โรงพยาบาลพิษณุเวช

โรงพยาบาลพิษณุเวช
211 ถ.ขุนพิเรนทรเทพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Facebook | Instagram | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลพิษณุเวช

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
ข้อมูลโรงพยาบาล
 
โรงพยาบาลพิษณุเวช ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2525 โดย นายแพทย์สุเทพ นิ่มพิทักษ์พงศ์ และ แพทย์หญิงนิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง เริ่มจากเตียงที่ให้บริการจำนวน 50 เตียง 
 
 
 
พ.ศ. 2538 : ศักยภาพของโรงพยาบาลมากขึ้น จึงเพิ่มจำนวนเตียงที่ให้บริการ จำนวน 150 เตียง
 
พ.ศ. 2555 : รับรองมาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International) 
 
พ.ศ. 2558 : ครบรอบ 33 ปี 
 
 
ปัจจุบันได้รับการรับรอง :
 
มาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International)
มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหาร GMP (Good Manufacturing Practice)
OHSAS 18001:2007
Laboratory Accreditation (LA)
ISO 15189
 
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com