โรงพยาบาลนวมินทร์

โรงพยาบาลนวมินทร์
41 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

1) ศูนย์ประสานงานประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) โรงพยาบาลนวมินทร์ โทร. 02-918-5080 ต่อ 288
2) ศูนย์ประสานงานประกันสังคมโรงพยาบาลนวมินทร์ โทร. 02-918-5080 ต่อ 226,227
Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลนวมินทร์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

คลินิกเครือข่ายบัตรทองและประกันสังคม
ศูนย์ประสานงานประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) โรงพยาบาลนวมินทร์
โทร. 02-918-5080 ต่อ 288
รายชื่อคลินิกเครือข่ายประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
 1. คลินิกมีนบุรีการแพทย์ สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 2. นวมินทร์สหคลินิก สาขารามอินทรา กม.8
 3. นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขารัตนบัณฑิต
 4. นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาสะพานสูง
 5. นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาลำผักชี
 6. นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขามีนบุรี
 7. นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาคันนายาว
 8. นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเคซีรามอินทรา
 9. นวมินทร์คลิกนิกเวชกรรม สาขาหัวตะเข้
 10. นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเคหะร่มเกล้า
 11. นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขา ม.มหานคร
 12. เสนานิเวศน์คลินิกเวชกรรม
 13. วัชรพลเวชกรรมคลินิก
โทร. 02-918-5080 ต่อ 226,227
เครือข่าย
 1. โรงพยาบาลนวมินทร์
 2. โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
  เมื่อปี พุทธศักราช 2537 โรงพยาบาลนวมินทร์ โรงพยาบาลแห่งแรกในกลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ ได้เริ่ม ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน พุทธศักราช 2538  เพื่อให้การรักษาพยาบาลกับประชาชนในเขต พื้นที่มีนบุรีและใกล้เคียงตลอดจนดูแลสุขภาพแก่ผู้ประกันตนจากสถานประกอบการ ในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกที่ไว้วางใจเลือกโรงพยาบาลนวมินทร์เป็นโรง พยาบาลประกันสังคม และให้บริการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนผู้ถือบัตรประกันสุขภาพใน โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จำนวนประชาชนที่เลือกใช้บริการโรงพยาบาลนวมินทร์ ทั้ง 2 โครงการมีจำนวนเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบันเกือบ 300,000 คน
 
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับประชาชนที่เลือกใช้บริการโรงพยาบาลนวมินทร์ โรงพยาบาลนวมินทร์ได้จัดระบบคลินิกเครือข่ายการให้บริการรักษาพยาบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกรวดเร็วใกล้บ้านจนถึงปัจจุบัน
 
โรงพยาบาลนวมินทร์มีคลินิกเครือข่ายมากกว่า 150 แห่ง ในปีพุทธศักราช 2545 กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ ได้ขยายงานด้าน ประกันสังคมและประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เปิดโรงพยาบาลนวมินทร์ 3 ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นนวมินทร์ 3 สหคลินิกเวชกรรม) เพื่อรองรับผู้ประกันตน และสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังให้สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว สร้างความปลอดภัย และพึงพอใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546  กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ ได้จัดสร้างคลินิกนวมินทร์เวชกรรม เพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาล ให้สามารถรับบริการได้ใกล้บ้านมากขึ้น
 
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com