× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลตากสิน บริการวัคซีน และคลินิก LONG COVID ประจำเดือนมิถุนายน

โรงพยาบาลตากสิน บริการวัคซีน และคลินิก LONG COVID ประจำเดือนมิถุนายน - HealthServ

โรงพยาบาลตากสิน ประกาศข้อมูล 4 บริการ วัคซีน และคลินิก ประจำเดือนมิถุนายน ได้แก่
1. วัคซีนโควิด-19
2. เปิดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง)
3. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (แก่ผู้ประกันตน)
4. คลินิก LONG COVID

วัคซีน และคลินิก LONG COVID ประจำเดือนมิถุนายน 

1. วัคซีนโควิด-19
รอบให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือนมิถุนายน 2565 มาแล้ว
เปิดฉีดวันจันทร์ที่ 6,13,20,27 มิถุนายน และ วันศุกร์ที่ 10,17,24 มิถุนายน 
ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น.
 รับจอง QQ 200 คน
 รับ walk in 200 คน
 
2. เปิดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง)
ฉีดเฉพาะ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-15.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

ติดต่อสอบถาม อนามัยชุมชน โรงพยาบาลตากสิน 02 437 0123 ต่อ 1115  
 
3. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (แก่ผู้ประกันตน) รับ walk in เท่านั้น 
 สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลตากสิน ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ตามประกาศของประกันสังคม
 ฉีดเฉพาะ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-15.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565
หมายเหตุ : ผู้ที่จะรับบริการฉีดยาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ต้องไม่เคย รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ภายใน 6 เดือน ที่ผ่านมา

ติดต่อสอบถาม คลินิกประกันสังคม โรงพยาบาลตากสิน 02 437 0123 ต่อ 1128, 1170, 1169  
 
4. คลินิก LONG COVID
ให้บริการทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 -16.00 น. 

โรงพยาบาลตากสิน บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือนมิถุนายน 2565 วันละ 400 คน

วัคซีนโควิด-19
รอบให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือนมิถุนายน 2565 มาแล้ว
เปิดฉีดวันจันทร์ที่ 6,13,20,27 มิถุนายน และ วันศุกร์ที่ 10,17,24 มิถุนายน 
ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น.
 รับจอง QQ 200 คน
 รับ walk in 200 คน 

โรงพยาบาลตากสิน บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง) Link

เปิดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง)
จองคิวผ่านแอปเป๋าตัง วันละ 30 คน และ รับ walk in วันละ 30 คน
ฉีดเฉพาะ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-15.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด
ติดต่อสอบถาม อนามัยชุมชน โรงพยาบาลตากสิน 02 437 0123 ต่อ 1115

โรงพยาบาลตากสิน ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (แก่ผู้ประกันตน) รับ walk in เท่านั้น Link

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (แก่ผู้ประกันตน) รับ walk in เท่านั้น 
 สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลตากสิน ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ตามประกาศของประกันสังคม
 ฉีดเฉพาะ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-15.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565
หมายเหตุ : ผู้ที่จะรับบริการฉีดยาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ต้องไม่เคย รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ภายใน 6 เดือน ที่ผ่านมา
 
ติดต่อสอบถาม คลินิกประกันสังคม โรงพยาบาลตากสิน 02 437 0123 ต่อ 1128, 1170, 1169
 

คลินิก LONG COVID โรงพยาบาลตากสิน บริการทุกวันจันทร์ Link

คลินิก LONG COVID ให้บริการทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 -16.00 น. 
เหมาะกับผู้ป่วยที่สงสัยอาการตนเอง เข้าตรวจคัดกรองที่นี่ 
สิทธิการรักษา ตามที่ผู้ป่วยมี (ใช้ได้ทุกสิทธิ) 
สอบถามโทร 02-4370123 ต่อ 1530, 1169

ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลตากสิน

โรงพยาบาลตากสิน

ซอยลาดหญ้า 19 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)