โรงพยาบาล ป แพทย์

โรงพยาบาล ป แพทย์
45-53 ถ.ไชยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Facebook | Instagram | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาล ป แพทย์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาล ป.แพทย์ นครราชสีมาเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2495 ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มุ่งมั่น พัฒนา ด้านการรักษาบริการ อีกทั้งได้จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจร่างกายและวินิจฉัยโรคได้อย่างถี่ถ้วน ปลอดภัย ก่อให้เกิดความไว้วางใจและเชื่อมั่นต่อการรักษาพยาบาลการพัฒนาด้านบริการ อาคารที่พักผู้ป่วย และเทคโนโลยีในด้านการตรวจวินิจฉัย ของโรงพยาบาล ป.แพทย์ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สามารถให้บริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างครบวงจร เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com