โรงพยาบาลบุรีรัมย์

โรงพยาบาลบุรีรัมย์
10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

คลินิกรักษ์ใจ รพ.บุรีรัมย์ ฝากประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ รายละเอียดตามภาพนะคะ
โทร 044-615-002 ต่อ 2082, 2014
สายด่วนสุขภาพจิต 044-617-655
ไลน์ @rakjai 
เฟซบุ๊ค 
สอบถามเรื่องรับยาทางปณ. ทุกบ่าย พฤหัส 066-097-7239
Health Station FM 95.75 Mhz เสียงใสๆ จากรักษ์ใจ ทุกศุกร์ 14-15 น.
 รพ.บุรีรัมย์ เปิดบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่ผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดง (ตามประกาศ จ.บุรีรัมย์) ตลอด 24 ชม. และไม่ต้องจองคิวล่วงหน้านะคะ
 
ตรวจด้วยวิธี Rapid antigen test  มีค่าบริการ 600 บาท
กรณีมีความเสี่ยงสูง/สัมผัสผู้ป่วย รับบริการตรวจรักษาฟรี
หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ทาง Inbox เวลา 08.00 - 23.00 น.
หรือทางโทรศัพท์ 044615002
 
ท่านสามารถติดตามผลการตรวจโควิด-19 ออนไลน์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ คลิกลิงค์ http://app.brh.go.th:10667/
 
กรณีไม่สามารถดูผลตรวจทางลิงค์ดังกล่าวได้
ติดต่อที่ 044615002 ต่อ 4346, 4347
ทุกวัน เวลา 08.00 - 24.00 น.
 
เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บโปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคล
- เลขบัตรประจำตัวประชาชน
- วัน/เดือน/ปีเกิด
 
*** เข้าไปดูผลตรวจ หลังได้รับการตรวจประมาณ 3 ชั่วโมงขึ้นไป ***
  
 Update ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
วันที่ 8 เมษายน 2564
    โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เปิดให้บริการตรวจโควิด-19 แก่ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ตามประกาศของจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้
1. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
(เข้าประตู 2 อาคารอยู่ซ้ายมือ)
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง
2. BURIRAM CASTLE (บุรีรัมย์คาสเซิล) ด้านหลังสนามช้างอารีนา
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
วันนี้ - 15 เมษายน 2564
ตรวจด้วยวิธี Rapid antigen test  มีค่าบริการ 600 บาท
กรณีมีความเสี่ยงสูง/สัมผัสผู้ป่วย รับบริการตรวจรักษาฟรี
หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ทาง Inbox เวลา 08.00 - 23.00 น.
หรือทางโทรศัพท์ 044615002
คลินิกพิเศษงานเอดส์และวัณโรค
ห้องฉีดยา-ทำแผล  
คลินิกบริการอาคารรักษ์ใจ  
ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม  
ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู  
ห้องตรวจอายุรกรรม  
ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก  
ห้องตรวจศัลยกรรม  
ห้องตรวจทั่วไป  
ห้องตรวจทันตกรรม
ห้องตรวจตา  
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม  
ห้องตรวจหู คอ จมูก  
คลินิกแผนไทย  
คลินิกบริการแม่และเด็ก  
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
 

ประวัติโรงพยาบาลบุรีรัมย์

โรงพยาบาลบุรีรัมย์เริ่มก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 2494 จำนวนเงิน 600,000 บาท เป็นเรือนคนไข้ขนาด 25 เตียง 1 หลัง โดยเริ่มเปิดบริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2496 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540 เมื่อสิ้นสุดปีงบประ มาณ 2543 ได้ปรับขยายบริการจาก 522 เตียง เป็น 590 เตียง และปัจจุบันได้ขยายการบริการเป็น 900 เตียง
 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์มีนายแพทย์ผู้อำนวยการตั้งแต่คนแรกถึงปัจจุบัน จำนวน 16 คน
มีรายนามดังนี้
1. นายแพทย์ปุ่น ปิยะศิลป์ พ.ศ. 2496 - 2497 
2. นายแพทย์นิรันด์ ประภาสวัสดิ์ พ.ศ. 2498 - 2499 
3. นายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล พ.ศ. 2499 - 2502 
4. นายแพทย์ประทีป หุตางกูร (รักษาการแทน) พ.ศ. 2502 - 2505 
5. นายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล พ.ศ. 2506 - 2513 
6. นายแพทย์อาลัย นากะพันธ์ พ.ศ. 2513 - 2537 
7. นายแพทย์อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ พ.ศ. 2537 - 2538 
8. นายแพทย์ปราโมทย์ สุจินพรัหม พ.ศ. 2538 – 2544 
9. นายแพทย์เฉลิมชัย เหล่าพูลสุข พ.ศ. 2544 – 2545 
10. นายแพทย์อนุศักดิ์ ตั้งไพบูลย์ พ.ศ. 2545 - 2548 
11. นายแพทย์บรรเจิด จงเจริญกมล พ.ศ. 2548 – 2550 
12. นายแพทย์พิเชฐ อังศุวัชรากร พ.ศ. 2550 - 2552 
13. นายแพทย์ชลิต ทองประยูร พ.ศ. 2552 - 2556
14. นายแพทย์จรัญ ทองทับ  พ.ศ. 2556 - 2561 
15. นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร พ.ศ. 2561 - 2563
16. นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร  พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
 
ขนาดและที่ตั้ง
       โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตั้งอยู่เลขที่ 10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
มีพื้นที่ทั้งหมด 74 - 3 - 13.4 ไร่ ( ได้รับโอนที่ดินแขวงการทางบุรีรัมย์ จากกรมธนารักษ์
เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2541 จำนวน 32 – 1 – 58.4 ไร่ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการ )
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com