โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ENG

44, 505 ถนนนวมินทร์ แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

VAR_SPECIAL_CLINIC_TH

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

การทำบอลลูนในกระเพาะอาหาร หรือ gastric balloon คือการใส่บอลลูนเข้าไปในกระเพาะอาหารด้วยการใช้เทคนิคการส่องกล้อง แล้วใส่น้ำเกลือเข้าไปในบอลลูนให้ขยายตัวขึ้น ซึ่งจะทำให้กระเพาะรับอาหารได้น้อยลง ทำให้คนไข้รู้สึกอิ่มตลอดเวลา วิธีนี้จะใช้ในการรักษาคนไข้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ช่วยในการลดน้ำหนัก ซึ่งเหมาะกับลดน้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัมโดยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และใช้ระยะเวลาในการใส่บอลลูนประมาณ 6-12 เดือน หรือในกรณีน้ำหนักลดลงจนเป็นที่น่าพอใจแล้ว ก็สามารถเอาบอลลูนออกได้เลย (ไม่ได้ใส่ตลอดชีวิต)
More info view site
 
 โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 140 เตียง พร้อมให้บริการ อาทิ สาขาอายุรแพทย์, ศัลย์แพทย์ เปิดให้บริการตลอด 24 ชม.
 
ศูนย์รักษาโรคมะเร็งและโรคทางสมองทุกชนิด ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้บริการด้วยเครื่องฉายรังสี 3 มิติ (เรดิโอเซอเจอรี่) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การ FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยาการการรักษาแบบใหม่ โดยฉายรังสีจาก Linear Accelerator ได้รับการวางแผนและควบคุมการฉายรังสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้เข้ารับการรักษาด้านรังสีรักษา เฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูง
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

25/06/2020 วิสัญญีพยาบาล (ปฏิบัติงาน รพ.เปาโลพหลโยธิน) 1 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพญาไท 2

14/04/2020 ผู้ตรวจการพยาบาล 1 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 3

14/04/2020 พยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ 1 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพญาไท 3

02/07/2020 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 3

28/01/2020 เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานรังสีวิทยา, พนักงานผู้ช่วยสนับสนุนงานรังสีวิทยา 1 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพญาไท 1

25/11/2019 พยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ 1 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 2

21/10/2019 Nurse Case manager 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 3

07/10/2019 เภสัชกร Part Time 2 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 1

30/09/2019 ผู้ช่วยเภสัชกร 3 ตำแหน่าง โรงพยาบาล พญาไท 2

10/09/2019 เภสัชกร 5 ตำแหน่ง โรงพยาบาลพญาไท 3

02/07/2019 เภสัชกร Part time 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 2

02/07/2019 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 2

07/02/2019 พยาบาลบริหารคุณภาพและความปลอดภัย 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 1

12/03/2020 นักฟิสิกส์การแพทย์ 1 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

17/01/2019 พยาบาลวิชาชีพ Out Clinic (ประจำ AIS ซอยอารีย์) 1 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 2

06/11/2019 เภสัชกร Full Time - Part Time 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 1

29/11/2018 พยาบาลบริหารความเสี่ยง 1 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 2

09/01/2019 พยาบาลวิชาชีพ แผนก ICU (ด่วน) 8 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 3

06/11/2019 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 1

06/08/2018 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 3

30/01/2020 เภสัชกร 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 3

12/11/2019 พยาบาลวิชาชีพ 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 1

09/10/2018 ผู้ช่วยพยาบาล 5 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 2

01/08/2018 นักรังสีเทคนิค 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 2

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

28/01/2020 พนักงานขับรถ EMTB 1 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 1

03/02/2020 พนักงานขับรถ EMTB 2 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 3

17/07/2019 ผู้ชำนาญการงานการจัดการและพัฒนาคลังความรู้ด้านคุณภาพ 1 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 2


12/03/2020 ผู้จัดการแผนกบริหารความเสี่ยง 1 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 3

20/09/2019 พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย 10 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 3
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com