โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง

2000/22 ถนนมาลัยแมน หมู่ 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

 
 โรงพยาบาลธนบุรีอู่ทอง เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2540 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 2000/22 ถนนมาลัยแมน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี บนเนื้อที่ 2 ไร่เศษ
 
       เปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทุกระบบ ทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะสาขา ได้แก่ ผู้ป่วยอายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ กายภาพบำบัด ศัลยกรรมประสาทและสมอง ศัลยกรรมยูโร ศัลยกรรมช่องอก ศัลยกรรมตกแต่ง บริการต่างๆ ที่โรงพยาบาลเปิดให้บริการ ได้แก่ บริการตรวจผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Emergency Unit) บริการดูแลผู้ป่วยหนัก (ICU) บริการดูแลทารกแรกคลอด (Newborn Unit) บริการกายภาพบำบัด (Physical Therapy Unit) บริการตรวจอวัยวะภายในด้วยการส่องกล้อง (Endoscopy)
 
       บริการตรวจนอกสถานที่ (Mobile Clinic) บริการรถฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Ambulance Unit) บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Unit) บริการธนาคารเลือด (Blood Bank) บริการเอกซเรย์วินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ เครื่องถ่ายภาพคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonography) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography)
 
       โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ได้มาตรฐาน และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยทุกคน ด้วยความเอื้ออาทร เต็มใจ ของพนักงานทุกคน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกคน ร่วมทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการและแบบบันทึกข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ รวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้านำมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง รับสมัครงาน

1. นักรังสีเทคนิค ( Full Time )
มีที่พักสวัสดิการ เงินเดือนตามตกลง

2. นักเทคนิคการแพทย์
มีที่พักสวัสดิการ เงินเดือนตามตกลง


สนใจติดต่อ แผนกบุคคลฯ 035 – 551673 – 7 ต่อ 114
รพ.ธนบุรี-อู่ทอง 2000/22 หมู่ 6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
ที่มา : โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง รับสมัครงาน

1. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
2. เจ้าหน้าที่ยานยนต์
3. เจ้าหน้าที่การเงิน
4. เจ้าหน้าที่โภชนาการ
5. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA)

สนใจติดต่อ แผนกบุคคลฯ 035 – 551673 – 7 ต่อ 114
รพ.ธนบุรี-อู่ทอง 2000/22 หมู่ 6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
ที่มา : โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com