โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล ENG

222 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล

ข้อมูลบริการ

 
โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล
โรงพยาบาลนครแม่สอด  อินเตอร์เนชั่นแนล
ปัจจุบันได้เปิดให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีความมุ่งมั่น ใส่ใจ ให้บริการ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ “คิดถึงสุขภาพ….คิดถึงเรา”
 
      ให้บริการดูแลรักษา ปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไป ตรวจ ค้นหา วินิจฉัย และรักษาโรคต่างๆ ทั้งเรื้อรัง และเฉียบพลันทางด้านอายุกรรม จากทีมแพทย์มืออาชีพเฉพาะด้านอายุรกรรม เช่น ภาวะต่อมไร้ท่อ โรคเลือด โรคติดเชื้อ โรคไต โรคในสมองและประสาท ซึ่งเกิดจากอายุรศาสตร์ตามวัย โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล มีมาตรฐานในการรักษาโรคอายุรกรรมที่มีปัญหาเฉพาะด้าน และยังให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการดูแลตัวเอง รวมถึงส่งเสริมการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 
 • อายุรกรรม
 • ศัลยกรรม
 • กระดูกและข้อ
 • หู คอ จมูก
 • ทางเดินอาหารและตับ
 • กุมารเวชกรรม
 • สูตินรีเวชกรรม
 • หัวใจและหลอดเลือด
 • เอกซเรย์
 • ตรวจสุขภาพ
 • อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com