โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

2/158 ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ราคา 500
More info view site
 ประวัติโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
โรงพยาบาลสหเวช พิจิตร โรงพยาบาลเอกชน (เฉพาะสาขา, เฉพาะทาง ระบุ) ทั่วไป จำนวน 90 เตียง
 
ชื่อผู้รับอนุญาต   นายแพทย์ประกอบ แสนมั่นคงกุล

ชื่อผู้ดำเนินการ   นายแพทย์ประกอบ แสนมั่นคงกุล
 
ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2532 บริษัทสหแพทย์พิจิตร จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้น โดยมีกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วย...
          1. นายแพทย์ประกอบ แสนมั่นคงกุล
          2. นายแพทย์พิศาล ไชยมหาพฤกษ์
          3. นายแพทย์นิพนธ์ จันทร์วงศ์
          4. นายแพทย์เสริมสุข เหลาหชัยอรุณ
 
     ซึ่งทั้ง 4 ท่าน ขณะนี้รับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลพิจิตร คณะแพทย์ทั้ง 4 ท่านได้รวบรวมผู้ถือหุ้น และจัดตั้งบริษัทขึ้นซึ่งเริ่มแรกมีทุนจดทะเบียน 18 ล้านบาท จุดประสงค์หลักในการตั้งบริษัทขึ้น ก็เพื่อประกอบการด้านสถานพยาบาล ซึ่งในเวลาประมาณ 1 ปี หลังจากนั้น บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด ก็เปิดสถานพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดพิจิตร ขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2533 โดยใช้ชื่อสถานพยาบาลว่า "โรงพยาบาลสหเวช"
 
     โรงพยาบาลสหเวช ได้จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2534 ในช่วงดำเนินการช่วงแรกนั้น มีแพทย์ประจำอยู่ 4 ท่าน และพนักงานแผนกต่างๆ อีกไม่ถึง 100 คน มีอาคารรับผู้ป่วย 1 อาคาร เป็นตึก 4 ชั้น มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่กว่า รับผู้ป่วยได้ 60 เตียง มีนายแพทย์ประกอบ แสนมั่นคงกุล เป็นผู้อำนวยการคนแรกและในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2534ก็ได้เปิดศูนย์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดพิจิตร แรกเริ่มเปิดบริการ
 
ทางโรงพยาบาลพบอุปสรรค์ต่างๆ หลายด้าน แต่ด้วยความสามารถในการบริหารงานของแพทย์ทั้ง4 ท่านและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกท่าน ทำให้โรงพยาบาลสหเวช พิจิตร สามารถพัฒนางานและบริการผู้ป่วย ได้เป็นอย่างดี ทำให้ยอดของผู้ป่วยเข้ารับ การบริการเพิ่มขึ้นจนอาคารเดิม ไม่สามารถบริการผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ
 
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
     ในปี พ.ศ. 2537 จึงเริ่มดำเนินการสร้างอาคารหลังใหม่เพิ่มขึ้น เป็นอาคาร 5 ชั้น รวมกับอาคารเดิมและสามารถรับผู้ป่วยได้ถึง 130 เตียง และเปิดใช้ในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2538 ในปีเดียวกันบริษัทสหแพทย์พิจิตร จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพิ่มอีก 4 ล้านบาท รวมเป็น 22 ล้านบาท นอกจากนั้นโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ของเรายังได้มีการซื้อที่ดินบริษเวณรอบๆ โรงพยาบาลเพิ่มอีกหลายแปลง ส่วนใหญ่ที่ดินที่ซื้อเพิ่มใช้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนคอนกรีต การต่อเติมอาคารหรือการเพิ่มช่องทางเข้าออกเป็น 2 ช่องทาง เพื่อแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดน้ำท่วม เป็นต้น
 
     จวบจนปัจจุบัน โรงพยาบาลสหเวชได้เปลียนชื่อเป็น โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร มีทีมแพทย์ให้บริการตรวจรักษากว่า 60 ท่าน  พนักงานกว่า 200 คนอาคารรับผู้ป่วยได้ กว่า 90 เตียง มีอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย อาทิเช่น"ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์" การตัดถุงน้ำดีโดยไม่ต้องผ่าตัด อัลตร้าซาวด์ เป็นต้น ในการบริการ สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เราสามารถมาถึงจุดนี้ได้
 
ก็คือพนักงานทุกท่านได้ทุ่มเทแรงใจ แรงกาย ร่วมมือในการพัฒนาโรงพยาบาลของเรา เจริญมาได้จวบจนทุกวันนี้และเชื่อแน่ได้เลยว่า
ความสามารถของคณะแพทย์ และความรู้หน้าที่ รู้เสียสละ ของพนักงานทุกท่านจะทำให้ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ของเรา ดำรงอยู่ในแนวหน้าต่อไป 
 
 
     โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ยังมีความพร้อมทางด้าน เทคโนโลยีทางการแพทย์ และศักยภาพของ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง แต่ละสาขา ซึ่งในปัจจุบันนี้เราเป็นโรงพยาบาลที่รับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่น ๆ เข้ามาทำการรักษา เพื่อรองรับการรักษาที่จะต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การรักษาเฉพาะโรค จากโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ไม่มีเทคโนโลยีฯ และแพทย์รองรับในการรักษาอย่างเพียงพอ
 
     โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ได้มีฝ่ายพัฒนาคุณภาพไว้คอยตรวจสอบศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของโรงพยาบาลในทุกแผนก เพื่อพัฒนาการทำงานในระบบของโรงพยาบาลให้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงานเบื้องหลังและเบื้องหน้าให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานงานบริการให้เป็นที่ยอมรับในประดับสากล และนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้น เราไม่เคยหยุดการพัฒนา และมุ่งเน้นถึงความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านสามารถฝากความหวังในสุขภาพของท่าน และคนที่ท่านรักให้เราดูแลได้อย่างมั่นใจ การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 2 
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]