โรงพยาบาลบ้านหมี่

โรงพยาบาลบ้านหมี่
139 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทร:036-472051-6
โทรสาร:036471580
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลบ้านหมี่

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลบ้านหมี่ เป็นโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ใน ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2502 โดยคหบดีชาวบ้านหมี่ ถือเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ขนาด 258 เตียง มีแพทย์ 26 คน ทันตแพทย์ 5 คน พยาบาล 230 คน เภสัชกร 8 คน และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำนวน 49 คน จำนวนผู้ป่วยของโรงพยาบาลรัฐ ในจังหวัดลพบุรี ปี 2552 มีผู้ป่วยนอก จำนวน 227,218 คน และมีผู้ป่วยในจำนวน 24,257 คน
 
 
 

 ประวัติโรงพยาบาลบ้านหมี่

โรงพยาบาลบ้านหมี่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2502 โดยความตั้งใจของ คุณสุวรรณ และ คุณบุญมา สูงตรง คหบดีชาวบ้านหมี่ ได้มอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ทางราชการเปิดเป็นโรงพยาบาล และได้รับบริจาคเงินจากชาวตำบลบ้านหมี่ เรื่อยมาจนขยายเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่
 
โรงพยาบาลบ้านหมี่ ได้รับพระกรุณา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด อาคารสิรินธร นำความปลื้มปิติต่อเหล่าบุคลากร และ ชาวชุมชนบ้านหมี่เสมอมา
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com