โรงพยาบาลนครพัฒน์

โรงพยาบาลนครพัฒน์
2/99 พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
80000
Line https://line.me/R/ti/p/%40mym9584i | Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลนครพัฒน์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 ข้อมูลโรงพยาบาล
ชื่อ                       : บริษัท นครพัฒน์ จำกัด หรือ โรงพยาบาลนครพัฒน์
ประเภทธุรกิจ       : โรงพยาบาลเอกชน (สถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน)
สถานที่ตั้ง            : 2/99 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง
                              อ.เมืองนครศรีธรรมราช 80000
ขนาดโรงพยาบาล : จำนวนเตียงผู้ป่วย 59 เตียง
                              ได้รับการส่งเสริมจาก BOI เมื่อ 30 เมษายน 2550
                              ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 เมื่อ 29 มีนาคม 2555
เลขทะเบียนบริษัท : บจก. 0805549000469
Facebook             : Follow on facebook
โทรศัพท์              : +66 (0) 75 305 999 หรือ 086-476-1944
โทรสาร                : +66 (0) 75 305 956
 
 บริการทางการแพทย์
 
บริการห้องพัก
ห้อง VIP ห้อง SUITE ห้องรวมพัดลม ห้องแอร์ ห้องบริบาลทารก อัตราค่าห้องพักและบริการอื่นๆ
 
 
ศูนย์สวนหัวใจ Smart Heart
บริการของศูนย์สวนหัวใจ ให้บริการตรวจวินิจฉัยเส้นเลือดหัวใจตีบด้วยการฉีดสี (CAG) ให้บริการรักษาเส้นเลือดหัวใจตีบ และเส้นเลือดแดงตีบด้วยการทำบอลลูน ใส่โครงขดลวด (PCI)
 
 
แผนกทันตกรรม
ให้บริการทาง ทันตกรรม   ทันตแพทย์เฉพาะทางและทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, ทันตกรรมจัดฟัน เป็นต้น
 
 
 
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เเผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้บริการดูเเลรักษาเเละวางเเผนการรักษา บรรเทาอาการเจ็บปวด การฟื้นฟูสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงมากที่สุด โดยนักกายภาพบำบัด ภายใต้การดูเเลของเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
 
 
ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก (Day Care) รับดูแลลูกน้อยของคุณตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ขวบ แบบรายเดือน
 
 
ศูนย์ไตเทียม
มีบุคลาการทางการแพทย์ที่มีความสามารถ และเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูง มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อให้การดูแลสำหรับผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com