โรงพยาบาลบางพลี

โรงพยาบาลบางพลี
หมู่ที่ 8 88/1 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-7524900-1
Fax: 02-7523223 (ฝ่ายบริหาร)
02-3122054 (งานประกันสุขภาพ)
02-3122144 (ห้องฉุกเฉิน)
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลบางพลี

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โทร. 02-7524900-1
02-3122054 (งานประกันสุขภาพ)
02-3122144 (ห้องฉุกเฉิน)
 
Fax: 02-7523223 (ฝ่ายบริหาร)

เว็บไซต์หน้าติดต่อ

หน่วยงาน หมายเลขภายใน

ประชาสัมพันธ์ 0
ห้องฉุกเฉิน 1107,1108
สำนักงานผู้ป่วยนอก 2115
งานประกันสุขภาพ 2104,2105
งานอาชีวอนามัย 2134
ห้องจ่ายยา 2123,2124
ห้องเก็บเงิน 2136
เอ็กเรย์ 2209
ศูนย์CT 2201
ห้องสวนหัวใจ 2209
ฝากครรภ์ 2220
ห้องปฏิบัติการ 2211-2218
วิสัญญี 2312,2313
ห้องผ่าตัด 2308,2309
ICU 2306,2307
ผู้ป่วยนอกศูนย์หัวใจ 2407
ทันตกรรม 2409,2410
แพทย์แผนจีน / แผนไทย 2401
กายภาพบำบัด 2405
หน่วยไตเทียม 2402
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน 2403
หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (CCU) 2601
หอผู้ป่วยสามัญเด็ก 2709
หอผู้ป่วยหลังคลอด 2705
หอผู้ป่วยพิเศษรวม 2701
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2509
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 2502
หอผู้ป่วยคลอด 1201-1204
หอผู้ป่วยพิเศษเดี่ยว 2801
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2606
หอผู้ป่วยศูนย์หัวใจ 2602
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2607
หอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก 2505
งานการเงิน 2909
งานบัญชี 2912
งานพัสดุ 2913
งานทรัพยากรบุคคล 2922
กลุ่มงานเวชกรรมชุมชน 1301,1302
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com