โรงพยาบาลพัทลุง

โรงพยาบาลพัทลุง
รับประกันสังคม รับบัตรทอง
ถนน ราเมศวร์ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง 93000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลพัทลุง

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 ผู้รับบริการท่านใดที่หมอนัด และ ไม่ได้ยกเลิกนัด ยังคงมาตามปกติ

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

คลินิกบริการ
 • อายุรกรรม จันทร์-ศุกร์/ 08.30-16.30 น.
 • วาร์ฟาริน พุธ/ศุกร์ 08.30-16.30 น. 7340/ 7341
 • ความดันโลหิตสูง จันทร์/ พุธ / 13.00-16.30 น. 7350
 • ลมชัก จันทร์ / 13.00-16.30 น. 7350
 • เบาหวาน อังคาร/พุธ/พฤหัสบดี/ 08.30-12.00 น. 7350
 • โรคหัวใจ พฤหัส 08.30-12.00 น. 7350
 • หอบหืด จันทร์ /08.30-12.00 น. 7350
 • ไทรอยด์ อังคาร 13.00-16.30 น. 7350
 • ไต nephro อังคาร 13.00-16.30 น. 7350
 • ชะลอไต ศุกร์ 08.30-16.30 น. 7350
 • โรคผิวหนัง จันทร์-ศุกร์ /08.30-12.00 น. 7340/7341
 • วัณโรค พฤหัสฯ /ศุกร์/ 08.30-16.30 น. 1399
 • คลินิกเท้า อังคารที่ 2 และ 4/ 08.30-12.00 น. 7008
 • ศัลยกรรมทั่วไป จันทร์-ศุกร์/ 08.30-16.30 น. 7181
 • ศัลยกรรมกระดูก จันทร์ – ศุกร์/ 08.30-16.30 น. 7186
 • ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ จันทร์-พุธ/ 08.30-16.30 น. 7181
 • ศัลยกรรมประสาท พฤหัสบดี / 08.30-16.30 น. 7181
 • เฉพาะทางศัลย์กรรม จันทร์ พุธ พฤหัส 08.30-16.30 น. 7181
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู จันทร์/พุธ 08.30-16.30 น. 1289
 • จักษุ จันทร์-ศุกร์/ 08.30-16.30 น. 7430
 • ล้างไตช่องท้อง อังคาร/ 08.30-16.30 น. 7410
 • หู-คอ-จมูก จันทร์-ศุกร์/ 08.30-16.30 น. 7420
 • นรีเวช จันทร์-ศุกร์/ 08.30-16.30 น. 7250
 • คลีนิกมีบุตรยาก พฤหัสฯ 08.30-16.30 น. 7250
 • คลีนิกวัยรุ่น พฤหัสฯ 08.30-16.30 น. 7250
 • คลีนิกนมแม่ พฤหัสฯ 08.30-16.30 น. 7250
 • คลีนิกวัยทอง พฤหัสฯ 08.30-16.30 น. 7250
 • จิตเวช จันทร์- พฤหัสบดี/ 08.30-16.30 น. 7151 ศุกร์ 8.30-12.00
 • บำบัดยาเสพย์ติด จันทร์-ศุกร์/ 08.30-16.30 น. 7159
 • งดบุหรี่และเหล้า จันทร์-ศุกร์/ 08.30-16.30 น. 7159
 • ฝากครรภ์ จันทร์-ศุกร์/ 08.30-12.00 น. 7226
 • วางแผนครอบครัว จันทร์-ศุกร์/ 13.00-16.30 น. 7226
 • คู่รัก-คู่สมรส ศุกร์ / 13.00-16.30 น. 7226
 • ใจประสานใจ (ให้คำปรึกษาทางเพศสัมพันธ์/ HIV) คลินิกให้คำปรึกษา จันทร์-ศุกร์/ 08.00-16.00 น. 1133/ 074-611090 7322 (ตึก 7 ชั้น)
 • ไร้พุง จันทร์-ศุกร์/ 08.30-12.00 น. 7660
 • แพทย์แผนไทย จันทร์-ศุกร์/ 08.30-20.00 น. 1360 / 088-2617384 เสาร์-อาทิตย์/ 08.30-16.30 น.
 • แผนจีน จันทร์-ศุกร์/ 08.30-16.30 น. 1220
  สีชมพู พฤหัสบดี/ 13.00-16.30 น. 1246
 • กุมารเวชกรรม จันทร์-ศุกร์/ 08.30-16.30 น. 7202/ 7210
 • เด็กที่มีความเสี่ยงสูง พุธ 13.00-16.30 น. 7202/ 7210
 • เด็กเบาหวาน ศุกร์ที่.2 /8.30-12.00 7202/ 7210
 • ด็กรับยาต้าน พฤหัสฯที่.4/ 08.30-16.30 น. 7202/ 7210
 • พัฒนาการ พฤหัสฯ 08.30-16.30 น. 7202/ 7210
 • เด็กภูมิแพ้ หอบหืด อังคาร/พฤหัส 8.30-16.30 ÂÂ
 • อาชีวเวชกรรม ÂÂ 7220
 • ตรวจสุขภาพประจำปี จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 7220
 • คลีนิกโรคจากการทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 7220
 • ตรวจ/ขอใบรับรองแพทย์อื่นๆ จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 7220
 • ทันตกรรม จันทร์-ศุกร์/ 08.30-16.30 น. 7400
 • ทันตฯ (นอกเวลา) จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันพฤหัสบดี) 7400
  16.30-20.30 น. เสาร์ / 08.30-16.30 น. 7400
 • คลีนิกนอกเวลาทั่วไป จันทร์-ศุกร์ / 16.30-20.30 น. 7186 เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์/ 08.30-20.30 น.
 • คลีนิกนอกเวลาเฉพาะทางอายุรกรรม อังคาร. 16.30-20.30 น. 7212
 • จิตเวช พุธ16.30-20.30 7212 ตา อังคาร /พฤหัส16.30-20.30 น. 7430
 • หูคอ จมูก พฤหัส16.30-20.30 น. 7420
 • ศัลยกรรมปัสสาวะ พฤหัส16.30-20.30 น. 7212
 • ศัลยกรรมกระดูก อังคาร 16.30-20.30 น. 7212
 เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ S ขนาด 445 เตียง 
ระวัติโรงพยาบาล
 เป็นที่ทำการอนามัยชั้นหนึ่ง (สุขศาลา) ต่อมาปี พ.ศ.2495 คณะกรรมการจังหวัดได้มีมติเห็นสมควรให้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นในจังหวัดพัทลุงตามนโยบายของรัฐบาลที่มีโครงการจะก่อสร้างโรงพยาบาลขึ้นทั่วทุกจังหวัด และพร้อมกันนี้จังหวัดได้จัดหาที่ดินโดยใช้ที่ดินบริเวณสถานีอนามัยเดิม และที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านรับรอง บ้านพักนายอำเภอเมือง สโมสรข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นราชพัสดุ จังหวัดยินยอมยกให้โดยให้กระทรวงสาธารณสุขสร้างอาคารทดแทนอาคารเดิมให้ รวม 3 หลัง และซื้อที่ดินเอกชนเพียงเล็กน้อยบางส่วนด้านหลังทิศตะวันตก เมื่อจังหวัดได้จัดหาที่ดินที่จะทำการก่อสร้างโรงพยาบาลได้แล้ว จึงทำเรื่องเสนอต่ออธิการบดีกรมการแพทย์ (สมัยนั้น) เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณก่อสร้าง และต่อมาปี พ.ศ.2497 จึงได้รับงบประมาร จำนวน 1,414,600 บาท และเงิน ก.ศ.ส. สมทบอีก จำนวน 28,042.50 บาท รวมเป็นเงิน 1,442,642.50 บาท ให้ทำการก่อสร้างตึกอำนวยการ (ตึกคนไข้นอก) 1 หลัง เรือนแถวคนไข้ขนาด 25 เตียง 1 หลัง บ้านพักชั้นโท 2 หลัง บ้านพักชั้นตรี 2 หลัง เรือนแถวพยาบาล 6 ห้อง 1 หลัง เรือนแถวคนงาน 5 ห้อง 1 หลัง โรงครัว และซักฟอก 1 หลัง และโรงพักศพ 1 หลัง โดยได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างตึกอำนวยการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2497 และได้ทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยพร้อมด้วยอาคารบ้านพัก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2498 ทำพีธีเปิดที่ทำการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2498
 
 การเปิดบริการการรักษาพยาบาลคนไข้ ได้เปิดบริการตรวจรักษาคนไข้ครั้งแรกเมื่อ วันที่ 3 ตุลาคม 2498 เป็นต้นมา จำนวนเตียง 25 เตียง จนถึงปัจจุบัน มีเตียงคนไข้Â 440 เตียง
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]