โรงพยาบาลท่าศาลา

โรงพยาบาลท่าศาลา
158 หมู่ 3 ตำบล ท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 075-521333
โทรสาร 075-330746
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลท่าศาลา

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลท่าศาลา
ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์: 158 หมู่ที่ 3 ตำบล ท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 075 – 521186,075-521333 โทรสาร 075-330746
 

ประวัติโรงพยาบาลท่าศาลา

โรงพยาบาลท่าศาลา เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 120 เตียง ตั้งอยู่ที่ 158 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้

โรงพยาบาลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เริ่มก่อสร้างด้วยเงินโครงการประชากร ซึ่งเป็นเงินกู้จากต่างประเทศ จำนวน 7,428,648 บาท ในขนาด 10 เตียง พื้นที่ 16 ไร่ ติดกับถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบล ท่าศาลา อำเภอท่าศาลา โดยได้รับบริจาคที่ดินจากเอกชน เปิดให้บริการประชาชนเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ . ศ . 2524 โดยมี แพทย์ 1 คน พยาบาล 7 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่การเงิน , เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งละ 1 คน รวม 12 คน
 
ในปี 2529 ได้รับงบประมาณ 10 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เปิดให้บริการ 23 กันยายน 2531
 
1 ตุลาคม 2540 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ความร่วมมือในการบริจาคเตียงนอนผู้ป่วย และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ
 
19 มกราคม 2543 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้อนุมัติเงินจำนวน 10,850,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 2 ชั้น จึงได้รับบริจาคเงินสมทบจากประชนเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสำนักงาน เพิ่มอีก 1 ชั้น เป็น 3 ชั้น เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น โดยชั้นที่ 1-2 เป็นหอผู้ป่วยใน ชั้นที่ 3 เป็นสำนักงาน และห้องประชุม ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเมื่อ 8 สิงหาคม 2548 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนด้วยการพึ่งพาตนเอง ขนาด 120 เตียง จากสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 6 ตุลาคม 2548 โดยมีจำนวนเตียงผู้ป่วยในที่ให้บริการจริง 148 เตียง
 
ปี 2553 ได้รับงบประมาณ 152 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหต-ฉุกเฉิน เป็นอาคาร 5 ชั้น คาดว่าสร้างแล้วเสร็จ กลางปี 2555 นอกจากนี้ ปีงบประมาณ 2554 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงครัว จ่ายกลาง พัสดุ แฟลตพักแพทย์ และแฟลตพักพยาบาล คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2555 เช่นกัน ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลท่าศาลาเป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับทุติยภูมิขั้นกลาง (2.2) ที่สามารถให้บริการประชาชนได้เต็มรูปแบบ
 
ปัจจุบันโรงพยาบาลท่าศาลา รับผิดชอบประชากร 155,266 คน ในเขตพื้นที่ อำเภอ ท่าศาลา อำเภอนบพิตำ และ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแยกตามสิทธิบัตร บัตรประกันสุขภาพ (UC) 131,715 คน ประกันสังคม 13,818 คน เบิกต้นสังกัด 9,199 คน และสิทธิอื่นๆ 494 คน ขณะนี้มีผู้มารับบริการเป็นประเภทผู้ป่วยนอก ประมาณ 676 คน / วัน
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com