943 ถนน พหลโยธิน แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลพญาไท 2

แพคเกจโปรแกรม

ข้อมูลบริการ

 

 โรงพยาบาลพญาไท 2 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2530 บนเนื้อที่กว่า 11,204 ตรม.สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 260 เตียง ด้วยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการรักษาที่ทันสมัย และมีศูนย์ที่โดดเด่น อาทิ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ ศูนย์การรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง ศูนย์สุขภาพผู้หญิง, ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์หัวใจ สถาบันกระดูกและข้อ ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยผู้ป่วยนอก 50,000 ราย/เดือน และค่าเฉลี่ยผู้ป่วยใน 1600 ราย/เดือน ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล JCI และ การรับรองความเชี่ยวชาญรายโรค CCPC ด้านโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกอุดตัน และด้านหลอดเลือดหัวใจ  
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

• วิสัญญีพยาบาล (ปฏิบัติงาน รพ.เปาโลพหลโยธิน) 1 อัตรา (โรงพยาบาล พญาไท 2)

• ผู้ตรวจการพยาบาล 1 อัตรา (โรงพยาบาล พญาไท 3)

• พยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ 1 อัตรา (โรงพยาบาล พญาไท 3)

• ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา (โรงพยาบาล พญาไท 3)

• เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานรังสีวิทยา, พนักงานผู้ช่วยสนับสนุนงานรังสีวิทยา 1 อัตรา (โรงพยาบาล พญาไท 1)

• Nurse Case manager 3 อัตรา (โรงพยาบาล พญาไท 3)

• พยาบาลบริหารคุณภาพและความปลอดภัย 3 อัตรา (โรงพยาบาล พญาไท 1)

• นักฟิสิกส์การแพทย์ 1 อัตรา โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

• พยาบาลวิชาชีพ Out Clinic (ประจำ AIS ซอยอารีย์) 1 อัตรา (โรงพยาบาล พญาไท 2)

• พยาบาลบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา (โรงพยาบาล พญาไท 2)

• พยาบาลวิชาชีพ แผนก ICU (ด่วน) 8 อัตรา (โรงพยาบาล พญาไท 3)

• ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา (โรงพยาบาล พญาไท 1)

• ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา (โรงพยาบาล พญาไท 3)

• พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา (โรงพยาบาล พญาไท 1)

• พยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ 1 อัตรา (โรงพยาบาล พญาไท 2)

• ผู้ช่วยพยาบาล 5 อัตรา (โรงพยาบาล พญาไท 2)

• นักรังสีเทคนิค 3 อัตรา (โรงพยาบาล พญาไท 2)

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

• ผู้ชำนาญการงานการจัดการและพัฒนาคลังความรู้ด้านคุณภาพ 1 อัตรา (โรงพยาบาล พญาไท 2)

• ผู้จัดการแผนกบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา (โรงพยาบาล พญาไท 3)

• เภสัชกร Part Time 2 อัตรา (โรงพยาบาล พญาไท 1)

• เภสัชกร 3 อัตรา (โรงพยาบาล พญาไท 3)

• เภสัชกร 5 อัตรา (โรงพยาบาล พญาไท 3)

• เภสัชกร Full Time - Part Time 3 อัตรา (โรงพยาบาล พญาไท 1)

• เภสัชกร Part time 3 อัตรา (โรงพยาบาล พญาไท 2)

• ผู้ช่วยเภสัชกร 3 อัตรา (โรงพยาบาล พญาไท 2)

• ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 3 อัตรา (โรงพยาบาล พญาไท 2)

• พนักงานขับรถ EMT - B 1 อัตรา (โรงพยาบาล พญาไท 1)

• พนักงานขับรถ EMTB 2 อัตรา (โรงพยาบาล พญาไท 3)

• พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย 10 (โรงพยาบาล พญาไท 3)

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com