โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
146 หมู่ 4 ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลดำเนินสะดวก

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
 
 

 ประวัติโรงพยาบาลดำเนินสะดวก

โรงพยาบาลดำเนินสะดวกเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 272 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 146 หมู่ 4ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี บนพื้นที่ 29 ไร่ 2 งาน เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2502 โดยนายอำเภอชาญ เวชเจริญ ร่วมกับพ่อค้า คหบดี และประชาชนชาวดำเนินสะดวก เนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีทางรถยนต์ต้องเดินทางโดยทางเรือผู้เจ็บไข้ได้ป่วยต้องเดินทางไปรักษายังโรงพยาบาลราชบุรีและก่อนหน้านั้น (ปีพ.ศ.2500) มีการระบาดใหญ่ของอหิวาตกโรค ทำให้เห็นความสำคัญของการมีบริการรักษาพยาบาลแผนปัจจุบัน คือโรงพยาบาลอยู่ในท้องถิ่นและใกล้ชุมชน
 
พ.ศ.2503สามารถรวบรวมที่ดินซึ่งเจ้าของที่ดินบริจาคและใช้เงินบริจาคซื้อ มีเนื้อที่ทั้งหมด 20 ไร่ เงินที่ใช้ก่อสร้างอาคารต่างๆได้มาจากเงินบริจาค และเงินสนับสนุนจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เริ่มเปิดดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2505 เป็นต้นมา
 
พ.ศ.2507เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการโดยพระบำราศนราดูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นเป็นผู้ทำพิธีเปิดสามารถรับผู้ป่วยได้ 50 เตียง
 
พ.ศ.2510-2511 นายอุดม  อุ่นสุวรรณ ได้บริจาคทรัพย์สินก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ 2 ชั้น 16 ห้อง เพื่อให้โรงพยาบาลมีรายได้จากห้องพิเศษมาพัฒนาโรงพยาบาลต่อไป
 
พ.ศ.2514กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติเงินงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคาร ประวัติโรงพยาบาลสูติกรรม 2 ชั้น 1 หลัง และอาคารเอกซเรย์ ห้องผ่าตัด 2 หลัง และจำเป็นต้องรื้ออาคารผู้ป่วย25 เตียงออก 1 หลังเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่
 
พ.ศ. 2516-2534 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายแพทย์พนัง นิชานนท์ ได้พัฒนาและวางรากฐานการก่อสร้างโรงพยาบาล ได้มีอาคารผู้ป่วยเพิ่มขึ้นหลายหลัง และสร้างรั้ว ป้ายชื่อ เขื่อนริมคลอง และอาคารสนับสนุน รวมทั้งสาธารณูปโภคต่างๆ
 
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521 โรงพยาบาลดำเนินสะดวกได้มีแพทย์มาใหม่พร้อมกัน 4 คนสามารถทำผ่าตัด รักษาผู้ป่วยได้มากขึ้น ทำให้ได้รับความเชื่อถือจากประชาชนจากอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ผู้ป่วยเริ่มมากขึ้นจากวันละไม่กี่สิบคนเป็น 200-300 คน และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
 
จากนั้นก็เริ่มมีแพทย์วุฒิบัตรในสาขาต่างๆที่จบใหม่และรับทุนจากโรงพยาบาลมาใช้ทุนเพิ่มมากขึ้น จำนวนแพทย์และพยาบาลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อรองรับบริการการรักษาที่เพิ่มขึ้น
 
พ.ศ.2538 นายแพทย์สุรัติ  เล็กอุทัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้จัดหาเงินบริจาคจากประชาชน เพื่อซื้อครุภัณฑ์ เปิดตึกใหม่ทั้ง 2 อาคาร คือ อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และอาคารสูติกรรม หลังจากนั้นก็มีการบริจาคเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างอาคารห้องพิเศษรองรับผู้ป่วยพิเศษ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนงบประมาณเป็นพิเศษ เพราะเป็นปีกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี ในปีพ.ศ.2539 อาคารนี้ได้รับพระราชทานนามว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” พร้อมทั้งประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ที่ป้ายชื่ออาคารด้วย ได้แล้วเสร็จเปิดบริการในปี พ.ศ. 2543
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com