โรงพยาบาลบุญญาเวช ENG

โรงพยาบาลบุญญาเวช
834/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Line http://line.me/ti/p/https://lin.ee/53JUwfjPS | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลบุญญาเวช

แพคเกจ โปรแกรม โปรโมชั่น

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลบุญญาเวช ตั้งอยู่เลขที่ 834/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 
เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2549
เปิดบริการทุกวัน  ตลอด 24 ชั่วโมง
 
โดยมีบริการทางด้านตรวจรักษาโรคทั่วไปทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ผิวหนังความงามและเลเซอร์ ทันตกรรม ไตเทียม และลดน้ำหนัก ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง โดยยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลางภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ จึงทำให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในการดูแลรักษา และพึงพอใจการบริการด้วยดีตลอดมาบริการทางการแพทย์
 • คลินิกอายุรกรรม
 • คลินิกกุมารเวช
 • คลินิกผิวหนัง ความงามและเลเซอร์
 • ศูนย์ไตเทียม
 • ล้างลำไส้ (DETOX)
 • คลินิกลดน้ำหนัก
 • ยิงสลายนิ่วในไต (ESWL)
 • การตรวจอัลตร้าซาวนด์ (Ultrasound)
 • ส่องกล้องทางเดินอาหาร (Gastroscopy)
 • ส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ (Cystoscopy)
 • คลินิกท่านชาย
 • ประกันชีวิต

สิ่งอำนวยความสะดวก
 
โรงพยาบาลบุญญาเวช มีห้องตรวจไว้รองรับผู้ป่วย จำนวน  8 ห้อง โดยแยกเป็นห้องตรวจโรคทั่วไป  ห้องตรวจสำหรับเด็กและภูมิแพ้ ห้องตรวจสำหรับผิวหนังความงามและเลเซอร์ ห้องสำหรับผู้ป่วยทำ Treatment ต่างๆ  ห้องทำ Laser ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รวมทั้งจี้ติ่งเนื้อ กระ หูด ต่างๆ รวมทั้งห้องตรวจภายใน ห้องDETOX (สำหรับสวนล้างลำไส้) ที่มีความมิดชิดเป็นส่วนตัว ส่วนบริเวณด้านหน้ามีเก้าอี้สำหรับผู้ป่วยและญาติ รอรับบริการที่กว้างขวางสะอาด สะดวก และมีลานจอดรถขนาดใหญ่ อยู่ด้านหน้าทางเข้าริมถนนเพื่อรองรับลูกค้าและญาติที่มาใช้บริการอย่างเพียงพอ
 
 • พยาบาลวิชาชีพ   บริการให้คำปรึกษาและซักประวัติเบื้องต้นก่อนเข้าพบแพทย์ รวมถึงดูแลเอาใจใส่คนไข้ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
 • แผนกเวชระเบียน-ต้อนรับ บริการต้อนรับด้วยรอยยิ้ม ให้ข้อมูล ทำประวัติใหม่/ค้นหาบัตรเก่า ตรวจสอบสิทธิ และคอยอำนวยความสะดวก ประสานการบริการ แผนกต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยและและญาติได้รับความสะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง 
 • แผนกปฎิบัติการ (LAB) มีนักเทคนิคการแพทย์ คอยตรวจสิ่งส่งตรวจต่างๆ เช่น เลือด,ปัสสาวะ  ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ
 • แผนกเอกซเรย์ (X-ray)  มีบริการเอกซเรย์ดิจิตอล เช่น ทรองอก , ช่องท้อง , กระดูก เป็นต้น

 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com