โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ
31/12 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน โทร. 056-611-407
ประชาสัมพันธ์ โทร. 086-490-0562
แผนกผู้ป่วยนอก โทร. 081-8867360
แผนก X-Ray โทร. 089-9603063
ผู้ป่วยหนัก(ICU) โทร. 089-960-3062
ผู้ป่วยในชั้น 3 โทร. 089-960-3029
ผู้ป่วยในชั้น 4 โทร. 088-286-1303
การเงิน โทร. 093-140-3363

Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

  โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ ตั้งอยู่เลขที่ 31/12 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร ดำเนินกิจการโดย บริษัท พิจิตรพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เรียลเอสเตท จำกัด โดย นายเลิศนันท์ เหลาหชัยอรุณ และ นายแพทย์เสริมสุข เหลาหชัยอรุณ
 
          วันที่ 9 กรกฏาคม 2551 ได้ทำการซื้ออาคารพร้อมที่ดินและสินทรัพย์จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เดิมอาคารดังกล่าวได้เปิดเป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง หลังจากนั้นก็ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ และจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มเติม เพื่อขออนุญาตเปิดให้บริการรับรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป ในนาม “ชัยอรุณเวชการ”
 
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ได้เปิดให้บริการเป็นคลินิกรับรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขให้เปิดเป็นโรงพยาบาลขนาด 52 เตียง
พ.ศ. 2554 โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก บริษัท URS (United Registrar of systems (Thailand) Limited) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดพิจิตร
 
ด้วยความมุ่งมั่น ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและนโยบายอันแน่วแน่ ที่จะพัฒนาคุณภาพของการให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมที่เป็นเลิศ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพมีความพึงพอใจ และประทับใจในการบริการของเรา
 
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มจำนวนเตียง เป็นโรงพยาบาลขนาด 108 เตียง
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com