โรงพยาบาลพระราม 9 ENG

99 ถนน พระราม 9 แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลพระราม 9

ข้อมูลบริการ

ติดต่อสอบถาม สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า
ชั้น 3 อาคาร A โรงพยาบาลพระรามเก้า เลขที่ 99 แขวงบางกะปิ. เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310.

โทรศัพท์ : 1270.
เวลาทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน:7.00 - 20.00 น.
More info view site
ศูนย์อองโคแคร์
ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระรามเก้า ให้บริการตรวจวินิจฉัย ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยอุปกรณ์ทันสมัยและทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง

ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการวิเคราะห์เซลล์มะเร็ง รังสี เคมีบำบัด ดูแลเฝ้าติดตามอาการ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว เพื่อได้ผลดียิ่งขึ้น รวมไปถึงไม่ส่งผลกระทบต่อเซลล์ปกติอื่นๆของร่ายกาย
บริการต่าง ๆ
การตรวจวินิจฉัยมะเร็งด้วยเครื่อง CT scan , MRI และทำอัลตร้าซาวด์
การตรวจเลือดและตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรก หรือช่วยในการติดตามผล
การส่องกล้องตรวจวินิจฉัย (Endoscopy) เช่น การส่องกล้องตรวจหลอดลมเพื่อตรวจหามะเร็งปอด (Bronchoscopy)
การตัดเนื้อเยื่อเพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการณ์
ฉายรังสี
เคมีบำบัด
ผ่าตัด
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคมะเร็ง
More info view site
ศูนย์ศัลยกรรม
ศูนย์ศัลยกรรมพระรามเก้า ให้ บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลด้านการผ่าตัดครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ โดยมุ่งเน้นการป้องกัน รักษา รวมทั้งการดูแลแบบเฉพาะทางศัลยกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยมากที่สุด

บริการต่าง ๆ
ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยกรรมทรวงอก (หัวใจ & ปอด)
ศัลยกรรมหลอดเลือด
ศัลยกรรมระบบประสาท
ศัลยกรรมเด็ก
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
เวลาทำการ
เปิดทุกวัน :7.00 - 20.00
More info view site
บริการต่าง ๆ
หน่วยงานกายภาพบำบัด(Rehabilitation Unit)
หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ และหลอดเลือด (Cardiovascular Rehabilitation Unit)
หน่วยงานสุขภาพและการกีฬา (Fitness & Sport Clinic)
หน่วยงานกิจกรรมบำบัด(Occupation therapy Unit)
เวลาทำการ
เปิดทุกวัน:8.00 - 20.00
More info view site
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก โรงพยาบาลพระรามเก้า
ชั้น 3 อาคาร A โรงพยาบาลพระรามเก้า เลขที่ 99 แขวงบางกะปิ. เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310.

เวลาทำการ
วันจันทร์-วันเสาร์:เวลา 9.00 – 20.00 น.
วันอาทิตย์: เวลา 8.00 – 16.00 น.

โทร. 1270
More info view site
บริการต่าง ๆ
ห้อง CCU (Cardiac Care Unit) สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด เส้นเลือดหัวใจตีบตัน ผู้ป่วยที่มีปัญหาการทำงานของหัวใจล้มเหลว ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเกี่ยวกับหัวใจ (ลิ้นหัวใจ ตัดต่อเส้นเลือดหัวใจตีบ)
ห้อง ICU (Intensive Care Unit) สำหรับผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไป ผู้ป่วยทางศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมสมอง หรือศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ (กระดูก และข้อ) ที่มีปัญหาอายุรกรรมร่วมด้วย หรือเป็นผู้ป่วยหลังผ่าตัด โดยจะมีอายุรแพทย์ประจำตลอด 24 ชั่วโมง
เวลาทำการ
ทุกวัน:

ตลอด 24 ชั่วโมง
More info view site
บริการต่าง ๆ
General X-Ray เอกซเรย์ทั่วไป
Special X-Ray เป็นการตรวจพิเศษทางรังสีโดยใช้เอกซเรย์ การตรวจจะใช้เวลานานกว่าการเอกซเรย์ธรรมดา และผู้ป่วยจะต้องเตรียมตัวก่อนการตรวจ เช่น การตรวจดูกระเพาะอาหารโดยการกลืนแป้ง (Upper GI Study), การสวนแป้งเพื่อตรวจลำไส้ใหญ่ (Barium Enema), การตรวจดูระบบทางเดินปัสสาวะ (Intravenous Pyelogram) และอื่นๆ
Mammogram การตรวจเอกซเรย์เต้านม
Ultrasound การตรวจโดยเครื่องคลื่นความถี่สูงอัลตราซาวด์
BMD การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกโดยเครื่อง Dexa
64 Slice CT. Scan เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
MRI 1.5T การตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กแรงสูง
CT Scan 640 Slice
เวลาทำการ
ทุกวัน:

ตลอด 24 ชั่วโมง
More info view site
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคทั่วไป
โรคมะเร็ง
โรคเลือด
โรคปอด
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม (เช่น เบาหวาน,ไธรอยด์ )
โรคติดเชื้อ
โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
โรคระบบสมองและระบบประสาท
โรคความดันโลหิตสูง
ด้านนิติเวช
จิตเวช
เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
เวลาทำการ
เปิดทุกวัน:
07.00 - 20.00
More info view site
ศูนย์กุมารเวชกรรม
ศูนย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระรามเก้า ให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ดูแล ให้คำปรึกษา และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 15 ปี โดยให้บริการทุกวัน
บริการต่าง ๆ
ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาโรคเด็กทั่วไป โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคเด็กทั่วไป
ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาโรคเฉพาะทาง - ระบบทางเดินอาหารและลำไส้
ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาโรคเฉพาะทาง - ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาโรคเฉพาะทาง - ระบบโลหิตวิทยา
ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาโรคเฉพาะทาง - ระบบต่อมไร้ท่อ
ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาโรคเฉพาะทาง - ระบบประสาทและสมอง
ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาโรคเฉพาะทาง - ภูมิแพ้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ให้บริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการและการเจริญเติบโตที่เกินกว่าวัย
ให้บริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเด็ก
ตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีน
เวลาทำการ
เปิดทุกวัน:
7.00 – 20.00 น.
More info view site
เทคโนโลยีทางการแพทย์
ห้องตรวจผู้ป่วยนอกโดยแพทย์ 9 ห้อง
เครื่องอัลตราซาวน์ประจำห้องตรวจและอุปกรณ์การตรวจเครื่องอัลตราซาวน์สี่มิติ แสดงภาพเคลื่อนไหวและบันทึกภาพของทารกในครรภ์ขณะตรวจ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีช่วยให้การผ่าตัดผ่านกล้องทำได้รวดเร็ว และลดความเจ็บปวด
ห้องปฏิบัติการรักษาผู้มีบุตรยากครบวงจร

เวลาทำการ
เปิดทุกวัน:7.00 - 20.00
More info view site
ศูนย์สุขภาพเส้นผมพระรามเก้า เปิดให้บริการ ณ ชั้น 12 โรงพยาบาลพระรามเก้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-202-9999 ต่อศูนย์สุขภาพเส้นผม
บริการต่าง ๆ
ตรวจสอบและวิเคราะห์เส้นผมและหนังศีรษะ
การรักษาด้วยการทำทรีตเมนต์ บำรุงเส้นผม หนังศีรษะ
กระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมด้วยเลเซอร์
การใช้แสงสีแดง เพื่อช่วยบำรุงรักษาสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะ
การรับประทานยา วิตามินเสริม และการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
เวลาทำการ
เปิดบริการทุกวัน:10:00 - 18:00 น.
More info view site
การรักษา
โรคมะเร็งรักษาได้หากพบในระยะเริ่มต้น
การผ่าตัดเป็นพื้นฐานของการรักษาอันดับแรก
การให้ยาต้านมะเร็ง หลังการผ่าตัด
การฉีดยาต้านมะเร็งเข้าทางเส้นเลือดสู่ตำแหน่งของมะเร็งในตับ
การฉายแสง หลังผ่าตัดมะเร็งทวารหนัก
การตัดเนื้องอกเล็ก ๆ โดยกล้องส่องกระเพาะลำไส้
การรักษาไวรัสตับอักเสบบี และซีด้วยยา

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น หากท่านมีข้อสงสัยท่านสามารถนัดหมายเพื่อขอรับคำปรึกษา หรือตรวจวินิจฉัยได้ทุกวัน เพราะหากท่านหมั่นดูแลสุขภาพตนเองด้วยการตรวจสุขภาพเป็นประจำตามระยะเวลาที่แพทย์ให้คำแนะนำไว้ ก็จะถือว่าเป็นการป้องันที่ต้นเหตุ และทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามเพื่อความสะดวกของท่าน ศูนย์ทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลพระรามเก้าพร้อมให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคระบบทางเดินอาหารอักเสบ ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการกิน สารเคมี ยาแก้อักเสบ และโรคแทรกกซ้อนที่เกิดจากโรคเรื้อรัง โรคติดเชื้อ เช่น โรคกระเพาะอักเสบ โรคกรดไหลย้อน โรคแผลในกระเพาะ
โรคระบบทางเดินอาหารเนื้องอก เนื้องอกธรรมดาจากการอักเสบ สารเคมี โรคมะเร็งที่เกิดจากกรรมพันธุ์ การทานเนื้อปิ้งเผา และอาหารที่ไม่มีกากใย
โรคระบบทางเดินอาหารเป็นมาโดยกำเนิด เช่น เส้นเลือดฝอยจับกลุ่มโตผิดปกติ ผนังลำไส้โป่งพองทำให้เกิดการอักเสบและเลือดออก
โรคตับไวรัสตับอักเสบบี และซี
ไขมันเกาะตับ
ก้อนที่ตับชนิดต่าง ๆ
เวลาทำการ
เปิดทุกวัน:08:00 – 20:00 น.
More info view site
คลินิคทันตกรรม
ทันตกรรมทั่วไป
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมรักษารากฟัน
ปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก)
ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)
ทันตกรรมรากเทียม
ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า
ทันตกรรมบดเคี้ยวและขากรรไกร
ทันตกรรมรักษาโรคนอนกรน

เทคโนโลยีทางการแพทย์
ห้องหัตถการทันตกรรม
ห้องหัตถการทันตกรรมพร้อมระบบวิสัญญี
เครื่องถ่ายภาพรังสีฟัน
เครื่องถ่ายภาพรักสีกะโหลกศีรษะและใบหน้า

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยผ่านการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานสากลได้รับมาตรฐาน JCI มาตรฐานระดับโลก จากประเทศสหรัฐอเมริกา
บริการต่าง ๆ
ตรวจ ปรึกษา และวางแผนการรักษา
ทำความสะอาดฟันด้วยเครื่องพ่นเกลือ
ขูดหินปูน, ขัดฟัน
อุดฟัน
ครอบฟัน
ฟอกสีฟัน (เลเซอร์ และชนิดฟอกที่บ้าน)
อินเลย์ , ออนเลย์ , วีเนียร์
ขัดฟัน , เคลือบฟลูออไรด์
เคลือบหลุมร่องฟัน
อุดฟัน , ใส่ฟัน
จัดฟันสำหรับเด็ก
ถอนฟัน
แบบติดแน่น ทั้งทางด้านหน้าฟันและด้านลิ้น
แบบถอดได้และจัดฟันแบบล่องหน
รักษาคลองรากฟัน
รักษาโรคเหงือก รวมถึงผ่าตัดเหงือก
เลเซอร์ตัดแต่งขอบเหงือก และลอกผิวเหงือกดำคล้ำ
ฟันปลอม
ครอบฟัน & สะพานฟัน
อวัยวะเทียม (ใบหน้าและขากรรไกร)
รากฟันเทียม
รากฟันเทียมยึดติดโหนกแก้ม
ผ่าฟันคุด
แก้ไขความผิดปกติกะโหลกศีรษะและใบหน้า
ศัลยกรรมตกแต่งขากรรไกรและใบหน้า
ผ่าตัดมะเร็งในช่องปาก
ผ่าตัดรักษาปากแหว่ง เพดานโหว่
รักษาความผิดปกติของระบบบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกรและความเจ็บปวดของใบหน้า
เครื่องมือยืดคางและเปิดลำคอ
ผ่าตัดยืดคาง

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์:8.00 – 20.00 น.
วันอาทิตย์:08.00 – 16.00 น.
More info view site
บริการต่าง ๆ
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ก่อนแต่งงาน
ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต
ตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ หรือ ไปศึกษาต่อ
ตรวจสุขภาพประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน สำหรับกลุ่มลูกค้าบริษัทโดยขึ้นกับความต้องการของบริษัท และความเหมาะสมในปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ เพศ หรือลักษณะงานที่ต้องการตรวจเฉพาะทาง
ตรวจสุขภาพนอกสถานที่
บริการให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพ และการบรรยายให้ความรู้ทางการแพทย์ทั้งในและนอกสถานที่ ได้แก่ องค์กรเอกชน , ภาครัฐวิสาหกิจ, ภาครัฐบาล, สถาบันการศึกษา ฯลฯ
ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ
ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดเอ-บี ในเข็มเดียว
ฉีดวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส
ฉีดวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่
ทดสอบภูมิคุ้มกันวัณโรค

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์:7.00 – 18.00
เสาร์ – อาทิตย์:7.00 – 16.00More info view site
ศูนย์จักษุ
ศูนย์จักษุโรงพยาบาลพระรามเก้า ให้บริการดูแลรักษาโรคที่เกียวกับตา ซึ่งเป็นอวัยวะที่ซับซ้อน การตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ จึงจำเป็นต้องตรวจอย่างละเอียด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผสมกับการเลือกใช้เทคโนโลยีในการตรวจรักษาเพิ่มเติม

บริการต่าง ๆ
ตรวจรักษาโรคตาต่างๆ
ตรวจสายตาในเด็ก
ตรวจวัดสายตา วัดความดันลูกตาและความโค้งกระจกตา
วัดเลนส์แก้วตาเทียม
Yag-Laser treatment
Dioad-Laser treatment
วัดลานสายตาด้วยเครื่อง Computer
ถ่ายภาพจอประสาทตาและตรวจความผิดปกติของเส้นเลือดในจอประสาทตา
ตรวจขั้วประสาทตาและจอประสาทตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

เวลาทำการ
วันจันทร์ - เสาร์:8.00 - 20.00
วันอาทิตย์:8.00 - 16.00More info view site
ศูนย์กุมารเวชกรรม
ศูนย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระรามเก้า ให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ดูแล ให้คำปรึกษา และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 15 ปี โดยให้บริการทุกวัน
บริการต่าง ๆ
ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาโรคเด็กทั่วไป โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคเด็กทั่วไป
ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาโรคเฉพาะทาง - ระบบทางเดินอาหารและลำไส้
ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาโรคเฉพาะทาง - ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาโรคเฉพาะทาง - ระบบโลหิตวิทยา
ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาโรคเฉพาะทาง - ระบบต่อมไร้ท่อ
ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาโรคเฉพาะทาง - ระบบประสาทและสมอง
ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาโรคเฉพาะทาง - ภูมิแพ้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ให้บริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการและการเจริญเติบโตที่เกินกว่าวัย
ให้บริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเด็ก
ตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีน

เวลาทำการ
เปิดทุกวัน:7.00 – 20.00 น.
More info view site
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
ชั้น 2 อาคาร A โรงพยาบาลพระรามเก้า เลขที่ 99 แขวงบางกะปิ. เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310.

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์: 8.00 – 20.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์: 8.00 – 20.00 น.
More info view site
ทีมแพทย์เฉพาะทางศูนย์เต้านม โรงพยาบาลพระรามเก้า
ทีมศัลยแพทย์เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านม ทำการผ่าตัดและตกแต่งเสริมสร้างเต้านมใหม่
ทีมแพทย์เชี่ยวชาญทางด้านการตรวจวินิจฉัยโดยเฉพาะการทำ Mammogram , การทำ Ultrasound Breast และ MRI Breast
อายุรแพทย์ด้านมะเร็ง ที่มีศักยภาพในการดูแลให้ยาเคมีบำบัด
อายุรแพทย์เชี่ยวชาญด้านการจัดการกับความเจ็บปวด
จิตแพทย์ที่เข้ามามีบทบาท กรณีผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคและการรักษา

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์เต้านม ชั้น 3 อาคาร A
โรงพยาบาลพระรามเก้า โทร 1720.
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์: 8.30-20.00
เสาร์- อาทิตย์: 8.00-17.00
More info view site
บริการต่าง ๆ
ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาปัญหาเด็กอยู่ไม่นิ่ง สมาธิสั้น (ADHD)
ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาปัญหาการเรียน รวมถึงความบกพร่องทางการเรียนเฉพาะด้าน (LD)
ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาปัญหาเด็กออทิสติก
ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาปัญหาพัฒนาการเด็ก เด็กพูดช้า
ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาปัญหาด้านอารมณ์ การปรับตัว
ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาปัญหาการเลี้ยงดู
ตรวจวัด IQ โดยนักจิตวิทยาคลินิก
ฝึกพัฒนาการโดยผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็ก
ฝึกพูดโดยนักอรรถบำบัด (นักแก้ไขการพูด)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคทางกายอันมีสาเหตุมาจากจิตใจ เช่น ปวดศีรษะ , กรดไหลย้อน
กลุ่มโรควิตกกังวล
นอนไม่หลับ
การปรับตัวที่ช้าหรือผิดปกติ
ความบกพร่องของสมรรถภาพทางเพศ
More info view site
ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลพระรามเก้า ให้บริการด้านการรักษาโรคผิวหนัง และเลเซอร์เพื่อความงาม
บริการต่าง ๆ
ตรวจรักษาโรคผิวหนังทั่วไป
ปรึกษาปัญหาผิวพรรณ ความงาม วิเคราะห์สภาพผิว
รักษาปัญหาผิวพรรณ ความงาม ด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ทันสมัย ( เครื่องมือและผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี )
Carbon dioxide laser (CO2 laser) : เลเซอร์ตัดไฝ ขี้แมงวัน หูด ติ่งเนื้อ
Q-switched Nd-yag laser (532/1064) : เลเซอร์รักษารอยดำ ฝ้า กระ รอยด่างดำ
Fractional Radiofrequency laser (Factora) : เลเซอร์รักษา หลุมและรอยแผลเป็น, ริ้วรอยบางๆ
Diolaze XL laser (810) : เลเซอร์กำจัดขน
RF & Thermage laser : เลเซอร์ยกกระชับหน้า ลดปัญหาเหนียงหรือแก้มที่หย่อนคล้อย
Body Fx laser: เลเซอร์กระชับสัดส่วน
IPL: แสงความเข้มสูง ช่วยทำให้ใบหน้ากระจ่างใส แก้ปัญหารอยด่างดำ รอยหมองคล้ำ
Botulinum toxin & Hyaluronic acid ( Filler) : แก้ปัญหาริ้วรอยเหี่ยวย่น รอยย่นที่หน้าผาก รอยตีนกา รอยย่นระหว่างคิ้ว รอยย่นข้างจมูก รอยย่นรอบมุมปาก เติมเต็มร่องแก้ม
AHA & BHA peeling การผลัดเซลล์ผิวน้าด้วย กรดผลไม้
Facial massage & O2 spray โปรแกรมนวดหน้า บำรุงผิวหน้า ร่วมกับ การสเปรย์น้ำแร่ออกซิเจนบำบัด
Cryotherapy รักษาหูด, มะเร็งผิวหนังระยะเริ่มต้น
UVB phototherapy การฉายแสงยูวีบี เพื่อรักษา โรคสะเก็ดเงิน ด่างขาว อาการคัน ภูมิแพ้ผิวหนัง
Patch test การตรวจหาสาเหตุของผื่นผิวหนังแพ้สัมผัส
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคผิวหนัง

เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์:8.00 น. - 20.00 น.
อาทิตย์:8.00 น. - 16.00 น.More info view site
ศูนย์สมองและระบบประสาท
ศูนย์สมองพระรามเก้า ให้บริการดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยด้วยโรคสมองต่างๆ เช่น เส้นเลือดตีบ แตก ตัน ในสมอง เนื่องอกในสมอง สมองเสี่อม การติดเชื้อในสมอง อาการปวดศีรษะ ไมเกรน ฯลฯ โดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์อันทันสมัย
บริการต่าง ๆ
อายุรกรรมประสาท
Stroke clinic
Vertigo clinic
Neuromuscular clinic
Facial pulsy
Myasthenia gravis
Dementia clinic
Migraine clinic
ศัลยศาสตร์ประสาท

เวลาทำการ
วันจันทร์:7.00 - 19.00 น.
วันอังคาร:7.00 - 20.00 น.
วันพุธ:8.30 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดี:7.00 - 19.00 น.
วันศุกร์:11.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์:9.00 - 15.00 น.
More info view site
ราคา 13,900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สามารถติดต่อรับบริการได้ที่ ศูนย์ หู คอ จมูก ชั้น 8 อาคาร B ศูนย์การแพทย์พระรามเก้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1270 หรือ Line: https://lin.ee/vR9xrQs หรือ @praram9hospital
More info view site
 
 เกี่ยวกับโรงพยาบาลพระรามเก้า
โรงพยาบาลพระรามเก้า ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 6 ไร่ ตัวอาคารสูง 15 ชั้น ได้รับการออกแบบและตกแต่งเป็นอย่างดี เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างสะดวก และรวดเร็ว โดยชั้นล่างห้าชั้นแรกเป็นส่วนบริการคนไข้นอก ฝ่ายอำนวยการ และแผนกบริการต่าง ๆ ส่วน สิบชั้นบนสุดของตัวอาคารเป็นห้องพักผู้ป่วย (IPD) จำนวน 163 เตียง ห้องตรวจสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน 114 ห้อง มีความพร้อมในการให้การรักษาพยาบาลด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ การผ่าตัดเปลี่ยนไตในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง และการให้บริการด้านศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง เช่น สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า 
 
โรงพยาบาลพระรามเก้าได้ตระหนักถึงความสำคัญของหัวใจ และได้เปิดบริการตั้งศูนย์หัวใจเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยทางด้านนี้มาตลอด เพื่อให้มีความพร้อมทั้งในด้านของการให้บริการที่ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลพระรามเก้าจึงได้พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการให้การบริการผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยได้มีการเพิ่มศักยภาพในด้านบุคลากร (แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด รวมถึงเจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆ ) เครื่องมือที่ทันสมัย ขยายขอบเขตงานในการดูแลผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งการส่งเสริมงานในด้านวิชาการการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ เพื่อการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและญาติเพื่อการป้องกันการเกิดโรค การดูแลรักษาเมื่อเกิดโรคตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือดหลังการเกิดโรค จากศูนย์หัวใจจึงได้พัฒนาเป็นสถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า
 
สถาบันเปลี่ยนไตพระรามเก้า ศูนย์รักษาโรคไตครบวงจรของเรามีสถิติการเปลี่ยนไตในระดับต้น ๆ ของโรงพยาบาลในประเทศไทย และอัตราความสำเร็จ (Survival Rate) สูงเทียบเท่าต่างประเทศด้วยทีมแพทย์เปลี่ยนไตผู้มากด้วยประสบการณ์ มีคณะกรรมการด้านจริยธรรมกลั่นกรองการมอบไตอย่างโปร่งใสและถูกต้อง และเมื่อปี 2542 งานวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนไตโดยโรงพยาบาลพระรามเก้าและโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในงาน “The 6 th Congress of the Asian Society of Transplants” ที่ประเทศสิงคโปร์ศูนย์การดูแลรักษาโรคไตมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจบมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา (American Board of Nephrology) และจากประเทศอังกฤษ (Cambridge U.K.) เป็นศูนย์โรคไตที่ได้รับมาตรฐานจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งดำเนินการร่วม 10 ปี มีผลงานวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนไตเสนอในที่ประชุมนานาชาติ ตลอดมา รวมทั้งสิ้น 51 ผลงานวิจัย และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย
 
ศูนย์สูตินรีเวชพระรามเก้า ที่ให้บริการด้านอัลตร้าซาวน์ 4 มิติ (Ultrasound 4 D) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวินิจฉัยทารกก่อนคลอด เพื่อให้สามารถเตรียมการดูแลอย่างใกล้ชิดได้ทันที เมื่อพบอาการผิดปกติของทารกก่อนคลอด 
 
โรงพยาบาลมีห้องผ่าตัดถึง 8 ห้องสำหรับใช้ในการผ่าตัดทุกประเภท รวมทั้งการผ่าตัดเปลี่ยนไตและการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจด้วย ในปัจจุบันโรงพยาบาลมีห้องไอซียู 18 ห้อง ห้องฉุกเฉิน ห้องคลอด และห้องพักฟื้น นอกจากนี้ยังมีสถาบันเปลี่ยนไตพระรามเก้า ห้องปฏิบัติการ และธนาคารเลือด ซึ่งได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยไว้อย่างครบครัน
 
และโรงพยาบาลพระรามเก้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยมีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในปัจจุบัน คือเครื่อง CT Scan 640 Slice ที่สามารถสร้างภาพ 640 ภาพ ต่อการหมุนของหลอดเอกซเรย์ 1 รอบ ที่ให้ความรวดเร็วในการตรวจ ไม่ต้องกลั้นใจนาน ให้ผลตรวจที่ถูกต้องแม่นยำขึ้น สามารถตรวจหัวใจที่มีอัตราการเต้นสูง 140 bmp หรือเต้นผิดปกติได้ และลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับสูงถึง 74% นอกจากนี้ยังสามารถตรวจส่วนอื่นของร่างกาย อาทิเช่น สมอง ปอด ตับ ตับอ่อน กระดูก ข้อต่อ ลำไส้ใหญ่ เป็นต้น
 
โรงพยาบาลพระรามเก้าให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อที่ว่าแพทย์ของทางโรงพยาบาลทุกท่านสามารถนำมาประกอบการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว
 
วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเป็นศูนย์รวม
 
ด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย
 
และได้รับความไว้วางใจมากที่สุด
 
พันธกิจ
นำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและ
 
คุ้มค่าในการให้บริการ
 
การป้องกันรักษาและดูแลสุขภาพ
 
ด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพ
 
และเครื่องมือที่ทันสมัย
 
ค่านิยม
มากกว่าความรับผิดชอบ
 
ร่วมใจสร้างสรรค์
 
ยึดโยงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
 
ด้วยความเป็นมืออาชีพ
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

ร่วมงานกับเรา

• พยาบาลวิชาชีพ ( ประจำห้องพยาบาล International School ) จำนวน 4 อัตรา

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

ร่วมงานกับเรา

• ผู้ช่วยเภสัชกร / คลังยา จำนวน 8 อัตรา
• เภสัชกร จำนวน 5 อัตรา
• นักรังสีเทคนิค จำนวน 7 อัตรา
• UR NURSE 2 ตำแหน่ง
• นักกายภาพบำบัด
• นักเวชศาสตร์การกีฬา
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com