โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ENG

33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

 
 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2523 เป็นโรงพยาบาลที่บุกเบิกการให้บริการดูแลสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับโลกและให้บริการดูแลสุขภาพแก่ชาวต่างชาติมาเป็นเวลานานเกือบสี่ทศวรรษ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นมหานครขนาดใหญ่ที่มีความเป็นสากลซึ่งมีสมัญญาว่า “กรุงเทพ” (The City of Angels) ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องวัฒนธรรมในการดูแลต้อนรับอันยอดเยี่ยมและอาหารรสเลิศ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล โดยมีแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยกว่า 1.1 ล้านคนต่อปีที่มาจากประเทศต่างๆ กว่า 190 ประเทศ
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

• Registered Nurse (IPD) (RHB000005)
1.ให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาล ประเมินอาการแรกรับ
2.จัดลำดับความสำคัญ และให้การดูแลผู้ป่วยตามสภาพอาการ
3.บันทึกข้อมูลการรักษาในประวัติลูกค้า

• Registered Nurse (OPD) (RHB000004)
1.ให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาล ประเมินอาการแรกรับ
2.จัดลำดับความสำคัญ และให้การดูแลผู้ป่วยตามสภาพอาการ
3.บันทึกข้อมูลการรักษาในประวัติลูกค้า

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

• Medical Technologist Level 1 (RHB000010)
จัดเตรียมสิ่งส่งตรวจให้เหมาะสมกับการตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือด ปฎิบัติงานตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ ตรวจสอบ ทบทวน และ รายงานผลการตรวจ ควบคุมคุณภาพภายใน

• Patient Finance (RHB000003)
"เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย" ไม่จำเป็นต้องเรียนจบทางด้านบริหารบัญชีและการเงินมาแต่อย่างใด ทางเรามีการฝึกอบรมที่ครอบคลุมถึงผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ใน

• Customer Services Officer (RHB000002)
1.ต้อนรับและดูแลลูกค้ารวมถึงบุคคลสำคัญในขณะที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาล
2.เตรียมการประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลเพื่อให้การบริการ

• Contact Center officer (RHB000001)
1.ให้ข้อมูล คำแนะนำหรือคำปรึกษาต่างๆ เกี่ยวกับโรงพยาบาล
2.ดำเนินการนัดหมาย ยกเลิก เปลี่ยนแปลงเวลาการนัดหมายแพทย์ตามความต้องการของลูกค้า
3.ติดต่อประสานงาน

• Clinic Associate (RHB000007)
รับผิดชอบให้บริการต้อนรับผู้ป่วย ญาติ ผู้มาติดต่อ และแพทย์ รวมทั้งให้ข้อมูลทางโทรศัพท์อย่างถูกต้อง จัดคิวให้ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งจัดการง

• Practical Nurse (ผู้ช่วยพยาบาล) (RHB000006)
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตรวจดูความพร้อมใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำหัตถการ และเป็นผู้ช่วยเหลือในการทำหัตถการทาง

• Senior IT Security Analyst (RHB000009)
Information Systems Security Monitoring, Assessments, Reporting and Updating, Develop and publish Information Security policies, procedures, standards


• Department Manager, Data & Business Intelligence (RHB000008)
Ensure an effectiveness of data services operations to users. Manage and ensure of information security compliance to Bumrungrad policies and Thai Law
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com