โรงพยาบาลพรชัย

โรงพยาบาลพรชัย
43/14,16 หมื่นหาญ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลพรชัย

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลพรชัย สุพรรณบุรี พร้อมดูแลสุขภาพของคุณ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เราพร้อมดูแลสุขภาพของคุณ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 
อุปกรณ์การแพทย์และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย
โรงพยาบาลพรชัย สุพรรณบุรี ยินดีให้บริการ

โรงพยาบาลพรชัยมีแพทย์เด็กออกตรวจในเวลาและนอกเวลาตลอด สอบถามติดต่อเราได้ตลอดเวลา 035-514-444
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com