โรงพยาบาลตาเซนต์ปีเตอร์ ENG

โรงพยาบาลตาเซนต์ปีเตอร์
150 ทางคู่ขนานถนน สายอ.แม่ริม เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลตาเซนต์ปีเตอร์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ


 
  โรงพยาบาลตาเซนต์ปีเตอร์ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2536 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิทักษ์ กิจเจริญ โรงพยาบาลตาเซนต์ปีเตอร์ คือ โรงพยาบาลเฉพาะทาง และเป็นของเอกชนแห่งแรกในภาคเหนือของประเทศไทยที่เชี่ยวชาญทางด้านโรคทางตาทุกชนิด
 
จุดประสงค์ของโรงพยาบาลตาเซนต์ปีเตอร์ คือ การให้มาตรฐานสูงสุดในการดูแลทางด้านดวงตาแก่ผู้ป่วยในภาคเหนือของประเทศไทย
 
โรงพยาบาลตาเซนต์ปีเตอร์เป็นเลิศทางด้านการแพทย์ และการผ่าตัด รวมถึงการลงทุนในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และดีที่สุด นอกจากนี้ยังรักษามาตรฐานสูงสุดในด้านความปลอดภัยต่อการดูแลดวงตาของผู้ป่วยด้วย
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com