โรงพยาบาลตราด

โรงพยาบาลตราด
108 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000


Line https://line.me/R/ti/p/%40062fifjk | Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลตราด

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลตราด
 
 

ประวัติโรงพยาบาลตราด

กระทรวงสาธารณสุข เริ่มดำเนินการหาสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลประจำจังหวัดตราด เมื่อปี พ.ศ. 2494 โดยเลือกเอาเนินไข่เต่าหรือบางท่าน เรียก "ดอนไข่เต่า" ซึ่งเป็นสุสานเก่าที่ใช้เป็นที่ฝังศพและเผาศพ เป็นสถานที่ก่อสร้าง และได้ทำการล้างสุสานโดยขุดศพตามหลุมเก่าที่พอจะสังเกตได้นำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณี ซึ่งขณะนั้นการคมนาคมที่จะติดต่อกับจังหวัดอื่นๆ มีได้ทางเดียวคือ ทางทะเล ซึ่งมีเรือโดยสารระหว่าง จังหวัดตราดถึงกรุงเทพฯ อาทิตย์ละครั้ง ใช้เวลาเดินทาง 3 วัน 3 คืน จึงจะถึงกรุงเทพฯ ทางคมนาคมภายในจังหวัดมีถนนเพียงสองสาย คือ จากบ้านท่าเรือจ้างเข้ามาในตัวเมืองระยะทางประมาณ 2 กม. และจากตัวเมืองตราด - แหลมงอบระยะทางประมาณ 17 กม.

โรงพยาบาลตราด เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2496 มี นายแพทย์พิสุทธิ์ อุตตะโมท เป็นผู้อำนวยการคนแรก โดยมี อาคารดังนี้คือ เรือนคนไข้ใน 25 เตียง 1 หลัง , ตึกอำนวยการ 1 หลัง , โรงซักฟอก 1 หลัง , เรือนพักพยาบาล 1 หลัง , บ้านพักแพทย์ 2 หลัง , โรงครัว 1 หลัง มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 20 - 25 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 บรรดาเจ้าของโรงเลื่อยจักรได้เห็นว่ามีจำนวนคนไข้มากขึ้น ควรแยก ผู้ป่วยหญิงและชายออกจากกันเป็นสัดส่วน จึงได้ร่วมกันสร้างเรือนคนไข้ขนาด 25 เตียง อุทิศให้โรงพยาบาลตราด 1 หลัง ต่อมาพลโทอัมพร จินตกานนท์ ได้สร้างตึกพิเศษเดี่ยว 7 ห้อง 1 หลังและตระกูลจินตกานนท์ ได้บริจาควัสดุอุปกรณ์ต่างๆประจำห้อง โดยตั้งชื่อว่า " พระยาอรรถวิรัชวาทะเศรณี " ได้ทำพิธีเปิดอาคาร โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2512 และได้ต่อเติม เป็นตึกพิเศษเดี่ยว 19 ห้อง ในปี พ.ศ. 2521 ส่วนเรือนคนไข้ 25 เตียงหลังแรกได้รื้อเพื่อใช้สถานที่สร้างตึกอุบัติเหตุ ตึกเอ็กซเรย์และตึกผ่าตัด ในปัจจุบัน ต่อมาได้งบประมาณสร้างอาคารผู้ป่วย บ้านพักและอื่นเพิ่มเติม
 
โรงพยาบาลตราด มีจำนวนเตียงในการรักษาพยาบาล 312 เตียง ประกอบด้วย
 
เตียงสามัญ 217 เตียง
พิเศษรวม 44 เตียง
พิเศษเดี่ยว 39 เตียง
พิเศษ V.I.P 12 เตียง
มีอาคารรักษาพยาบาลจำนวน 11 หลัง
อาคารสนับสนุน 11 หลัง อาคารที่พักอาศัย 18 หลัง และอาคารสาธารณูปโภค 9 หลัง
 
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 108 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
 
จำนวนพื้นที่ 33 ไร่ 37 ตารางวา
 
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ที่ดินส่วนบุคคล
ทิศใต้ ติดต่อกับ ถนนวิวัฒนะ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ที่ดินส่วนบุคคล
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ถนนสุขุมวิท
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com