โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี
256 หมู่ 2 ตำบล สะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี

VAR_SPECIAL_CLINIC_TH

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานีในเครือของ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด

ข้อมูลโรงพยาบาล
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี เป็นโรงพยาบาลเอกชนเพียงแห่งเดียวใน จังหวัดอุทัยธานี ขนาด 59 เตียงบนเนื้อที่ 12 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนสายอุทัยธานี – พหลโยธิน ( ตรงข้ามโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ) พร้อมเปิดให้บริการในเดือน ตุลาคม 2562 นี้
 
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี พร้อมรองรับผู้ใช้บริการชาวจังหวัดอทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง พรั่งพร้อมด้วยแพทย์                                                                
 
 พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ ที่ชำนาญการ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยให้บริกาสร้างความ                                               
 
พึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน อีกทั้งยังมีระบบให้คำปรึกษา และยังมีบริการส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี กับทาง โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศที่ได้รางวัล “Himss Emram Stage 7”
 
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com