 2576 6815 , 0 2576 6851

Service Hours
วันจันทร์ - วันศุกร์:
09.00 - 16.00 น.นอกเวลาทำการ

ทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี

เวลา 16.00 – 20.00 น.

วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.

Location
คลินิกโสต ศอ นาสิกวิทยา
ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
More info view site
Service Hours
วันจันทร์-วันศุกร์:
08.00-20.00 น.

วันเสาร์:
08.00-19.00 น.

วันอาทิตย์:
08.00-20.00 น.

Location
คลินิกอายุกรรมโลหิตวิทยา
อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
More info view site
Phone:
0 2576 6153 , 0 2576 6156

Service Hours
วันจันทร์ - วันศุกร์:
07.00 - 16.00 น.

วันเสาร์:
08.00 - 12.00 น.

Location
คลินิกตรวจสุขภาพ
ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
More info view site
Phone:
0 2765 5735

Service Hours
วันจันทร์-วันศุกร์:
08.00-16.00 น.

Location
ศูนย์สุขภาพสตรี
ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
More info view site
Phone:
0 2765 5796
0 2576 6163 / 0 2576 6170

ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ในเวลาราชการ :

วันอังคาร และวันพุธ :เวลา 09.00 - 16.00 น.

วันศุกร์ :เวลา 09.00 - 12.00 น.

ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ในเวลาราชการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

นอกเวลาราชการ :
วันจันทร์ - วันศูกร์ เวลา 16.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

Location
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
More info view site
Phone:
0 2765 5601
0 2765 5602

Heart Hotline:
06 4585 5197

Service Hours
วันจันทร์ - ศุกร์:
ในเวลาราชการ 08.00 - 16.00 น.

วันจันทร์ - ศุกร์:
นอกเวลาราชการ 16.00 - 20.00 น.

Location
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
More info view site
Phone:
0 2765 5734

Service Hours
ในเวลาราชการ
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

นอกเวลาราชการ
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

Location
คลินิกจักษุ
ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
More info view site
Phone:
0 2765 5735

Service Hours

ในเวลาทำการ
วันจันทร์, พุธ และพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 16.00 น.
วันอังคาร และศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

นอกเวลาทำการ
ทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 16.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.

Location
คลินิกโรคผิวหนังและเลเซอร์
ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
More info view site
Phone:
0 2765 5765

Service Hours :
คลิกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอด และหลอดเลือด
วันจันทร์ - วันศุกร์ : 08.00 - 16.00 น.

คิลนิกนอกเวลาทำการ.

วันเสาร์ : 08.00 - 12.00 น.

คลิกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอด และหลอดเลือด
ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
More info view site
 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ทุกชีวิตของคนไข้คือหัวใจของเรา


 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เป็นโรงพยาบาลภายใต้หน่วยงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทำหน้าที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพดัานสุขภาพ ให้การบริบาลรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยสิทธิเบิกจ่ายตรงข้าราชการ สิทธิประกันสังคมและบัตรทองที่ส่งต่อมาจากต้นสังกัด และให้บริการทางการแพทย์ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านต่างๆ ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่เชี่ยวชาญ ตลอดจนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากล และให้การสนับสนุนการวิจัย และการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
 
ณ ปัจจุบัน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดให้บริการทั้งหมด 3 อาคาร ประกอบด้วย
ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือประชาชนชาวไทยทั้งหลายโดยเฉพาะผู้ป่วยในท้องถิ่นทุรกันดารที่ต้องทนทุกข์จากโรคมะเร็ง ซึ่ง ณ ปัจจุบันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็งขนาด 100 เตียง และเปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2552  จากการอุทิศพระวรกาย เพื่อทรงนำความเจริญก้าวหน้ามายังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้งทางด้านวิทยาการความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เป็นที่ศรัทธาของประชาชนทั้งหลายของการเป็นโรงพยาบาลชั้นนำด้านการรักษาโรคมะเร็ง และให้บริการเป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนทุกระดับ โดยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์” แก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (เดิม) เพื่อให้เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางชำนาญการด้านการรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจร ภายใต้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 
อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการตรวจและรักษาโรคมะเร็ง ควบคู่กับการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ทั้งในด้านการป้องกัน การตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็ง โดยผู้ป่วยมะเร็งทุกรายที่เข้ารับการรักษา ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จะได้รับการประเมินผลการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกำหนดแผนการรักษา หรือ Tumor Board ซึ่งประกอบด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขาต่างๆ จะร่วมกันพิจารณาตัดสินแนวทางการรักษาที่เหมาะสม และดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งมีโอกาสรอดชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมศักยภาพของการให้บริการรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจรด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการผ่าตัด การฉายรังสี การให้ยาเคมีบำบัด การรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า การตรวจวินิจฉัย และรักษามะเร็งด้วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ หัตถการรักษามะเร็ง การรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายโดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
 
นอกจากนี้ ในอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยังเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทางด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยครอบคลุมโรคต่างๆได้มากขึ้น และให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายในการเข้ารับรักษาพยาบาลที่ครบวงจรในที่เดียว
 
 
 
อาคารศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ เป็นศูนย์ที่ก่อตั้งจากพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้เครื่องเพทซีทีสแกน และไซโคลตรอนในการวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง โรคระบบประสาท และโรคหัวใจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีราคาสูงให้เกิดประโยชน์ และความคุ้มค่าอย่างสูงสุด เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงได้อย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งเป็นสถานวิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวินิจฉัยแก่บุคลากรระดับต่างๆทั้งใน และต่างประเทศ  
 
ด้วยพระกรุณาธิคุณใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยให้ได้รับการรักษาอย่างดียิ่ง ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคร้าย และเป็นการยกระดับการรักษาให้ได้มาตรฐานสากล อีกทั้งช่วยพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิชาการตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ทัดเทียมนานาประเทศ  
 
 
 
ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลดังกล่าว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงได้ดำเนินโครงการจัดสร้างอาคารบนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนซี ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อขยายการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อเป็นอาคารผู้ป่วยทั่วไป (OPD) และผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) และเป็นอาคารสนับสนุนอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนต่อขยายขนาด 400 เตียง ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ เพื่อสนองพระปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงอยากให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขยายการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมทุกโรค และเป็นที่พึ่งพิงให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  พระราชทานนาม “ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ” แก่อาคารดังกล่าว โดยเสด็จพระดำเนินเปิดอาคารในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 
 
อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 50 เตียง ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอายุรกรรมทั่วไป และ 3 ศูนย์โรคเฉพาะทาง ได้แก่ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางครบวงจรเปิดให้บริการเพื่อรองรับการตรวจรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งจัดเป็นกลุ่มโรคที่คร่าชีวิตประชาชนไทยเป็นอันดับ 2 รองจากโรคมะเร็ง ให้บริการครบวงจรตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยด้าน Non-Invasive การรักษาโรคหัวใจ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด และเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียวที่มีความทันสมัยมากที่สุดในปัจจุบัน และเป็นเครื่องแรกในอาเซียนที่ใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยให้การตรวจรักษาของแพทย์สามารถทำได้รวดเร็ว และแม่นยำ และด้วยตัวเครื่องที่มีความคล่องตัวสูงที่นอกจากการตรวจรักษาโรคในหลอดเลือดหัวใจได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังสามารถรองรับการตรวจรักษาหลอดเลือดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดแขน ขา ได้เป็นอย่างดีด้วย ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ การส่งเสริมการดูแลเชิงป้องกันด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสหสาขาวิชาชีพ และการดูแลทุกสถานการณ์หัวใจตลอด 24 ชั่วโมง คลินิกจักษุ ให้บริการตรวจรักษาโรคทางตาทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ด้วยเครื่องตรวจตาที่ทันสมัย อาทิ ตรวจวัดสายตา กล้ามเนื้อตา ตาเขตาเหล่ ต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อต้อลม และการผ่าตัดตาด้วยกล้องผ่าตัดสามมิติ  นอกจากนี้ ผู้ป่วยสามารถตรวจจอประสาทตา โดยไม่ต้องหยอดขยายม่านตา ช่วยประหยัดเวลา และไม่มีปัญหาเรื่องตามัว ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางกระดูก และข้อด้วยศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านต่างๆ รองรับการให้บริการผ่าตัดรักษาข้อกระดูกด้วยเทคนิคการผ่าตัดส่องกล้องซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยนำมาใช้ เพื่อตรวจวินิจฉัยหาความผิดปกติของข้อกระดูกและสามารถทำการผ่าตัดรักษาโดยไม่ต้องเปิดแผลใหญ่ และให้ผลการรักษาที่ดีกว่า
 
นอกจากนี้ ยังมีบริการตรวจรักษาทางด้านอื่นๆ อาทิ คลินิกโรคผิวหนังและเลเซอร์ คลินิกอายุรกรรมทั่วไป คลินิกทันตกรรม คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด และศูนย์รังสีวินิจฉัยที่ให้บริการตรวจด้วยเครื่องมือทางรังสีที่ทันสมัยชนิดต่างๆ ภายในอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติได้จัดแบ่งออกเป็นโซนการศึกษาวิจัยของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้วยส่วนหนึ่ง โดยมีห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยเอ็มอาร์ไอ สำหรับโครงการต่างๆเพื่อยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 
 
 
 
โครงการด้านการบริการทางการแพทย์ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างอาคาร ได้แก่
 
ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์
ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ โครงการจัดสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนต่อขยายขนาด 400 เตียง และศูนย์การศึกษาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน โครงการตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ บนเนื้อที่ 24 ไร่ มีกำหนดเริ่มดำเนินโครงการจัดสร้างอาคารในปี พ.ศ. 2560 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” ให้เป็นชื่อของอาคาร อันมีความหมายว่า ศูนย์การแพทย์ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง เพื่อถวายราชสดุดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อประชาชนไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ เพื่อการพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย โดยเสด็จทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561
 
อาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ศูนย์การแพทย์ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขนาดใหญ่ 400 เตียง เป็นส่วนต่อขยายของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สำหรับให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้การรักษาพยาบาลสำหรับประชาชนทุกระดับ โดยเป็นพระภารกิจที่เพิ่มขึ้นในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน อันสืบเนื่องมาจากพระประสงค์ที่จะดูแลผู้ป่วยอื่นๆ อย่างครบวงจร ไม่เฉพาะแต่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเท่านั้น เพราะราษฏรที่ทรงพบเห็นในถิ่นทุรกันดาร นอกเหนือจากโรคมะเร็งแล้วยังเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก ศูนย์การแพทย์แห่งใหม่นี้จะให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านต่างๆ ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลว่าควรมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และมีจำนวนพอเพียง ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ จึงเป็นอาคารสำหรับการเรียนการสอน และการวิจัยของ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ทัดเทียมนานาประเทศ มุ่งสร้างบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ พยาบาล และการสาธารณสุข ที่มีความเป็นเลิศควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และจิตเมตตา เพื่อคุณประโยชน์อย่างเด่นชัดทางการแพทย์ ซึ่งเกิดมีขึ้นได้ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งนับเป็นความโชคดีของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
ศูนย์การแพทย์
 • ศูนย์สุขภาพสตรี
 • ศูนย์เต้านม
 • ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ
 • งานรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา
 • ศูนย์รังสีรักษามะเร็งวิทยา
 • ศูนย์โรคไต
 • คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งตับ ตับอ่อนและท่อน้ำดี
 • คลินิกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • คลินิกจิตเวช
 • คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
 • คลินิกอายุกรรมโลหิตวิทยา
 • คลินิกตรวจสุขภาพ
 • คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ
 • ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
 • คลินิกจักษุ
 • คลินิกโรคผิวหนังและเลเซอร์
 • คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอด และหลอดเลือด
 • ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน
 • คลินิกสูงวัยและความจำ
 • คลินิกทันตกรรม
 • คลินิกกุมารเวชกรรม
 • ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

แพทย์ – ทุนการศึกษา


ประกาศ การให้ทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล/อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทต่อปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 2) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 ตุลาคม 2563

ประกาศ รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2564 (รอบที่ 1) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 18 กันยายน 2563

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์สาขาภัยพิบัติ/ฉุกเฉินทางการแพทย์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 2)

ประกาศ รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ3)

ประกาศ รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์นักวิจัย และอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 3)

ประกาศ การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ3)

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ประจำงานศูนย์สุขภาพสตรี ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ประจำงานรังสีวินิจฉัย ฝ่ายการแพทย์ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ประจำศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์เต้านม หรือ ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ประจำงานศูนย์เต้านมนานาชาติ ฝ่ายการแพทย์ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

รับสมัครแพทย์เพื่อให้ทุนศึกษาต่อ หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2564 หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์เต้านม หรือ อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประจำงานทันตกรรม ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์ ประจำงานการแพทย์ผสมผสาน ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รับสมัครแพทย์เพื่อให้ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2563 และ 2564 อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤติ

รับสมัครแทพย์เพื่อให้ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 และ 2564 สาขาศัลยศาสตร์

รับสมัครแพทย์เพื่อให้ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 และ 2564 สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รับสมัครแพทย์เพื่อให้ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 และ 2564 สาขาอายุรศาสตร์

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน


ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานใน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด ฝ่ายวิชาการและบริหารการศึกษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 9 ตุลาคม 2563

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด สำนักงานคณบดี คณะสัตวแพทย์และสัตววิทยาประยุกต์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 17 กันยายน 2563

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 กันยายน 2563

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ สังกัด หน่วยหอผู้ป่วยวิกฤต งานการพยาบาลผู้ป่วยใน ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 28 กันยายน 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัย โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 9 ตุลาคม 2563

ตำแหน่ง พยาบาลบริการด้านประกัน สังกัด ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง งานบริการด้านประกัน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 กันยายน 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสิทธิด้านประกัน สังกัด ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง งานบริการด้านประกัน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 กันยายน 2563

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานวิชาการและบริหารการศึกษา และ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 7 กันยายน 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 25 กันยายน 2563

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ / เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัย งานแผนและกลยุทธ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 4 กันยายน 2563

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / นักทรัพยากรบุคคล สังกัด สำนักงานคณบดีคณะสัตวแพทย์และสัตววิทยาประยุกต์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 4 กันยายน 2563

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา / นักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานคณดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 4 กันยายน 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายสารบรรณกลางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 25 กันยายน 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายสำนักงานกำกับและพัฒนาโครงการใหม่ งานบริหารด้านความปลอดภัย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 25 กันยายน 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 14 กันยายน 2563

ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม สังกัด ฝ่ายพัฒนาพื้นที่ งานออกแบบสถาปัตยกรรม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 16 กันยายน 2563

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (เซลล์วิทยา) สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานพยาธิวิทยาและนิตเวชวิทยา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 10 กันยายน 2563

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ สังกัด งานการศึกษาและวิจัย สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดโรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 กันยายน 2563
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com