โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ENG

53 ถนนรถไฟ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า

บริการ/ข่าว/ประกาศ

ข้อมูลบริการ

ชั้น 2 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ

เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูล
โทร 1358

More info view site
ชั้น 2 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ

เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูล
โทร 1359

More info view site
ชั้น 3 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ

เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. (เฉพาะผู้ป่วยไม่มีนัดหรือผู้ป่วยใหม่)
เวลา 13.00-16.00 น. (เฉพาะผู้ป่วยนัด)
(เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูล
โทร 1173
More info view site
ชั้น 3 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ

เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูล
โทร 1173
More info view site
ชั้น 3 อาคารพิฆเนศวรสรสังกาศ

เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูล
โทร 1204
More info view site
ชั้น 1 อาคารเอกซเรย์

เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูล
โทร 1105
More info view site
ชั้น 1 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ

เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูล
โทร 1197
More info view site
ชั้น 1 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ

เวลาทำการ
วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-21.00 น.

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูล
โทร 1197
More info view site
ชั้น 1 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ

เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูล
โทร 1206
More info view site
ชั้น 1 อาคาร

เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
More info view site
ชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา

เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูล
โทร 1294
More info view site
ชั้น 2 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูล
โทร 032-709-999 ต่อ 1225

คลินิกเจตเวชเด็กและวัยรุ่น
วันและเวลาทำการ
วันพฤหัสที่ 1, 3 ของเดือน
เวลา 09.00-16.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

คลินิกสุขภาพจิต
วันและเวลาทำการ
วันจันทร์,อังคาร,พุธ และศุกร์
เวลา 09.00 – 16.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)
More info view site
ชั้น 2 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์, อังคาร เวลา 09.00-12.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูล
โทร 032-709-999 ต่อ 1225

More info view site
ชั้น 1 อาคารเพชรานุกูล

เวลาทำการ
วันพุธ เวลา 13.00-15.00 น.


ติดต่อหรือสอบถามข้อมูล
โทร 2180
More info view site
ชั้น 1 อาคาร 200 ปี

เวลาทำการ
วันจันทร์-วันอาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูล
โทร 1183, 1202
More info view site
 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดเพชรบุรี มีขนาดความจุเตียงไข้ใน 365 เตียง แต่มีเตียงบริการ 418 เตียง ซึ่งยังไม่นับรวมถึงเตียงเสริม (เตียงผ้าใบ) ที่ทางโรงพยาบาลนำมาจัดให้บริการอยู่นอกห้องและในห้อง ได้แก่ หอผู้ป่วยอายุรกรรม


คลินิกเฉพาะทาง
 • คลินิกกุมารเวชกรรม
 • คลินิกสูติ-นรีเวช
 • คลินิกทันตกรรม
 • คลินิกตาคลินิกหู คอ จมูก
 • คลินิกเอกซเรย์
 • คลินิกอายุรกรรม
 • คลินิกศัลยกรรม
 • คลินิกศัลยกรรมกระดูก
 • คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 • คลินิกหัวใจ และความดันโลหิตสูง
 • คลินิกไตคลินิกจิตเวช
 • คลินิกยาเสพติด
 • คลินิกนิติเวชค
 • คลินิกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
 
 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
       โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เดิมชื่อโรงพยาบาลเพชรบุรี เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2491 โดยได้รับเงินงบประมาณของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 120,000 บาท ซึ่งพระสมัครสโมสร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีสมัยนั้น ได้ดำเนินการเลือกที่ดินที่มีปัญหาน้อยที่สุด คือที่ดินข้างสถานีรถไฟไปจนติดเขาพนมขวด เป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดย เรือเอกชาญ ชาญใช้จักร เป็นประธานคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง นายซุ้ย เลียนษี และนายอนันต์ ประจวบเหมาะ เป็นกรรมการฝ่ายเอกชน หลวงบำราศ โรคาพาฬห์ สาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้แทนกรมการแพทย์ การก่อสร้างใช้เวลา 2 ปีเศษ จึงแล้วเสร็จทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2494 ประกอบด้วย อาคารทำการ 5 หลัง บ้านพักเจ้าหน้าที่ 2 หลัง ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญพระนามาภิไธย ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นชื่อโรงพยาบาล “โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2532
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com