โรงพยาบาลพญาไท 1 ENG

364/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลพญาไท 1

ข้อมูลบริการ

 
 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2519
สถานที่ตั้งเลขที่ 364/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
บนเนื้อที่ 6,868 ตารางเมตร โรงพยาบาลประกอบด้วย 3 อาคารที่สามารถรองรับผู้ป่วย 220 เตียงทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกความจุของ 1,500 รายต่อวัน พร้อมเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย  เฉลี่ยเป็นผู้ป่วย 40,000 รายต่อเดือน ด้วยความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง และการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้ปรัชญาการบริหาร ด้วยการเน้นหนักความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ คือ Minimal Invasive ศัลยกรรมระบบประสาท, เลเซอร์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง, ส่องกล้องรักษา Stoke เฉียบพลัน และโรคที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

25/06/2020 วิสัญญีพยาบาล (ปฏิบัติงาน รพ.เปาโลพหลโยธิน) 1 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 2

14/04/2020 ผู้ตรวจการพยาบาล 1 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 3

14/04/2020 พยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ 1 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 3

25/11/2019 พยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ 1 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 2

21/10/2019 Nurse Case manager 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 3

07/02/2019 พยาบาลบริหารคุณภาพและความปลอดภัย 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 1

17/01/2019 พยาบาลวิชาชีพ Out Clinic (ประจำ AIS ซอยอารีย์) 1 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 2

29/11/2018 พยาบาลบริหารความเสี่ยง 1 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 2


09/01/2019 พยาบาลวิชาชีพ แผนก ICU (ด่วน) 8 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 3


12/11/2019 พยาบาลวิชาชีพ 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 1

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)


28/01/2020 พนักงานขับรถ EMT - B 1 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 1

02/07/2020 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 3

28/01/2020 เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานรังสีวิทยา, พนักงานผู้ช่วยสนับสนุนงานรังสีวิทยา 1 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 1

03/02/2020 พนักงานขับรถ EMTB 2 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 3


07/10/2019 เภสัชกร Part Time 2 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 1

30/09/2019 ผู้ช่วยเภสัชกร 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 2

10/09/2019 เภสัชกร 5 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 3

17/07/2019 ผู้ชำนาญการงานการจัดการและพัฒนาคลังความรู้ด้านคุณภาพ 1 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 2

02/07/2019 เภสัชกร Part time 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 2
02/07/2019 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 2

12/03/2020 นักฟิสิกส์การแพทย์ 1 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

06/11/2019 เภสัชกร Full Time - Part Time 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 1


06/11/2019 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 1

12/03/2020 ผู้จัดการแผนกบริหารความเสี่ยง 1 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 3
06/08/2018 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 3

20/09/2019 พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย 10 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 3
30/01/2020 เภสัชกร 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 3

09/10/2018 ผู้ช่วยพยาบาล 5 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 2

01/08/2018 นักรังสีเทคนิค 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาล พญาไท 2
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com