โรงพยาบาลนนทเวช ENG

432 ถ. งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลนนทเวช

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

ราคา 14,000
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 63
ศูนย์ตรวจการนอนหลับ (Sleep Lab Center)
โทร 0-2596-7888
More info view site
 
 วิสัยทัศน์( Vision )
เป็นโรงพยาบาลชั้นนำ ที่ให้บริการรักษาพยาบาลครอบคลุมทุกสาขาอย่างมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นที่พึงพอใจ และไว้วางใจของผู้รับบริการ
 
พันธกิจ (Mission)
ให้การรักษาพยาบาลแบบองค์รวมทั้งส่งเสริม ดูแลรักษา ป้องกัน และฟื้นฟู ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยบุคลากรทางการแพทย์มืออาชีพ 
 
ค่านิยมหลัก (Core value) : CARES
Customer Centric : มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
Accountability & Integrity : มุ่งเน้นรับผิดชอบในหน้าที่ และปฏิบัติตามจริยธรรม
Result - Oriented : มุ่งเน้นบรรลุเป้าหมายในการทำงาน
Excellent Teamwork : มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและเคารพให้เกียรติผู้อื่น
Safety : มุ่งเน้นการยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

สมัครงานออนไลน์

09/07/2020
พยาบาลวิชาชีพ 1 (ICU)

08/07/2020
พยาบาลวิชาชีพ 1 (W14)
พยาบาลวิชาชีพ 1 (W14)

22/06/2020
พยาบาลวิชาชีพ 1 (ICU)

18/05/2020
ผู้ช่วยพยาบาล (WOD)

13/05/2020
พยาบาลวิชาชีพ 1 (WOD)

14/04/2020
พยาบาลวิชาชีพ 1 (W15)
พยาบาลวิชาชีพ 1 (LRD)

17/03/2020
พยาบาลวิชาชีพ 1 (ERD)

13/03/2020
พยาบาลวิชาชีพ 1 (W12)
พยาบาลวิชาชีพ 1 (PED)
ผู้ช่วยพยาบาล (W09)

02/03/2020
พยาบาลผู้ประสานงานพัฒนาคุณภาพ

18/02/2020
พยาบาลประสานข้อมูลทางการแพทย์
ผู้ช่วยพยาบาล (W11)

27/01/2020
ผู้ช่วยทันตแพทย์ (PT)

22/01/2020
พยาบาลวิชาชีพ 1 (W12)
ผู้ช่วยพยาบาล (W14)


งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

สมัครงานออนไลน์

09/07/2020
พนักงานผู้ช่วยฯ (SND)
พนักงานผู้ช่วยฯ (W15)


08/07/2020
พนักงานผู้ช่วยฯ (W14)
พนักงานผู้ช่วยฯ (W14)


07/07/2020
จนท.ผู้ช่วยนักรังสีฯ - L1

03/07/2020
พนักงานผู้ช่วยฯ (WCD)
ผู้ช่วยพยาบาล (W11)
พนักงานผู้ช่วยฯ (ENT)

29/06/2020
พนักงานผู้ช่วยฯ (PED)
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

26/06/2020
นักกำหนดอาหาร (PT)

25/06/2020
พนักงานผู้ช่วยฯ (MCD) (PT)

23/06/2020
ผจก.แผนกบริหารคุณภาพ & Safety

22/06/2020
พนักงานผู้ช่วยฯ (MCD)
พนักงานผู้ช่วยฯ (MCD)

19/06/2020
เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล

15/06/2020
จนท.จัดซื้อทั่วไป

11/06/2020
พนักงานผู้ช่วยฯ (WCD)

13/05/2020
พนักงานผู้ช่วยฯ (W09)

05/05/2020
พนักงานผู้ช่วยฯ (W10)
ผจก.แผนกบริหารเอกสารคุณภาพ
พนักงานผู้ช่วยฯ (W10)
พนักงานแม่ครัว

15/04/2020
พนักงานบริการ

14/04/2020
พนักงานแม่ครัว
พนักงานผู้ช่วย (DTD)
พนักงานผู้ช่วยฯ (ENT)
พนักงานผู้ช่วยฯ (PED)

17/03/2020
พนักงานผู้ช่วยฯ (PED)
เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล
จนท.การเงินผู้ป่วยนอก
จนท.บริการลูกค้าพม่า
พนักงานผู้ช่วยฯ (ENT)

13/03/2020
พนักงานผู้ช่วยฯ (PED)
พนักงานผู้ช่วยฯ (MCD)
พนักงานผู้ช่วยฯ (W16)

02/03/2020
พนักงานผู้ช่วย (DTD)

18/02/2020
ผจก.ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
พนักงานผู้ช่วยฯ (W15)
พนง.รักษาความปลอดภัย
จนท.ตรวจสอบภายใน
พนักงานบริการ
จนท.เภสัชกรรม (PHD)

จนท.การเงินผู้ป่วยใน
หน.หน่วยรับผู้ป่วยใน
พนักงานผู้ช่วยฯ (HED)
พนง.รักษาความปลอดภัย

12/02/2020
นักกายภาพบำบัด - L1
พนักงานผู้ช่วยฯ (MCD)

24/01/2020
พนักงานผู้ช่วยฯ (OCD)

22/01/2020
พนักงานผู้ช่วยฯ (W14)
พนักงานผู้ช่วยฯ (W11)
พนักงานผู้ช่วยฯ (W12)
พนักงานผู้ช่วยฯ (W12)
ผู้ช่วยพยาบาล (W14)
พนักงานบริการ
ผจก.แผนกทรัพยากรมนุษย์
นักเทคนิคการแพทย์ - L1
พนักงานผู้ช่วยฯ (WCD)
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com