โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล ENG

โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล
222 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล
โรงพยาบาลนครแม่สอด  อินเตอร์เนชั่นแนล
ปัจจุบันได้เปิดให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีความมุ่งมั่น ใส่ใจ ให้บริการ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ “คิดถึงสุขภาพ….คิดถึงเรา”
 
      ให้บริการดูแลรักษา ปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไป ตรวจ ค้นหา วินิจฉัย และรักษาโรคต่างๆ ทั้งเรื้อรัง และเฉียบพลันทางด้านอายุกรรม จากทีมแพทย์มืออาชีพเฉพาะด้านอายุรกรรม เช่น ภาวะต่อมไร้ท่อ โรคเลือด โรคติดเชื้อ โรคไต โรคในสมองและประสาท ซึ่งเกิดจากอายุรศาสตร์ตามวัย โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล มีมาตรฐานในการรักษาโรคอายุรกรรมที่มีปัญหาเฉพาะด้าน และยังให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการดูแลตัวเอง รวมถึงส่งเสริมการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 
 • อายุรกรรม
 • ศัลยกรรม
 • กระดูกและข้อ
 • หู คอ จมูก
 • ทางเดินอาหารและตับ
 • กุมารเวชกรรม
 • สูตินรีเวชกรรม
 • หัวใจและหลอดเลือด
 • เอกซเรย์
 • ตรวจสุขภาพ
 • อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com