โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา

80/77-80 หมู่ที่ 5 ถนนลำลูกกา อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี ประเทศไทย 12150

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

 
 
 
โรงพยาบาลซีจีเอช (CGH) เป็น รพ. ขนาด 120 เตียง เปิดดำเนินการในปี 2535 (คศ.1992) เป็นรพ.ที่ให้บริการรักษาโรคทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนอง ความต้องการของชุมชนที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้น
 
ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ คณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ และพยาบาลตลอดจนบุคลากรทุกระดับ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านการรักษาโรคทั่วไป และเพิ่มสาขาการแพทย์ เฉพาะทางมากขึ้น เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการ โรคที่ในชุมชนพบบ่อยเช่นโรค ความดัน, เบาหวาน ตลอดจนโรคไตวาย, โรคสมองเสื่อม และโรคมะเร็งลำไส้ เป็นต้น
 
รพ.ได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ทั้ง ISO 9002, ISO 14001 และ HA (Hospital Accreditation) และได้รับการ Re-Accreditation HA
 
 
 
 
 
 
 
จากการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญ มุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยทั้งด้านกาย,ใจ และจิตวิญญาณ ตลอดจนสิทธิของผู้ป่วย และญาติ
 
รพ.ยังได้รับรางวัลจากบริษัท ประกัน ชั้นนำ เช่น Gold Award AIA เป็นต้น
 
ในปี 2548 ( คศ.2005 )
โรงพยาบาลซีจีเอชกรุ๊ป และคณะทีมงานได้ขยายการให้บริการ รพ. เป็นแห่งที่ 2 ภายใต้ ชื่อ โรงพยาบาล สายไหม (SMH) เป็นรพ.ขนาด 150 เตียง เพื่อสนองตอบชุมชุนที่ ขยายตัวออกไปทางด้านทิศตะวันออก ซึ่ง รพ.ได้รับการรับรองมาตรฐาน ทั้ง ISO 9002, ISO 14001 และ HA ในปีที่ผ่านมา
 
ด้วยความภาคภูมิใจของทีมงานทุกคน และมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพด้าน การบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และรองรับการ เปิดประตูสู่ “ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economic Community (AEC) ”
 โรงพยาบาล สายไหม โรงพยาบาลคุณภาพ...สำหรับครอบครัวคุณ
ในปี พ.ศ. 2548 คณะผู้บริหารได้ขยายการให้บริการโรงพยาบาลเป็นแห่งที่ 2 ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลสายไหม (SMH) เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียงเพื่อสนองตอบการขยายตัวของชุมชนไปทางทิศตะวันออก ซึ่งโรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐาน ทั้ง ISO 9002, ISO 14001 และ HA (Hospital Accreditation)
 
 
โรงพยาบาล สายไหม มีอาคารสูง 7 ชั้น ให้บริการด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมที่จอดรถใต้อาคาร สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้วันละมากกว่า 1,000 ราย ดำเนินงานด้วยวิสัยทัศน์ว่า “บริการอย่างญาติมิตร เพื่อชีวิตที่ดีของครอบครัว” โดยคณะแพทย์และบุคลากรผู้มีประสบการณ์ทุกสาขา ให้บริการดังนี้
 
 
 
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์หัวใจ ให้บริการดูแล ตั้งแต่การป้องกันการวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจพร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
แผนกอายุรกรรม
แผนกกุมารเวชกรรม ดูแลพัฒนาการเด็ก การฝึกพูด
แผนก ตา หู คอ จมูก
แผนกศัลยกรรมทั่วไป และศัลยกรรมกระดูก
แผนกสูติ-นรีเวชบริการคลอดเหมาจ่าย ผ่าตัดเหมาจ่ายรักษาโรคสตรีทุกวัย
ศูนย์ส่องกล้องตรวจความผิดปกติระบบทางเดินอาหาร
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ , ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม
ศูนย์โรคไต ล้างไต
ศูนย์ทันตกรรม
ศูนย์กายภาพบำบัด
คลินิกสุขภาพ ตรวจสุขภาพในและนอกสถานที่และตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
 
 
ซีจีเอช พหลโยธิน
โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน
290 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10220
โทร : 02-552-8777
แฟกซ์ : 02-552-0666
อีเมล์ : com@cgh.co.th


 
ซีจีเอช ลำลูกกา
โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา
80/77-80 หมู่ที่ 5 ถนนลำลูกกา อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี ประเทศไทย 12150
โทร : 02-150-7111
แฟกซ์ : -
อีเมล์ : smh@saimai.co.th


 
ซีจีเอช สายไหม
โรงพยาบาลซีจีเอช สายไหม
91 หมู่ 1 ถนนเฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10220
โทร : 02-991-8999, 02-533-3031, 02-533-3032
แฟกซ์ : 02-563-5222
อีเมล์ : smh@saimai.co.th
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

บุคลาการทางการแพทย์

• พนักงานประสานสิทธิ์/พนักงานรับผู้ป่วยใน
• นักกายภาพบำบัด
• นักเทคนิคการแพทย์
• เภสัชกร
• พยาบาลวิชาชีพ
• นักรังสีเทคนิค
• ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้ช่วยห้องปฎิบัติการ/ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค/ผู้ช่วยเภสัชกร


ข้อมูลสมัครงานติดต่อ
โทร: 02 991 8999 ต่อ 1239
แฟกซ์: 02​ 563 5222
อีเมล์: human@saimai.co.th

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)


สำนักงาน

• พนักงานจัดซื้อ
• พนักงานธุรการ
• พนักงานเวชระเบียน
• ลูกค้าสัมพันธ์
• พนักงานธุรการพยาบาล
• พนักงานประสานงานลูกค้าองค์การ
• พนักงานบัญชี
• พนักงานการเงิน
• พนักงานตรวจสอบ
• พนักงานจ่ายกลาง/พนักงานซักรีด
• พนักงานพัสดุ-คลังยา
• พนักงานคอมพิวเตอร์


ข้อมูลสมัครงานติดต่อ
โทร: 02 991 8999 ต่อ 1239
แฟกซ์: 02​ 563 5222
อีเมล์: human@saimai.co.th
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com