โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า

โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า
1279 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ศูนย์ไตเทียมบี.บราวน์ โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า
หน่วยไตเทียม โรงพยาบาล นวุติสมเด็จย่า
 
ต้นสังกัด / กองกำกับ ชื่อหน่วยงาน / ผู้ติดต่อ อาคาร / ชั้น เบอร์ภายใน เบอร์ภายนอก
โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า ธุรการ นวุติ ชั้น 2 223 02-279 4457
โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า นายแพทย์(สบ 5)นย.รพ.ตร. นวุติ ชั้น 2 201 02-279 4457
โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า ทันตกรรม นวุติ ชั้น 1 177 02-279 4457
โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า เภสัชกรรม นวุติ ชั้น 1 155 02-279 4457
โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า นายแพทย์ นย.รพ.ตร.(ห้องตรวจ) นวุติ ชั้น 1 121 02-279 4457
โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า ฝ่ายผู้ป่วยนอก นวุติ ชั้น 1 111 02-279 4457
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com