โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร
884 ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร
 ที่ รพ.บางนา ถ.สรรพาวุธ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลบางนา กทม. เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป มีนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัด กทม. นพ.สมชาย จึงมีโชค รอง ผอ.สำนักแพทย์ ร่วมพิธี โดย พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า โรงพยาบาลบางนา ของ กทม. จะให้บริการประชาชนครอบคลุมพื้นที่เขตบางนา พระโขนง สวนหลวง วัฒนา ประเวศ คลองเตย อ.บางพลี อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง คาดว่าจำนวนประชากรที่จะได้รับประโยชน์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลประมาณ 1,124,530 คน
 
สำหรับโรงพยาบาลบางนา กทม. เป็นโรงพยาบาลขนาด 324 เตียง จะก่อสร้างเป็นอาคารสูง 10 ชั้น บนพื้นที่ 50 ไร่ คาดว่าสำนักการโยธาจะออกแบบการก่อสร้างแล้วเสร็จหลังปีใหม่นี้ จากนั้นจะขอจัดสรรงบประมาณในปี 2563 เพื่อก่อสร้าง โดยจะแล้วเสร็จประมาณปี 2565 ขณะนี้อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) ได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว พร้อมเปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ช่วงเวลาให้บริการทุกวันตั้งแต่ 08.00-16.00 น. เบื้องต้นจะให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ไม่มีผู้ป่วยพักค้างคืน แต่หากพบว่าผู้ป่วยอาการวิกฤติ จะมีรถพยาบาลฉุกเฉินนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงต่อไป.

Source Thairath 
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com