โรงพยาบาลปทุมธานี

โรงพยาบาลปทุมธานี
7 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลปทุมธานี

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

เบอร์ติตด่อภายใน

 ICU เด็ก 02-5988889
กลุ่มการพยาบาล 02-5988810 / 8874
คลินิกจิตเวช 02-5988822
คลินิกนิรนาม 02-5988809
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์ 02-5988812
ตึก หู ตา คอ จมูก  2/5 02-5988839
ตึกเด็ก 1 02-5988843
ตึกเด็ก 2 02-5988833
ตึกนรีเวช 02-5988849
ตึกศัลยกรรมกระดูก 02-5988841
ตึกศัลยกรรมชาย 02-5988845
ตึกศัลยกรรมหญิง 02-5988847
ตึกสงฆ์อาพาธ 02-5988826
ประชาสัมพันธ์ 02-5988706
ประชาสัมพันธ์แล็ป 02-5988754
ผ่าตัด 02-5988891
แผนงาน/ ยุทธศาสตร์ 02-5988704
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 02-5988705
ฝ่ายประกันสุขภาพถ้วนหน้า 02-5988790
ฝ่ายสุขศึกษา 02-5988817
เภสัชกรรม 02-5988733 /8734
วิสัญญี 02-5988749 / 8892 
เวชกรรมสังคม 02-5988884
ศูนย์Refer 02-5988857
ศูนย์ช่วยเหลือผู้มารับบริการ 02-5988725
ศูนย์ตรวจสอบสิทธิ์ UC 02-5988740
ศูนย์ประสานงานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 02-5988712
ศูนย์เปล 02-5988814 / 8867
ศูนย์สารสนเทศ 02-5988722 / 8732
สวัสดิการสังคม 02-5988918
สำนักงานประกันสังคม 02-5988744-47
ห้อง CT 02-5988681
ห้องกายภาพบำบัด 02-5988894
ห้องการเงิน 02-5988711 / 8775/8765 / 8694
ห้องการเงินผู้ป่วยนอก 02-5988714
ห้องการเงินผู้ป่วยใน 02-5988728
ห้องกิจกรรมบำบัด 02-5988850
ห้องเก็บเงิน ชั้น2 02-5988724
ห้องเก็บเงินนอกเวลา 02-5988752
ห้องเจาะเลือด 02-5988864
ห้องฉีดยา 02-5988806
ห้องฉุกเฉิน 02-5988800 / 8865
ห้องตรวจการได้ยิน 02-5988683
ห้องตรวจตา 02-5988863
ห้องตรวจเบาหวาน 02-5988805
ห้องตรวจประกันสังคม 02-5988879
ห้องตรวจศัลยกรรม 02-5988869
ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ 02-5988813 / 8868
ห้องตรวจหู 02-5988862
ห้องตรวจอายุรกรรม 02-5988807
ห้องไตเทียม 02-5988827
ห้องธนาคารเลือด 02-5988756
ห้องบัญชี 02-5988711 / 8789
ห้องบัตร, งานคดี, ประกันชีวิต 02-5988855-6 / 8798
ห้องประชุม / โสตทัศนูปกรณ์ 02-5988721
ห้องฝากครรภ์ 02-5988802
ห้องยา ชั้น2 02-5988723
ห้องยานอกเวลา 02-5988751
ห้องยาผู้ป่วยนอก 02-5988713
ห้องยาผู้ป่วยใน 02-5988727
ห้องวิทยุสื่อสาร 02-5988866 / 8911 /8912
ห้องเวชระเบียนใน 02-5988703
ห้องสมุด 02-5988726
ห้องสวัสดิการสังคม OSCC 02-5988753
ห้องส่องกระเพาะ 02-5988816
องค์กรแพทย์ 02-5988707 / 8708
อัลตราซาวด์ 02-5988873
อาชีวเวชกรรม 02-5988885
อายุรกรรมชาย 02-5988819
อายุรกรรมหญิง 02-5988821
เอ็กซเรย์ 02-5988872
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com