โรงพยาบาลประชาพัฒน์

โรงพยาบาลประชาพัฒน์
146 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง บางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลประชาพัฒน์

แพคเกจ โปรแกรม โปรโมชั่น

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

เกี่ยวกับเรา - About
VISION - วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลในดวงใจของครอบครัว
 
MISSION - พันธกิจ
1.ดำเนินงานโดยหลักคุณธรรมที่โปร่งใส
2.ให้บริการอย่างเข้าอกเข้าใจ
3.มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง
4.ใส่ใจและมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
 
 
เข็มมุ่ง ปี 2559 -2560
1.พัฒนาด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety)
2.พัฒนาด้านการบริการ (Good Service)
3.พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Utilization)
 
นโยบายคุณภาพ
“ คุณภาพมาตรฐาน  บริการประทับใจ  ร่วมใจพัฒนาคุณภาพ ”
 
ผลงานการพัฒนาคุณภาพ
1.การรับรองการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ตามบันไดขั้นที่ 2 วันที่ 10 พฤษภาคม 2556และต่ออายุการรับรองครั้งล่าสุด 29 สิงหาคม 2559 (ระยะเวลาการรับรอง 1 ปี  ถึงวันที่ 28 สิงหาคม2560) เป้าหมาย ขอรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ภายในปี 2560
2.การตรวจประเมินรับรองระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการจากสภาเทคนิคการแพทย์  เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com