โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
รับประกันสังคม รับบัตรทอง
679 รามอินทรา กม.13 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ประเภทห้องพิเศษและอัตราค่าห้องพิเศษ
ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ VIP นวราชจักรี
ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ อาคาร 4
ห้องพักผู้ป่วยสามัญอาคาร 5
ห้องพักผู้ป่วยประกันสังคม
More info view site
ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิก Tel:02517-4270-9
เบอร์ภายในตามข้อมูลห้องเช่น 7414

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงสามารถตรวจสอบได้ที่ 02-517-4270-9 ต่อ 7129
More info view site
ห้องเอ็กซเรย์ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ : เปิดให้บริการเวลา 8.00-16.00 น. ในวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้บริการสำหรับผู้ป่วยนอกที่มารับการตรวจที่อาคารเฉลิมพระเกียรติทั้งหมด รวมทั้งห้องตรวจประกันสังคม

หมายเหตุ:
• ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตรทองเครือข่ายต่างๆ หรือสิทธิ์เงินสด กรุณายื่นหลักฐานตรวจสอบสิทธ์ที่งานเวชระเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติก่อนทุกครั้ง
• ผู้ป่วยที่มีนัดตรวจพิเศษหรือนัดตรวจอัลตราซาวด์ หากต้องการเลื่อนนัด สามารถโทรมาเลื่อนนัดได้ที่เบอร์ 02-5481000 ต่อ 1412,1306 (ห้องเอ็กซเรย์) เฉพาะในเวลาราชการเท่านั้น
• สำหรับผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องเอ็กซเรย์ทราบ ก่อนรับการเอ็กซเรย์

More info view site
คลินิกตรวจโรคเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (แจ้งให้ทราบ)
ระยะเวลาให้บริการ.
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00 น.
เสาร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00
อัตราค่าบริการสำหรับคลินิกเฉพาะทาง (บังคับใช้ เดือน ตุลาคม 2561)
ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สามารถเบิกค่ายาได้ ยกเว้นค่าหัตถการพิเศษ
ผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท)
ไม่สามารถใช้สิทธิการบริการคลินิกนอกเวลาได้ ยกเว้น จะชำระเงินเองทั้งหมด
ผู้ป่วยประกันสังคม
แต่ต้องเสียค่าบริการนอกเวลา 250 บาท และเบิกคืนไม่ได้ ส่วนค่ายายังใช้สิทธิประกันสังคมได้เหมือนเดิม
More info view site
อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินชั้น4
เบอร์โทรภายใน 02-5174270-9 ต่อ 2025,2026
More info view site
หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
หน่วยไตเทียม ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
การให้บริการ
• วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดเวลา 08.00 – 16.00 น.
การติดต่อ
โทรศัพท์ 02-5174270-9 ต่อ 1347
More info view site
การบาดเจ็บที่ทางศูนย์ฯ ให้การรักษาได้แก่
ข้อไหล่หลุดซ้ำ
เส้นเอ็นไหล่ฉีกขาด
เส้นเอ็นในข้อเข่าฉีกขาด
หมอนรองข้อเข่าฉีกขาด
ข้อสะโพกเคลื่อนหลุด
ข้อเท้าบาดเจ็บ เอ็นข้อเท้าขาด
แพทย์ในศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง เป็นแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์

การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เป็น

ที่ยอมรับระดับประเทศและระดับนานาชาติ
More info view site
สำนักงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โทร. 02-5174270-9 ต่อ 1320
More info view site
ห้องตรวจโรคอายุรกรรม ในเวลา รับผู้ป่วยเฉพาะโรคอายุรกรรม อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
เริ่ม 8.00 – 11.00 น.
คลินิกเฉพาะโรค เช้า 8.00-11.00 และบ่าย 13.00-15.00 น
More info view site
คลินิก หู คอ จมูก แพทย์ออกตรวจ ตั้งแต่ 8.00-16.00น
ห้องตรวจ หู คอ จมูกอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 โทร 02-51742709- 9 ต่อ 7511, 7506
More info view site
คลินิกกุมารเวชกรรมในเวลากุมารเวชกรรม
ขั้นตอนการรับบริการห้องตรวจโรคเด็กในเวลาราชการ
1. ยื่นบัตรที่แผนกคัดกรอง
2. ผู้ป่วยใหม่กรอกประวัติ ยื่นที่เวชระเบียน
3. ผู้ป่วยเก่ารับใบสั่งยาชั้น 5
4. เมื่อมาถึงห้องตรวจโรคเด็กชั้น 5
นำใบสั่งยาติดเบอร์สีม่วงใส่ตะกร้า
เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่จะเรียกชั่งน้ำหนักและวัดไข้
แพทย์จะออกตรวจเวลาประมาณ 08.30 น.
เมื่อพบแพทย์แล้วได้รับใบสั่งยาให้ตรวจสอบชื่อ-สกุลให้ถูกต้อง
ชำระเงินและรับยาที่ห้องยาด้านนอกขวามือ
คลินิกกุมาร
วันจันทร์ - วันศุกร์ รายละเอียดการให้บริการ
8.30 - 12.00 น. - ตรวจโรคกุมารทั่วไป
13.00 - 16.00 น. - รับปรึกษา
More info view site
ลินิกทันตกรรม
ให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 16.00 น.
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
ห้องตรวจทันตกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 4 โทร 02-548-1000 ต่อ 7453 , 7451
ขอบเขตงาน
ให้บริการแก่ผู้ที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น.

วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.
บริการทันตกรรมผู้ป่วยที่ได้รับการนัดหมาย

ห้องตรวจทันตกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 4 โทร 02-517-4270-9 ต่อ 7453,7451
More info view site
ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา
ให้คำปรึกษา ผู้ที่มีความเจ็บป่วยด้านกระดูก ข้อ เอ็น เส้นประสาท และกล้ามเนื้อ รวมทั้งการใส่เฝือก
ทำแผล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์)
เพื่อทำการตรวจรักษาทั้งวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัดและวิธีผ่าตัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่าตัดที่มีแผลขนาดเล็ก
การผ่าตัดผ่านกล้องข้อเข่า ข้อไหล่ การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องส่องภายใน / กล้องจุลทรรศน์
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม หรือวิธีการอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รวมทั้งการให้บริการเฉพาะด้านเวชศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกาย
More info view site
คลินิก จักษุ
ออกตรวจเวลา 8.30-12.00
โทร 02-517-4270-9 ต่อ 7524,7525
More info view site
คลินิกประกันสังคม
ขั้นตอนการรับบริการ OPD ปกส
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 06.00-20.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-16.00 น.
วันจันทร์ – วันศุกร์ มีแพทย์ประจำ 3 ท่าน ( 07.00 – 16.00 น. )
1.นายแพทย์สันต์ชัย เตชะโสภณมณี ยกเว้นวันพุธไม่ออกตรวจ
2.นายแพทย์ทำนุ พรหมสมัคร
3.แพทย์หญิงสุนี พิพัฒน์พงษ์เลิศ
วันเสาร์ ,วันอาทิตย์ ,วันหยุดนักขัตฤกษ์และนอกเวลาราชการ จะมีแพทย์หมุนเวียนกันมาตรวจ
ให้บริการตรวจโรคทั่วไปทุกโรค
More info view site
คลินิกห้องตรวจอาชีวเวชศาสตร์
ให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 น.-16.00 น.
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
ขอบเขตงาน
ให้บริการแก่ผู้ที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพ
วินิจฉัยและรักษาโรคจากการทำงาน
ประเมินสุขภาพหลังจากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุเพื่อการกลับเข้าไปทำงาน ( Return to work)
ประเมินภาวะสุขภาพกับความเหมาะสมในการทำงาน ( Fit fit work)
ประเมินความพิการและทุพพลภาพเพื่อการใช้สิทธิ์ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
ตรวจสุขภาพประจำปี
ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
วินิจฉัยและรักษาโรคจากการทำงาน
ประเมินสุขภาพหลังจากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุเพื่อการกลับเข้าไปทำงาน ( Return to work)
ประเมินภาวะสุขภาพกับความเหมาะสมในการทำงาน ( Fit fit work)
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
ตรวจสุขภาพประจำปี
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบ บี และวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก
รักษาและติดตามภาวะสุขภาพหลังจากได้รับอุบัติเหตุเข็มทิ่มตำ สัมผัสสารคัดหลั่ง
ให้บริการแก่แรงงานข้ามชาติ
ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์เพื่อที่แรงงานข้ามชาตินำไปขออนุญาตทำงานและเพื่อซื้อประกันสุขภาพ ในวันจันทร์ (จันทร์เว้นจันทร์) เวลา 16.00 น. – 20 .00 น.
ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์เพื่อที่แรงงานข้ามชาตินำไปขออนุญาตทำงาน ในวันเสาร์ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2558- มีนาคม 2559
หมายเหตุ วันเวลาที่ให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และนโยบายของกระทรวง
More info view site
 ประวัติโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
        นับแต่ก่อตั้งกรมการแพทย์ ในปี 2485 จนถึงปี 2510 กรมการแพทย์ มีหน้าที่รับผิดชอบโรงพยาบาลของรัฐทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ทั้งโรงพยาบาลบำบัดโรคทั่วไปและโรงพยาบาลเฉพาะโรค รวมโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ทั้งสิ้นถึง 102 แห่ง เป็นโรงพยาบาลในส่วนกลาง11 แห่ง สถาบัน 2 แห่ง และโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค 89 แห่ง
 
ปี 2510
ประชากรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมีปริมาณเพิ่มขึ้นมาก และโรงพยาบาลในส่วนกลางก็รับผู้ป่วยจนเต็มล้น ซึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับก็ได้หยิบยกมาเป็นประเด็นปัญหาสังคมในขณะนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องโรงพยาบาลรับไปศึกษาปัญหาดังกล่าว กรมการแพทย์ (นายแพทย์ประเทือง สิงคาลวณิช อธิบดีกรมการแพทย์ในขณะนั้น) จึงได้มอบหมายให้นายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว (อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในขณะนั้นทำงานอยู่ที่กองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค) ทำการศึกษาวิจัยถึงแนวคิดเรื่องโรงพยาบาลชานพระนคร โดยมีนายแพทย์ รังสรรค์ มหาสันทนะ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคในขณะนั้น) เป็นที่ปรึกษาในการศึกษานี้ ผลการศึกษาสนับสนุนแนวความคิดดังกล่าว กรมการแพทย์จึงได้ตั้งคณะกรรมการโดยมีอธิบดีเป็นประธานพิจารณาผลการศึกษาวิจัย และเห็นสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัย จึงได้ทำโครงการเสนอไปยังกระทรวงสาธารณสุข (ในขณะนั้น ผู้ที่ดำรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คือ พระบำราศนราดูร) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากทั้งกระทรวง และ จากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้วยเหตุที่มีการขยายตัวของเมืองอย่างมากทางทิศตะวันออก มีประชากรในพื้นที่ถึง 2 ล้านคน และมีโรงงานจำนวนมากถึง 1,000 แห่ง จึงเริ่มดำเนินการ “โครงการโรงพยาบาลชานพระนคร” ทางด้านตะวันออกของกรุงเทพฯ (เขตบางกะปิ)
 
ปี 2515
สภาบริหารคณะปฏิวัติมีมติให้กรมการแพทย์ดำเนินการจ้างเอกชนดำเนินการออกแบบแปลนและก่อสร้าง นายแพทย์เชิด โทนะวณิก อธิบดีกรมการแพทย์ได้แต่งตั้งนายแพทย์สมศักดิ์ สืบแสง เป็นผู้ดำเนินการโครงการ
 
ปี 2516
กรมการแพทย์ ("กรมการแพทย์และอนามัย" ในขณะนั้น) ได้จัดซื้อที่ดินจำนวน ๒๘ ไร่ ๖๐ ตารางวา ด้วยงบประมาณ ๕ ล้าน ๕ แสนบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2516 และได้รับบริจาคที่ดินจากผู้ขายที่ดินเดิมให้อีก 31 ไร่ 39 ตารางวา รวมเป็นพื้นที่ดินทั้งหมด 59 ไร่ 99 ตารางวา
 
ปี 2517
กรมการแพทย์ ได้รับการกำหนดบทบาทให้เป็นกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข ในด้านการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพ การก่อสร้างโรงพยาบาลดังกล่าวจึงถูกระงับชั่วคราว
 
ปี 2520
กรมการแพทย์ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลชานพระนคร (ด้านตะวันออกของกรุงเทพฯ) ขนาด 650 เตียง โดยได้รับงบประมาณผูกพัน 2500 – 2522 วงเงิน 33 ล้านบาท (โดยประมาณ) เพื่อก่อสร้างอาคารอำนวยการ ถมดิน และ ทำรั้วรอบโรงพยาบาล ต่อมาระหว่าง พ.ศ. 2523 – 2525 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรรัฐบาลเพื่อจัดสร้างอาคารอื่นๆ ที่เหลือ วงเงินรวมทั้งสิ้น 317 ล้านบาท (โดยประมาณ)
 
วันที่ 2 มกราคม 2525 โรงพยาบาลเริ่มให้บริการผู้ป่วยนอก
 
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานนามโรงพยาบาลแห่งนี้ว่า “โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี” ตามหนังสือของสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล. 0002/3081
 
วันที่ 1 ตุลาคม 2525 โรงพยาบาลได้เริ่มเปิดบริการผู้ป่วยใน
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]