× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลปากเกร็ด ประกาศสำหรับผู้ที่ตรวจ ATK แล้วมีผลเป็นบวก (2ขีด)

โรงพยาบาลปากเกร็ด ประกาศสำหรับผู้ที่ตรวจ ATK แล้วมีผลเป็นบวก (2ขีด) - HealthServ

โรงพยาบาลปากเกร็ด ประกาศสำหรับผู้ที่ตรวจ ATK แล้วมีผลเป็นบวก (2ขีด) ให้เเจ้งสถานพยาบาลใกล้บ้านหรือสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาของท่าน

GreenShopCafe.com
Sponsor
article image1 - HealthServ
 
 
เกณฐ์การรับเข้าระบบดูแลคนไข้โควิด ( ATK positive 2 ขีด ) ของโรงพยาบาลปากเกร็ด มีดังนี้ (ต้องเข้าเกณฑ์ ข้อใด ข้อหนึ่ง )
1.ผู้ที่มีสิทธิอยู่ต่างจังหวัด หรือ สิทธิเบิก + ที่อยู่อาศัย อยู่ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด เท่านั้น
2.สิทธิการรักษา :โรงพยาบาลปากเกร็ด
 
ทางรพ.ปากเกร็ด มีระบบการดูแลคนไข้ โควิด-19 ดังนี้
1.แบบHome isolate
2.ระบบรพ.สนาม
3.ระบบAdmit ในโรงพยาบาล
 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินอาการของแพทย์หลังเข้ารับการดูแล
article image2 - HealthServ
article image3 - HealthServ
article image4 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลปากเกร็ด

โรงพยาบาลปากเกร็ด

รพ.ปากเกร็ดใหม่
33 หมู่ 5 ถนน 345 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหัวดนนทบุรี 11120
โทร 021573070-9
Fax 021573077
รพ.ปากเกร็ด
70 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนทบุรี 11120
โทร 02 960 9900

ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)