โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง
รับประกันสังคม
65/28 ถ.จันทอุดม ต.ท่าประดุ่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง

 CHG เดินหน้าซื้อกิจการต่อเนื่อง ทุ่ม 117 ล้านบาท ซื้อ“โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง” จ.ระยอง  CHG แจ้งเข้าทำสัญญารับโอนกิจการ 
 
“โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง”  จ.ระยอง มูลค่า 117 ล้านบาท มีผลเป็นทางการ 1 มีนาคม 2559 นี้   นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ CHG เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกัด (BVK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CHG ได้ลงนามในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดกับ บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ  บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด  โดยจะชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 117 ล้านบาท และการโอนกิจการทั้งหมดจะมีผลในวันที่ 1 มีนาคม 2559   บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลในจังหวัดระยอง ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีจำนวนเตียงผู้ป่วยใน 50 เตียง และมีความสามารถในการรองรับผู้ป่วยนอก
 
จำนวน 500 คนต่อวัน โดยมีผู้ใช้บริการหลักเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยองยังเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายประกันสังคม ซึ่งรวมไปถึงการรักษาผู้ป่วยกองทุนทดแทน ผู้ประสบภัยจากลูกค้าประกันสังคม และลูกค้าองค์กรอีกด้วย
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]