โรงพยาบาลนครพัฒน์

2/99 พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
80000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลนครพัฒน์

ข้อมูลบริการ

 
 ข้อมูลโรงพยาบาล
ชื่อ                       : บริษัท นครพัฒน์ จำกัด หรือ โรงพยาบาลนครพัฒน์
ประเภทธุรกิจ       : โรงพยาบาลเอกชน (สถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน)
สถานที่ตั้ง            : 2/99 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง
                              อ.เมืองนครศรีธรรมราช 80000
ขนาดโรงพยาบาล : จำนวนเตียงผู้ป่วย 59 เตียง
                              ได้รับการส่งเสริมจาก BOI เมื่อ 30 เมษายน 2550
                              ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 เมื่อ 29 มีนาคม 2555
เลขทะเบียนบริษัท : บจก. 0805549000469
Facebook             : Follow on facebook
โทรศัพท์              : +66 (0) 75 305 999 หรือ 086-476-1944
โทรสาร                : +66 (0) 75 305 956
 
 บริการทางการแพทย์
 
บริการห้องพัก
ห้อง VIP ห้อง SUITE ห้องรวมพัดลม ห้องแอร์ ห้องบริบาลทารก อัตราค่าห้องพักและบริการอื่นๆ
 
 
ศูนย์สวนหัวใจ Smart Heart
บริการของศูนย์สวนหัวใจ ให้บริการตรวจวินิจฉัยเส้นเลือดหัวใจตีบด้วยการฉีดสี (CAG) ให้บริการรักษาเส้นเลือดหัวใจตีบ และเส้นเลือดแดงตีบด้วยการทำบอลลูน ใส่โครงขดลวด (PCI)
 
 
แผนกทันตกรรม
ให้บริการทาง ทันตกรรม   ทันตแพทย์เฉพาะทางและทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, ทันตกรรมจัดฟัน เป็นต้น
 
 
 
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เเผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้บริการดูเเลรักษาเเละวางเเผนการรักษา บรรเทาอาการเจ็บปวด การฟื้นฟูสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงมากที่สุด โดยนักกายภาพบำบัด ภายใต้การดูเเลของเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
 
 
ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก (Day Care) รับดูแลลูกน้อยของคุณตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ขวบ แบบรายเดือน
 
 
ศูนย์ไตเทียม
มีบุคลาการทางการแพทย์ที่มีความสามารถ และเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูง มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อให้การดูแลสำหรับผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

แผนกทรัพยากรบุคคล ขอเชิญผู้สนใจสมัครงานสอบถามข้อมูลที่ โทร. 075-305999 ต่อ 311 (แผนกทรัพยากรบุคคล)
หรือส่งประวัติและเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ E-mail : hrd2016.nkp@gmail.com เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ หากมีการนัดสัมภาษณ์


1. พยาบาลวิชาชีพ 8 อัตรา (แผนก : ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก, ห้องผ่าตัด) ด่วน !!
คุณสมบัติ

➡ เพศ ชาย หญิง
➡ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์
➡ เป็นผู้ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ
➡ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้ภาษาอังกฤษ
➡ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
➡ สามารถทำงานเป็นกะได้
➡ มีมนุษสัมพันธ์ที่ดีชอบงานบริการ หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี


2. เภสัชกร 1 อัตรา ด่วน !!
คุณสมบัติ

➡ เพศ ชาย หญิง
➡ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต
➡ มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือกำลังรอใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
➡ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้ภาษาอังกฤษ
➡ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
➡ สามารถทำงานเป็นกะได้
➡ มีมนุษสัมพันธ์ที่ดีชอบงานบริการ หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

หลักฐานการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ
4. สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ
5. รูปถ่าย หน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2 ฉบับ ** (เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งเภสัชกร)
7. สำเนาบัตรสมาชิกสภา (ขึ้นอยู่กับสภาวิชาชีพ) 2 ฉบับ ** (เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
8. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย) 1 ฉบับ
9. หนังสือรับรองการทำงาน/ฝึกงาน (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ

ติดต่อสอบถาม
โทร. 075305999 ต่อ 311 หรือ 086-476-1943
* อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้าง
* สามารถเข้ามาสมัครได้ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ชั้น 2 แผนกทรัพยากรบุคคล

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

แผนกทรัพยากรบุคคล ขอเชิญผู้สนใจสมัครงานสอบถามข้อมูลที่ โทร. 075-305999 ต่อ 311 (แผนกทรัพยากรบุคคล)
หรือส่งประวัติและเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ E-mail : hrd2016.nkp@gmail.com เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ หากมีการนัดสัมภาษณ์

1. เจ้าหน้าที่การตลาด 2 อัตรา ด่วน !!
คุณสมบัติ

➡ เพศ ชาย หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
➡ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีการตลาด สาขาที่เกี่ยวข้อง
➡ หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 1 อัตรา ด่วน !!
คุณสมบัติ

➡ เพศ ชาย หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
➡ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
➡ มีประสบการณ์ด้านสายงานการตลาด 3 ปีขึ้นไป
➡ หากมีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ด่วน !!
คุณสมบัติ

➡ เพศ ชาย หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
➡ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
➡ มีประสบการณ์ด้านสายงานทรัพยากรบุคคล 3 ปีขึ้นไป


หลักฐานการสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ
4. สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ
5. รูปถ่าย หน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2 ฉบับ ** (เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งเภสัชกร)
7. สำเนาบัตรสมาชิกสภา (ขึ้นอยู่กับสภาวิชาชีพ) 2 ฉบับ ** (เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
8. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย) 1 ฉบับ
9. หนังสือรับรองการทำงาน/ฝึกงาน (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ

ติดต่อสอบถาม
โทร. 075305999 ต่อ 311 หรือ 086-476-1943
* อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้าง
* สามารถเข้ามาสมัครได้ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ชั้น 2 แผนกทรัพยากรบุคคล
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com