โรงพยาบาลชัยภูมิ

โรงพยาบาลชัยภูมิ
เลขที่ 12 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ 36000
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลชัยภูมิ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

Check in แบบ New Normal กับ รพ.ชัยภูมิ ได้เลยค่ะ... ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียน Check in เพื่อเปิดบัตรของท่านในการขอรับบริการผ่านช่องทางApplication (line) add friends ได้ด้วยตนเองที่บ้าน หรือสถานที่อื่นๆได้โดยไม่ต้องมารอคิวเพื่อทำการเปิดบัตร ที่ รพ.ชัยภูมิ
บริการส่งยาทางไปรษณีย์

 
 
 

ตารางแพทย์ออกตรวจ
ณ อาคารผู้ป่วยนอกฯ วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขั้นตอนบริการ

ผู้ป่วยมีนัด
 
1. นำใบนัดติดต่อหน้าห้องตรวจเพื่อลงทะเบียน
2. ชั่งนำหนัก วัดความดันโลหิต ณ จุดบริการหน้าห้องตรวจ
3. รอเรียกซักประวัติหน้าห้องตรวจ
4. พบแพทย์
5. รับใบสั่งยา/ไปรับบริการจุดอื่น/นัดตรวจ
6. รับยากลับบ้านหรือนอนโรงพยาบาล
 
ผู้ป่วยไม่มีนัด / ผู้ป่วยใหม่
1. ผู้ป่วยใหม่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มประวัติใหม่ หลังจากนั้น ติดต่อทำบัตรใหม่ ที่เวชระเบียน ชั้น 1
2. ผู้ป่วยเก่ารับบัตรคิวแยกห้องตรวจที่เวชระเบียน ชั้น 1
3. นำบัตรคิว /บัตรโรงพยาบาลหรือบัตรประชาชน พร้อมหนังสือ ส่งตัวติดต่อที่จุดรับบัตรหน้าห้องตรวจโรค
4. ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ณ จุดบริการหน้าห้องตรวจ
5. รอเรียกซักประวัติหน้าห้องตรวจ
6. พบแพทย์
7. รับใบสั่งยา/ไปรับบริการจุดอื่น/นัดตรวจ
8. รับยากลับบ้านหรือนอนโรงพยาบาล

โทรศัพท์

044-837101
044-837102
044-837103
044-811005
044-811006
044-811007
044-811008
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com