โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์ Chiva Transitional Care Hospital ENG

2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
(+66)2 310 3000 หรือ โทร. 1719
E-mail: info@bangkokhospital.com

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์ Chiva Transitional Care Hospital

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

 
Transitional care (การดูแลในระยะเปลี่ยนผ่าน) คือ
การดูแลผู้ป่วยหลังจากผ่านภาวะวิกฤติ เป็นขั้นตอนการปรับเปลี่ยนการดูแลผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการคงที่ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่พร้อมที่จะกลับบ้าน ยังคงต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อฟื้นฟูก่อนการไปดูแลที่บ้านต่อไป
 
โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์
 
ลดความเครียดผู้ป่วย เพิ่มรอยยิ้มที่มีความสุขในทุกวันอย่างมีคุณภาพ
 
“ความผ่อนคลายในบรรยากาศส่วนตัวและได้ใช้ช่วงเวลาที่อบอุ่นกับครอบครัว” เป็นพลังอันมีค่าในการฟื้นฟูสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจแบบองค์รวม ภายใต้แนวคิด “Moving patients life forward quality and safety” เป็นการลดความเครียดของผู้ป่วย และช่วยเพิ่มรอยยิ้มที่มีความสุขในทุกวันได้อย่างมีคุณภาพ
 
บริการทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพระยะฟื้นฟู สำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดและต้องฟื้นฟูทำกายภาพบำบัด เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ผ่ากระดูกสะโพก ผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องการการฟื้นฟู เช่น มีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย และผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาต อัมพฤกษ์
 
 
โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล นักกายภาพบำบัด ให้การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ ภาวะโภชนาการ และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้ผู้่ป่วยกลับไปสู่สังคมได้ พร้อมดูแลด้วยห้องพักใหม่ เป็นสัดส่วน สะอาด ทันสมัย ที่ออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานที่คำนึงถึงผู้ป่วยในระยะพักฟื้นโดยเฉพาะ จึงถือได้ว่าเป็นการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม
Highlight of the center
 1. Medical Specialists
  ดูแลแบบองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ มีแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุโดยเฉพาะร่วมดูแลผู้ป่วย (อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์)
 2.  Intensive Rehabilitation Programs
  โปรแกรมการฟื้นฟูร่างกายอย่างต่อเนื่อง มีโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายอย่างเข้มข้น โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัด โดยได้รับการทำกายภาพบำบัด และ/หรือ กิจกรรมบำบัด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน ทุกวัน (ตามศักยภาพของผู้ป่วย)
 3. Recreational Activities
  มีกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายสำหรับช่วยฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ การทำกิจกรรมบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้ผ่อนคลาย รวมถึงการให้ความรู้โดยทีมแพทย์และพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติ
 4. Home-like Environment
  สะดวกสบาย มีเวลาส่วนตัวกับครอบครัว ห้องพักมีความเป็นส่วนตัว ปลอดภัย และบรรยากาศอบอุ่นเสมือนบ้าน
 5. Discharge Planning
  สอนและให้คำแนะนำแก่ผู้ดูแลผู้ป่วย ในการเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้านเพื่อดูแลผู้ป่วยที่บ้านอย่างปลอดภัย
 6. Case Management Nurse
  พยาบาลประสานงานดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางให้มีความต่อเนื่องในการรรักษา ตั้งแต่การพักฟื้นในโรงพยาบาล ช่วยวางแผนการดูแลผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน และติดตามอาการหลังกลับบ้าน
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com