โรงพยาบาลนครพนม

โรงพยาบาลนครพนม
รับประกันสังคม รับบัตรทอง
270 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทร 042-199-222
fax 042-511-327

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลนครพนม

ข้อมูลบริการ

คลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ
เปิดให้บริการในวันเสาร์แรก ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 นี้
เวลา 08.30 – 12.30 น.
ที่ห้องตรวจโรคหมายเลข 14 แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ อาคารอำนวยการฯโรงพยาบาลนครพนม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 042-199222 ต่อ 1081,1082
ผู้ประสานงานคลินิก
พว.ผกาพรรณ โพธิ์จินดา 08-98635163
More info view site
สอบถามโทร 042-199-222 ต่อ 1020
ติดต่อสอบถาม นัดผู้ประสานคลินิก พ.ว.รัศมี ศิริสวัสดิ์ โทร 089-620-9396 ในเวลา 8.30-15.30 น.

ค่าบริการ 300 บาท (ค่าบริการนอกเวลาราชการ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง 200 บาท ไม่สามารถเบิกได้)
More info view site
 
โรงพยาบาลนครพนม
โรงพยาบาลนครพนม
โรงพยาบาลนครพนม
 
 
ประวัติโรงพยาบาลนครพนม
ในระหว่างปี พ.ศ.2472-2478 ในสมัยพระพนมคนานุรักษ์(เทียบเท่ากับตำแหน่งผู้ว่าราชจังหวัด ในปัจจุบัน)  จังหวัดนครพนมมีประชากร ประมาณ 300,000 คน เนื่องจากนครพนมยังไม่มีโรงพยาบาล มีเฉพาะสุขศาลาชั้นหนึ่ง ให้การรักษาผู้ป่วยตามความจำเป็น เมื่อเจ็บป่วยจะต้องข้ามแม่น้ำโขง ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าแขก แขวงคำม่วน ประเทศลาว ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความปกครอง ของฝรั่งเศส ทำให้เสียเกียรติภูมิของคนไทยและประเทศไทย ดังนั้น พระพนมคนานุรักษ์จึงสร้างโรงพยาบาลนครพนมขึ้น บนเนื้อที่ 49 ไร่ 2 งาน 64.7 ตารางวา จนสามารถเปิดบริการผู้ป่วยได้ ในปีพ.ศ. 2480 จากโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง พัฒนาจนมาเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 341 เตียง ในปัจจุบันรวมเวลา 80 ปี
 
270 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com