โรงพยาบาลทักษิณ

309/2 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลทักษิณ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ทีมคุณหมอเด็ก แผนกกุมารเวช โรงพยาบาลทักษิณ พร้อมรับมือการระบาดของโรคมือเท้าปาก และ RSV ขยายเวลา 22.00 น. ทั้งในเวลาและนอกเวลา มีอาการโทรปรึกษา/นัดตรวจ 077-278777
More info view site
 โรงพยาบาลทักษิณ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2526 โดยเริ่มแรกเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 10 เตียง และจากการที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยและญาติ โรงพยาบาลได้ขยายการให้บริการ ด้วยการนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในการตรวจรักษา ตลอดจนเพิ่มจำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับผู้ป่วยให้ได้มากขึ้น
 
ปัจจุบันโรงพยาบาลทักษิณ ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 11 ไร่ มีเตียงรับผู้ป่วยในจำนวน 200 เตียง ห้องตรวจโรคที่สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้มากกว่าวันละ 1,000 คน สามารถให้การดูแลรักษาโรคเฉพาะทาง รวมทั้งการดูแลรักษาด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ทุกบริการของโรงพยาบาลทักษิณ เน้นความเป็นกันเองแก่ผู้รับบริการทุกท่านเสมือนญาติ ใส่ใจในทุกรายละเอียดของการบริการ ในด้านการรักษาของแต่ละแผนก ยังแบ่งย่อยให้บริการเฉพาะด้าน และยังมีบริการพิเศษต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละประเภท
 
ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา โรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยไว้วางใจ ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ และได้รับความสะดวกสบายในการเข้ารับการรักษาพยาบาล
 
ขอให้ทุกท่าน มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรง และด้วยวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่ต้องการเป็นที่ไว้วางใจของผู้ป่วยและญาติ หากมีปัญหาใดๆ โรงพยาบาลทักษิณยินดีบริการด้วยความเต็มใจ ด้วยความตระหนักว่าเราจะดูแลผู้ป่วยทุกท่านเสมือนเป็นญาติของเรา 
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]