โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ENG

61/39 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

 
 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดตรัง เปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน
 
โดยเริ่มต้นจาก โรงพยาบาล ขนาด 50 เตียง และค่อยๆ เติบโตต่อเนื่องตลอดมา จนเป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง จนถึงปัจจุบัน
 
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป ในระดับทุติยภูมิ สำหรับผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดตรังและอำเภอใกล้เคียงของจังหวัด ได้แก่ จังหวัด นครศรีธรรมราช, จังหวัดกระบี่, จังหวัดพัทลุง, จังหวัดสตูล ที่มีพื้นที่ใกล้กับ จังหวัดตรัง และสะดวกในการมารับบริการที่จังหวัดตรัง
 ศูนย์และคลินิกเฉพาะทาง
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 200 เตียง เปิดบริการตรวจรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้
 
ศูนย์บูรณาการรังสีร่วมรักษา
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ศูนย์การได้ยิน
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
ศูนย์เอกซเรย์และภาพวินิจฉัย
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
แผนกกุมารเวชกรรม
แผนกกระดูกและข้อ
แผนกศัลยกรรม
แผนกสูติ-นรีเวช
แผนกหู คอ จมูก
แผนกอายุรกรรม
ไอซียู
คลินิกจิตเวช
คลินิกตา
คลินิกโรคหัวใจ
คลินิกโรคมะเร็ง
คลินิกโรคภูมิแพ้
คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะ
คลินิกวัณโรค
คลินิกฝังเข็ม
คลินิกผิวหนัง และความงาม
คลินิกสมองและระบบประสาท
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

ตำแหน่งงานที่โรงพยาบาลเปิดรับสมัคร

1. พยาบาลวิชาชีพ (Full time/ Part time) หลายตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- เพศหญิง/ชาย
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
- มีประสบการณ์ในงานการพยาบาล อย่างน้อย 3 ปี
- มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีการพยาบาล มาตรฐานการพยาบาล และคุณภาพการพยาบาล
- บุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย
- มีจิตสำนึกที่ดีต่องานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ


หมายเหตุ รับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีใบประกอบวิชาชีพ

สมัครด้วยตนเอง
สมัครได้ที่: ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล, อาคาร 2, ชั้น 2, โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

เวลาทำการ:วันจันทร์ – เสาร์ 8.00 – 17.00 น.
โทรศัพท์:075-218988 ต่อ 2216 และ 2217
อีเมล:hr@trangruampat.com
เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่ายจำนวน 2 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาหลักฐานการศึกษา
5. หลักฐานการเกณฑ์ทหาร
6. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

สมัครออนไลน์ผ่าน Website
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com