โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ENG

89/3 ถ. พหลโยธิน คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

แพคเกจ โปรแกรม โปรโมชั่น

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ราคา 130,000
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้สูงวัย ให้บริการดูแลผู้ป่วยพักฟื้นทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วยมาตรฐานระดับสากล เน้นการบำบัดอย่างต่อเนื่อง ฟื้นฟูทั้งร่ายกายและจิตใจ ในบรรยากาศร่มรื่นเหมือนอยู่บ้าน โดยไม่ต้องเหนื่อยเดินทาง
โทร. 02-078-5777
More info view site
ราคา 150,000
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้สูงวัย ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ด้วยมาตรฐานระดับสากลในบรรยากาศอบอุ่นเสมือนบ้าน
โทร. 02-078-5777
More info view site
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้สูงวัย ตั้งอยู่ในโครงการ Jin Wellbeing County ให้การดูแลรักษา และพักฟื้นระยะยาวที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ (Trusted Long-Term Care Hospital) ด้วยการสร้างสมดุลชีวิตในทุกมิติของผู้สูงวัยและครอบครัว โดยเน้นการฟื้นฟู ดูแลผู้ป่วยติดเตียง (Bedridden Patient) ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคความจำเสื่อม (Alzheimer’s) และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
 
บริการดูแลสุขภาพแบบ Holistic ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ที่ถูกออกแบบให้เข้าถึงความต้องการเฉพาะรายบุคคล (Personalized)
การดูแล กิจกรรม สภาพแวดล้อม การเพิ่มพลังด้านจิตใจ
สร้างความสมดุลในทุกด้านให้ผู้สูงวัย ด้วยการจัดการแบบบูรณาการ ทั้งการดูแล กิจกรรม สภาพแวดล้อม การเพิ่มพลังด้านจิตใจ โดยเน้น “Wellness on Healthiness” การป้องกันและการเสริมสร้างสุขภาพ
“Wellness on Illness” การดูแลรักษาพยาบาลให้อยู่กับความเจ็บป่วยที่ควบคุมได้
 
เรามุ่งมั่นในการเป็นผู้นำการฟื้นฟู ดูแลรักษาผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีและอายุยืนยาว
ให้การดูแลรักษาแบบมืออาชีพอย่างครบวงจร ทั้งป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ ตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยผู้สูงวัย ในแบบองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ จัดทำแผนดูแลสุขภาพตามสภาวะเฉพาะรายบุคคล โดยแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และทีมสหวิชาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ อาทิ นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา เภสัชกร นักโภชนบำบัด ด้วยมาตรฐานสากล ยึดมั่นในเป้าหมายให้ผู้รับบริการมีสุขภาวะที่ดี (Well-Being) ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล (Life Balance) จนถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of Life)
 บริการผู้ป่วยใน (IPD) ครบวงจร พร้อมห้องพักที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ 
 
 • ผู้ป่วยทั่วไป
  รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งรองรับทั้งผู้ป่วยสูงวัย ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม ผู้ป่วยทั่วไป ห้องพักและสภาพแวดล้อม รวมถึงสถานที่ที่ออกแบบเฉพาะผู้ป่วยอัลไซเมอร์ มีการใช้โทนสี กลิ่นอโรมา และกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นความรู้คิดของผู้ป่วย โดยทีมสหวิชาชีพร่วมกันดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย
 • ผู้ป่วยพักฟื้น
  บริการการดูแลต่อเนื่องระยะยาว (Long-Term Care) เพื่อพักฟื้น ฟื้นฟูสุขภาพ ด้านร่างกายและจิตใจ ห้องพักออกแบบให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน รถเข็นผู้ป่วยเข้า-ออกห้องน้ำได้สะดวก ให้การดูแลผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง (Assisted Care) จนถึงผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (High Care)
 • ผู้ป่วยระยะพักฟื้นหลังการผ่าตัด
  บริการการดูแลระยะสั้น (Short-Term Care) เพื่อพักฟื้น ฟื้นฟูร่างกายหลังการรักษา หลังการผ่าตัดด้วยทีมสหวิชาชีพ พร้อมเน้นกายภาพบำบัด และธาราบำบัด
บริการผู้ป่วยนอก (OPD) รักษาสุขภาพผู้สูงวัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจแบบองค์รวม 
บริการวินิจฉัยโรค และตรวจรักษา บริการตรวจสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ ภาวะสุขภาพ ประเมินคัดกรองภาวะผู้สูงวัย (Geriatric Assessment) ภาวะทางอารมณ์ ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงวัย ให้คำปรึกษาการสร้างเสริมสุขภาพ โภชนาการ การฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ

บริการ Home Health Services ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยที่บ้าน 
 • Home Health Visit
  การดูแลรักษาที่ Jin Residence และที่บ้าน โดยแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด
 • Home Health Care
  ให้บริการการดูแลที่บ้าน โดย พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล หรือผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย


บริการฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้สูงวัย 
ด้วยการฟื้นฟูทางด้านร่างกาย จิตใจ และการเรียนรู้ให้กลับมามีความสามารถให้มากที่สุด เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้ง โดยทีมสหวิชาชีพ ด้วยกิจกรรมดังนี้

การฟื้นฟูด้วยกายภาพบำบัด
ให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยนักกายภาพบำบัด เพื่อเรียกคืนสมรรถนะด้านร่างกาย มีขอบข่ายการให้บริการ ดังนี้:
 • ฟื้นฟูดูแลผู้มีปัญหาทางสมองและระบบประสาท
 • ฟื้นฟูดูแลผู้มีปัญหาทางกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
 • ฟื้นฟูดูแลผู้มีปัญหาไขข้ออักเสบและรูมาตอยด์
แพ็กเกจกายภาพบำบัด
การฟื้นฟูด้วยกิจกรรมบำบัด
บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยนักกิจกรรมบำบัด เน้นการฟื้นฟูและบำบัดด้านการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆ ให้กลับมาทำงานให้มากที่สุด ในผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ อัมพาต และมีปัญหาการกลืน ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ที่บกพร่องด้านการรับรู้ ความคิด ความเข้าใจ รวมถึงผู้ที่มีปัญหาด้านกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ

การฟื้นฟูด้วยเวชศาสตร์การกีฬา
บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เน้นฟื้นฟูการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงหลังจากได้รับการบำบัดโดยการกายภาพแล้ว
 
กิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
โดยกระบวนการกลุ่ม เพื่อกระตุ้นและสร้างเสริมสุขภาพตามแนวคิด “Wellness on illness” ของโรงพยาบาลธนบุรีบูรณาโดยพยาบาล ทั้งนี้ถือเป็นพันธกิจหลักที่เราจะให้บริการผู้ป่วยและผู้สูงวัย ที่มีความเสื่อมของร่างกายและภาวะทางจิตใจซึ่งต้องได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพทำงานร่วมกันเพื่อออกแบบกิจกรรมต่างๆ

บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER) 
บริการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินและลูกบ้านที่ Jin Residence ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉินด้านการแพทย์จากลูกบ้าน สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที พร้อมระบบการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเฉพาะทางในเครือ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และโรงพยาบาลใกล้เคียง โดยมีรถพยาบาล (Ambulance) พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]