โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี

256 หมู่ 2 ตำบล สะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี

VAR_SPECIAL_CLINIC_TH

ข้อมูลบริการ

 
 โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานีในเครือของ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด

ข้อมูลโรงพยาบาล
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี เป็นโรงพยาบาลเอกชนเพียงแห่งเดียวใน จังหวัดอุทัยธานี ขนาด 59 เตียงบนเนื้อที่ 12 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนสายอุทัยธานี – พหลโยธิน ( ตรงข้ามโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ) พร้อมเปิดให้บริการในเดือน ตุลาคม 2562 นี้
 
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี พร้อมรองรับผู้ใช้บริการชาวจังหวัดอทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง พรั่งพร้อมด้วยแพทย์                                                                
 
 พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ ที่ชำนาญการ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยให้บริกาสร้างความ                                               
 
พึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน อีกทั้งยังมีระบบให้คำปรึกษา และยังมีบริการส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี กับทาง โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศที่ได้รางวัล “Himss Emram Stage 7”
 
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com