โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

888 หมู่ 5 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

แพคเกจ โปรแกรม โปรโมชั่น

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ราคา 80
More info view site
ราคา 6,500
นอนกรน แก้ไม่หาย ทำอย่างไรดี?
การตรวจภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ Sleep Test
ค้นหาความผิดปกติของร่างกายขณะนอนหลับ เพื่อวินิจฉัยความรุนแรงของโรค
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์
โทร 055-40-9000 ต่อ 550101
More info view site
 โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด

ข้อมูลโรงพยาบาล
โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด  เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 ตั้งอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ จำนวน 57 เตียง ทั้งนี้ โรงพยาบาลพิษณุเวช  อุตรดิตถ์ พร้อมเปิดให้บริการเพื่อรองรับผู้รับบริการ ทั้งชาวจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง เช่น  สุโขทัย แพร่ น่าน รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน  เช่น  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมระบบให้คำปรึกษา และรับส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง  ไปยังโรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิ ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI  เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ  อีกทั้งระบบส่งกลับเพื่อพักฟื้นในโรงพยาบาลใกล้บ้านของกลุ่มโรงพยาบาลพิษณุเวช   เพื่อความสะดวกสบายของทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล ผนวกกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและการนำเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพการให้บริการและการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้ชาวอุตรดิตถ์และจังหวัดรอบข้างได้มีสุขภาพกายและใจที่ดี เพราะเรา “ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์” 
 
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]