โรงพยาบาลปากช่องนานา

โรงพยาบาลปากช่องนานา
400 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30130
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลปากช่องนานา

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลปากช่องนานา
โรงพยาบาลปากช่องนานา
 
ประวัติโรงพยาบาล
เดิมเป็น “สถานีอนามัยชั้น 2 ประจำ กิ่ง อำเภอสีคิ้ว” จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่บริเวณตลาดปากช่อง ต่อมาในปี พ.ศ.2505 ได้รับการยกฐานะเป็น “สถานีอนามัยชั้น 1 ประจำอำเภอปากช่อง” ในขณะนั้นมีบทบาทและความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ทั้งสิ้น 4 งาน ได้แก่การบริการสาธารณสุขผสมผสาน การสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานและพัฒนาชุมชน บริหารงานวิชาการ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ.2518 ได้เปลี่ยนเป็น “ศูนย์การแพทย์และอนามัย” ขนาด 10 เตียง
 
 
 
ในปี พ.ศ.2519 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอ ขนาด 10 เตียง โดยใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลปากช่อง” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2520 นายเล็ก นานา ได้มอบที่ดินจำนวน 30 ไร่ อยู่ห่างจากอำเภอปากช่องประมาณ 4 กิโลเมตร ให้เป็นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลใหม่เป็น “โรงพยาบาลปากช่องนานา” เพื่อเป็นการขอบคุณ และได้ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง โดยมี นายแพทย์อุเทน จารณศรี เป็นผู้อำนวยการในขณะนั้น
 
 
 
ต่อมา พ.ศ. 2522 ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง มีนายแพทย์นิวัฒน์ พฤฒิธาดา เป็นผู้อำนวยการ พ.ศ.2535 ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง และขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ 120 เตียง ในปี พ.ศ.2537 แต่เนื่องจากมีผู้ป่วยจำนวนมาก
 
 
 
ตามแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเครือข่ายบริการที่ ๙ นครชัยบุรินทร์ โรงพยาบาลปากช่องนานาได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาดเล็ก เปิดบริการ 150 เตียง ในปี พ.ศ. 2558 ที่รับผิดชอบลูกข่ายของตนเองได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๒๐ แห่ง ปัจจุบันโรงพยาบาลปากช่องนานา กำลังดำเนินการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล โดยการขยายการให้บริการ เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด ๓๐๐ เตียง (จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง เดือน เมษายน 2561 = 259 เตียง)
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com