โรงพยาบาลนวมินทร์
รับประกันสังคม
41 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

ศูนย์ประสานงานประกันสังคมโรงพยาบาลนวมินทร์
โทร. 02-918-5080 ต่อ 226,227

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลนวมินทร์

แพคเกจโปรแกรม

ข้อมูลบริการ

 

 เมื่อปี พุทธศักราช 2537 โรงพยาบาลนวมินทร์ โรงพยาบาลแห่งแรกในกลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ ได้เริ่ม ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน พุทธศักราช 2538  เพื่อให้การรักษาพยาบาลกับประชาชนในเขต พื้นที่มีนบุรีและใกล้เคียงตลอดจนดูแลสุขภาพแก่ผู้ประกันตนจากสถานประกอบการ ในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกที่ไว้วางใจเลือกโรงพยาบาลนวมินทร์เป็นโรง พยาบาลประกันสังคม และให้บริการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนผู้ถือบัตรประกันสุขภาพใน โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จำนวนประชาชนที่เลือกใช้บริการโรงพยาบาลนวมินทร์ ทั้ง 2 โครงการมีจำนวนเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบันเกือบ 300,000 คน
 
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับประชาชนที่เลือกใช้บริการโรงพยาบาลนวมินทร์ โรงพยาบาลนวมินทร์ได้จัดระบบคลินิกเครือข่ายการให้บริการรักษาพยาบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกรวดเร็วใกล้บ้านจนถึงปัจจุบัน
 
โรงพยาบาลนวมินทร์มีคลินิกเครือข่ายมากกว่า 150 แห่ง ในปีพุทธศักราช 2545 กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ ได้ขยายงานด้าน ประกันสังคมและประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เปิดโรงพยาบาลนวมินทร์ 3 ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นนวมินทร์ 3 สหคลินิกเวชกรรม) เพื่อรองรับผู้ประกันตน และสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังให้สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว สร้างความปลอดภัย และพึงพอใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546  กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ ได้จัดสร้างคลินิกนวมินทร์เวชกรรม เพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาล ให้สามารถรับบริการได้ใกล้บ้านมากขึ้นจำนวนทั้งสิ้น  14  แห่ง  ดังนี้    
 
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม  สาขาเคซีรามอินทรา
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม  สาขาสะพานสูง
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม  สาขามีนบุรี
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม  สาขาคันนายาว
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม  สาขา เคหะร่มเกล้า
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม  สาขาหัวตะเข้
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม  สาขา ม.มหานคร
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม  สาขาลำผักชี
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม  สาขารัตนบัณฑิต
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม  สาขารามอินทรา ก.ม. 8
นวมินทร์เวชกรรมคลินิก สาขาหน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
วัชรพลเวชกรรมคลินิก
เสนานิเวศน์คลินิกเวชกรรม
แผนกปฐมภูมิ ภายในโรงพยาบาลนวมินทร์
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

ตำแหน่งที่เปิดรับ

• พยาบาลวิชาชีพ (จำนวนมาก)
• ผู้ช่วยพยาบาล (จำนวนมาก)
• นักรังสีเทคนิค

ในกรณีมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วันจันทร์-ศุกร์
โทร. 0-2518-1818 ต่อ 217-219

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

ตำแหน่งที่เปิดรับ

• ผู้ช่วยนักรังสี
• เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
• เจ้าหน้าที่นำส่ง
• เจ้าหน้าที่สถิติ QDC
• เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
• เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
• เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน

ในกรณีมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วันจันทร์-ศุกร์
โทร. 0-2518-1818 ต่อ 217-219

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com