โรงพยาบาลพนัสนิคม

โรงพยาบาลพนัสนิคม
68 หมู่ที่ 6 ถนน ศุขประยูร ตำบล กุฏโง้ง อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี 20140
โทรศัพท์ : 038 460 333
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลพนัสนิคม

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลพนัสนิคม
 
 

 ประวัติโรงพยาบาลพนัสนิคม

โรงพยาบาลพนัสนิคม แต่เดิมในปี พ.ศ. 2484 มีชื่อว่า ” สุขศาลาชื่นบำเพ็ญ ” โดยนายริ้ว บริบูรณ์ คหบดีในอำเภอพนัสนิคมได้บริจาคทรัพย์เพื่อสร้างอาคารไม้ทรงปั้นหยา ใต้ถุนสูง ค่าก่อสร้างจำนวน 5,000 บาท
 
2512
 
พ.ศ. 2512 ได้เปลี่ยนชื่อจาก สถานีอนามัยชั้น 1 เป็น “ ศูนย์บริการแพทย์และอนามัย ” โดยมีนายแพทย์วินัย วิริยกิจจา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการแพทย์และอนามัย
 
2515
 
พ.ศ. 2515 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงพยาบาลพนัสนิคม ”
 
2522
 
พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมานก่อสร้างตึกผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง อีก 1 หลังโดยมีนายแพทย์ปัญญา กีรติหัตถยากร ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
2523
 
พ.ศ. 2523 ในเดือนพฤษภาคม ท่านเจ้าคุณธรรมโกศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ได้ชักชวนผู้มีจิตศรัทธา เจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ร่วมบริจาคเงินก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ ขนาด 30 เตียง รวมหอฉันอีก 1 หลัง
 
2530
 
พ.ศ. 2530 ได้ก่อสร้างต่อเติมลานตึกผู้ป่วยนอก จำนวน 286,500 บาท นายแพทย์ประพนธ์ ราษฎรวิจิตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
2533
 
พ.ศ. 2533 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง โดยมีนายแพทย์ประพนธ์ ราษฎรวิจิตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
2535
 
พ.ศ. 2535 นายแพทย์เกษม ทรงจิตรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม ได้ขอรับการสนับสนุนจาก อบจ. โดยนายสมชาย สหชัยรุ่งเรือง ประธานสภาจังหวัดชลบุรี สนับสนุนการก่อสร้าง ตึกอุบัติเหตุ (อาคารจรวย บริบูรณ์ 2)
 
2536
 
พ.ศ. 2536 นายแพทย์เกษม ทรงจิตรัตน์ ร่วมกับนายวีระวิทย์ วิวัตน์วานิช และคณะศิษย์ยานุศิษย์ หลวงปู่มั่น วัดเนินตามาก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้มีมติร่วมกันสร้างอาคารผู้ป่วย 4 ชั้น
 
2545
 
พ.ศ. 2545 ภายใต้การนำของ นายแพทย์ประยุทธ หมื่นหน้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม ที่ต้องการจะพัฒนาให้โรงพยาบาลเป็นที่พึ่งของประชาชนภายใต้การดูแลรักษาที่มีคุณภาพ จึงได้ปรึกษาคณะกรรมการภาคเอกชน มีมติร่วมกันให้ก่อสร้างเพิ่มเติมห้องคลอดและห้องผ่าตัด แทนอาคารเก่าที่ชำรุดจึงเป็นที่มาของการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วย 6 ชั้น ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 58,512,450 บาท
 
 
วันที่ 16 สิงหาคม 2547 นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยงและกีฬาเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วย 6 ชั้น ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549
 
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 เหล่าพสกนิกรอำเภอพนัสนิคมและพื้นที่ใกล้เคียง เห็นสมควรเทิดพระเกียรติและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนัสนิคม จึงได้ขอพระราชทานชื่ออาคารผู้ป่วย 6 ชั้น ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออาคารดังกล่าวว่า “ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ” และมีพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 80 พรรษา ติดอาคารด้วย
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com