โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ENG

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
61/39 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Facebook | Instagram | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แพคเกจ โปรแกรม โปรโมชั่น

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดตรัง เปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน
 
โดยเริ่มต้นจาก โรงพยาบาล ขนาด 50 เตียง และค่อยๆ เติบโตต่อเนื่องตลอดมา จนเป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง จนถึงปัจจุบัน
 
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป ในระดับทุติยภูมิ สำหรับผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดตรังและอำเภอใกล้เคียงของจังหวัด ได้แก่ จังหวัด นครศรีธรรมราช, จังหวัดกระบี่, จังหวัดพัทลุง, จังหวัดสตูล ที่มีพื้นที่ใกล้กับ จังหวัดตรัง และสะดวกในการมารับบริการที่จังหวัดตรัง
 ศูนย์และคลินิกเฉพาะทาง
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 200 เตียง เปิดบริการตรวจรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้
 
ศูนย์บูรณาการรังสีร่วมรักษา
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ศูนย์การได้ยิน
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
ศูนย์เอกซเรย์และภาพวินิจฉัย
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
แผนกกุมารเวชกรรม
แผนกกระดูกและข้อ
แผนกศัลยกรรม
แผนกสูติ-นรีเวช
แผนกหู คอ จมูก
แผนกอายุรกรรม
ไอซียู
คลินิกจิตเวช
คลินิกตา
คลินิกโรคหัวใจ
คลินิกโรคมะเร็ง
คลินิกโรคภูมิแพ้
คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะ
คลินิกวัณโรค
คลินิกฝังเข็ม
คลินิกผิวหนัง และความงาม
คลินิกสมองและระบบประสาท
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com