โรงพยาบาลนครคริสเตียน

โรงพยาบาลนครคริสเตียน
โรงพยาบาลนครคริสเตียน
(บริษัทมิตรกูลเวชการ และพัฒนาจำกัด)
1110/1-2 ถ.ศรีปราชญ์ ต.คลัง อ.เมือง. จ.นครศรีธรรมราช 80000
Line @nchhos | Facebook | Instagram | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลนครคริสเตียน

แพคเกจ โปรแกรม โปรโมชั่น

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 ประวัติโรงพยาบาล
โรงพยาบาลนครคริสเตียน เปิดให้บริการชาวนครศรีธรรมราชมามากกว่า 100 ปี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2448 โดยคณะเผยแพร่ศาสนาเพรสไบทีเรียนอเมริกัน เป็นโรงพยาบาลกึ่งการกุศล มีเนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน ต่อมาคริสตจักรแห่งประเทศไทยได้คืนสถานที่ตั้งโรงพยาบาลเดิมให้กับกรมศาสนา จึงได้มีการย้ายมายังสถานที่ตั้งปัจจุบัน บนถนนศรีปราชญ์ โดยนายแพทย์จำรัส มิตรกูลและคุณทองใบ มิตรกูล (ภรรยา) และเปิดทำการเป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 50 เตียง แห่งแรกในจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com