โรงพยาบาลปิยะเวท ENG

998 ถ.ริมคลองสามเสน (พระราม 9) แขวงบางกะปิเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลปิยะเวท

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

 
     โรงพยาบาลปิยะเวท เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ที่ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 24 ปี โดยเป็นสถานพยาบาลขนาด 150 เตียง เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536  และโรงพยาบาลยังได้รับ การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (HA : Hospital Accreditation) และการรับรองคุณภาพการรักษาพยาบาลและการบริการด้วยมาตราฐานสากล (JCI : The Joint Commission International)     

โรงพยาบาลปิยะเวท ยังมีความพร้อมทางด้าน เทคโนโลยีทางการแพทย์ และศักยภาพของ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง แต่ละสาขา ซึ่งในปัจจุบันนี้เราเป็นโรงพยาบาลที่รับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่น ๆ เข้ามาทำการรักษา เพื่อรองรับการรักษาที่จะต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การรักษาเฉพาะโรค จากโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่ไม่มีเทคโนโลยีฯ และแพทย์รองรับในการรักษาอย่างเพียงพอ   

  เราให้บริการภายใต้แนวคิด “ศูนย์รวมแห่งความเป็นเลิศ” โดยมุ่งเน้นการรักษา และดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยสถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท-ปิยะเวท รักษาและดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ โดยสถาบันกระดูกและข้อ รักษาและดูแลผู้ป่วยทางสมองและระบบประสาท โดยศูนย์สมองและระบบประสาท ร่วมกับศูนย์วินิจฉัยโรคทางสมอง และระบบประสาทด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง รักษาและดูแลบำบัดผู้ป่วยโรคมะเร็งโดย ศูนย์มะเร็งและพันธุกรรมบำบัด รักษาดูแลสุขภาพฟันและช่องปาก โดยสถาบันทันตกรรม ให้การบริการศัลยกรรมความงามโดยสถาบันความงาม นายแพทย์ปรีชา อีกทั้งยังมีบริการทางการแพทย์อื่น ๆ อย่าง ครบวงจรมากมาย ซึ่งนอกจากบริการทางด้านการแพทย์แล้ว ที่โรงพยาบาลปิยะเวทเรายังมีบริการด้านอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิเช่น เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ไว้คอยบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติ มิตร ลูก หลานผู้ป่วย ที่เดินทางมาเยี่ยมผู้ป่วยจากต่างจังหวัด อีกทั้งเรายังมีภัตตาคาร มุมกาแฟ ร้านดอกไม้ และร้านค้าต่าง ๆ ไว้คอยบริการท่านอีกด้วย
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

1. พยาบาลห้องผ่าตัด
คุณสมบัติผู้สมัคร
รายละเอียดของงาน
ให้การดูแลพยาบาลและ ให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยผ่าตัด ตามแนวทางปฏิบัติงานของแผนกและนโยบายของโรงพยาบาลตลอดจนพัฒนาคุณภาพของการให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดให้ถูกต้อง ปลอดภัยตามมาตราฐานวิชาชีพ

วุฒิการศึกษา ปริญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
- ประสบการณ์ด้าน ห้องผ่าตัด 1 ปี
- ใบประกอบวิชาชีพพยาบาล


2. UR Nurse
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย และสิทธิประกันผู้ป่วยใน
คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ
มีประสบการณ์ด้านงาน UR งานเคลมสิทธิ์ประกัน และพรบ.
บุคลิกภาพดี มีใจรักการบริการ
มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะทางคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
หากมีประสบการณ์งานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ


3. พยาบาลบริหารความเสี่ยง
คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิ ป.ตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
มีประสบการณ์ 2-5 ปี ขึ้นไป ด้านงานคุณภาพ และงานบริหารความเสี่ยง
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้คล่อง

4. พยาบาล ICU
คุณสมบัติผู้สมัคร
รายละเอียดของงาน
ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยใช้หลักการของการพยาบาลพื้นฐาน (Principle of primary nursing) และกระบวนการพยาบาล (Nursing Process) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการพยาบาล และสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน และโรงพยาบาล ส่งผลให้ผู้ป่วยปลอดภัยและพึงพอใจในการบริการ

วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
- ประสบการณ์พยาบาลด้าน CCU


5. พยาบาลวิชาชีพ
คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิ ป.ตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ มีประสบการณ์ 0-1ปี ขึ้นไป
สามารถสื่อสารภาษาอังฤกษได้ มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
หากเคยผ่านงานด้านคุณภาพโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ


6. นักเทคนิคการแพทย์
คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคนิคการแพทย์
อายุ 23- 35 ปี
มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
มีใบประกอบวิชาชีพ


7. ผู้ช่วยพยาบาล (PN)
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย / หญิง
วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN)
มีประสบการณ์
สามารถให้การพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยได้
บุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย
มีจิตสำนึกที่ดีต่องานบริการสามารถเข้าทำงานเป็นกะได้


8. นักรังสี
คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
มีใบประกอบวิชาชีพ
ประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. ผู้ช่วยทันตแพทย์
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศ หญิง วุฒิ ประกาศนียบัตร Nurse Aide
มีประสบการณ์ด้านทันตกรรมอย่างน้อย 1 ปี
มีใจรักบริการ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้


----------------

บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)
มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้
กรุณาติดต่อที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร. 02 625 6601 - 6604
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.
หรือแนบประวัติส่งมาที่ Email : jobs@piyavate.com

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

1. ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- กำหนดแนวทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของแผนกห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามทิศทาง และนโยบายของโรงพยาบาล

คุณสมบัติ
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา: เทคนิคการแพทย์
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
- มีประสบการณ์งานในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี


2. ผู้จัดการศูนย์คุณภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในสายงานวิชาชีพอย่างน้อย 5 ปี
มีประสบการณ์งานระบบคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้คล่อง


3. พนักงานเจาะเลือด
คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิ ม. 6 ขึ้นไป
เพศหญิง
มีประสบการณ์เจาะเลือด 2 ปีขึ้นไป
ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมการเจาะเลือดและจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ


4. เภสัชกร
คุณสมบัติผู้สมัคร
ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีความละเอียด รอบคอบ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
มีใบประกอบโรคศิลป์


5. ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค
คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิการศึกษา Nurse Aid(NA) หรือ Practical Nurse(PN)
เพศหญิง
หามีประสบการณ์ด้านรังสีเทคนิคจะพิจารณาเป็นพิเศษ


6. พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
คุณสมบัติผู้สมัคร
พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

หน้าที่งาน
- ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อยภายในโรงพยาบาล
- ให้บริการลูกค้า

คุณสมบัติ
-เพศชาย/หญิง อายุ 21-45 ปีขึ้นไป
- ส่วนสูง ชาย 170 ซม.ขึ้นไป หญิง 155 ซม.ขึ้นไป
- บุคลิกภาพดี สมส่วน
- ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์, อัธยาศัยดี, มีความรับผิดชอบในการทำงาน


7. พนักงานขับรถ
คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิ ม. 6 ขึ้นไป
มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 1 หรือ ประเภท 2
มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี
มีความรู้และชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
สามารถขับรถตู้บริการได้


8. พนักงานช่าง
คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า/ อิเลคทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)
มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้
กรุณาติดต่อที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร. 02 625 6601 - 6604
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.
หรือแนบประวัติส่งมาที่ Email : jobs@piyavate.com
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com