โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ENG

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
9/1 ถนนคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพฯ 10500
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลบีเอ็นเอช

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 ประสบการณ์กว่า 120 ปี สู่บริการทางการแพทย์ครบวงจร
about_heritage2
 
เมื่อราวรัตนโกสินทร์ศก 116 วันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2440 ณ สถานทูตอังกฤษ ชุมชนชาวอังกฤษ และ Mr. George Greville CMG. ราชทูต ได้ปรึกษาหารือเรื่องความเจ็บไข้ของชาวอังกฤษในแผ่นดินสยาม ในที่ประชุมเห็นควรว่าจะจัดตั้ง “บ้านพยาบาล” ขึ้น จึงนำเรื่องเสนอใต้ฝ่าละอองธุลี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงมีพระราชานุญาตและพระราชประสงค์ให้ก่อตั้ง
 
“บ้านพยาบาล หรือ เนอสซิ่งโฮม” ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่รักษาพยาบาลแก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรแต่อย่างใด และได้มีรับสั่งให้กระทรวงพระธรรมการ มอบเงินอุดหนุนให้เป็นรายเดือนๆ ละ 80 บาท เพื่อให้โครงการสร้าง “บ้านพยาบาล” ประสบความสำเร็จ ชุมชนชาวอังกฤษจึงได้ระดมเงินลงทุนเพิ่มและเช่าบ้านพักชั่วคราว ณ บริเวณถนนพระยาเดโช พร้อมติดต่อว่าจ้าง Matron
 
(ผู้จัดการพยาบาลผู้ดูแล) คนแรกชื่อ Miss Cawley และพยาบาลชื่อ Miss Hitchens จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเดินทางมาถึงกรุงสยาม เมื่อกลางปี พ.ศ. 2441 เพื่อมาเป็นพยาบาลประจำ
 
about_heritage3
 
แพทย์ของเราล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา ที่ผ่านการศึกษาจากต่างประเทศและโรงเรียนแพทย์ในประเทศที่มีชื่อเสียง เรามีทีมรักษาและบริการที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย รวมกันเป็นการบริการระดับ World Class แห่งหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน
 
ผมรู้สึกภูมิใจอย่างมาก ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงพยาบาลบีเอ็นเอชแห่งนี้ ที่เปี่ยมล้นด้วยคุณภาพการรักษาและการบริการ ซึ่งมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ในระดับชาติ และ JCI ในระดับนานาชาติ เพื่อให้ท่านผู้รับบริการเกิดความมั่นใจใน Brand BNH แห่งนี้ และด้วยวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของคณะผู้บริหาร เราจะสร้างBNHแห่งนี้ให้เป็น “The Boutique International Hospital” แห่งเดียวในประเทศ ที่พร้อมให้บริการระดับ 7 ดาวกับทุกเชื้อชาติภายในปี ค.ศ.2012 นี้”
 
“โรงพยาบาลบีเอ็นเอช”แห่งนี้ เป็นสถานพยาบาลเอกชนแห่งแรก และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ที่กำเนิดขึ้นด้วยความรักสามัคคีของชาวต่างชาติที่เข้ามาค้าขายและทำงานในประเทศไทย ในช่วงปลายรัชกาลที่ 5 โดยพระบรมราชานุญาต พร้อมเงินสนับสนุนจากพระองค์ ในการก่อตั้งเป็น Nursing Home ขึ้น ในปี ค.ศ. 1898 หรือ พ.ศ. 2441 เมื่อ 118 ปี ที่ผ่านมา นับเป็นโรงพยาบาลเอกชนนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย ที่เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน ใครก็ตามที่ได้มีโอกาสเข้ารับบริการที่บีเอ็นเอช จะได้สัมผัสกับบรรยากาศผสมผสานกับการบริการที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร เกิดความประทับใจจนไม่อาจลืมได้
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com