โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ENG

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
Facebook | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพรในเครือโรงพยาบาลธนบุรี เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ก่อตั้งและให้บริการมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ปัจจุบันมีขนาด 100 เตียง
 
ประกอบด้วยทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย อีกทั้งสามารถให้บริการผู้ป่วยต่างชาติอย่างใกล้ชิด ด้วยภาษาอังกฤษ และภาษาพม่า
 
อาคารโรงพยาบาลเป็นอาคารคู่ 7 ชั้น มีลานจอดรถกว้างขวางสามารถรองรับได้มากกว่า 120 คันให้บริการผู้ป่วยทั้งในพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศ
 
โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพรได้รับการรับรองมาตรฐานการบริการระดับสูง ด้วยการให้บริการจากทีมแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com